Βόθρο στην Ουγκάντα χτίζουν Δόκιμοι της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στα πλαίσια των θερινών δραστηριοτήτων τους (ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας στην Αφρική). Με τον τρόπο αυτό μελετούν τη ζωή των ανθρώπων σε φτωχές περιοχές του πλανήτη και κάνουν φιλανθρωπικό έργο. Οι Δόκιμοι των Ελληνικών Στρατιωτικών Σχολών θα ωφεληθούν αν για παράδειγμα σταλούν μερικοί/ες το Καλοκαίρι να βοηθήσουν ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ σε πολεμόπληκτες περιοχές (μακριά από μάχες φυσικά) αφού θα μελετήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου βοηθώντας τους αμάχους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.