YouTube Preview Image
Το EKEO στο παρελθόν πρότεινε δημοσίως την ίδρυση του προγράμματος Hellenic Neighborhood Watch με τον τίτλο Ελληνική Πολιτοφυλακή. Λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν το EKEO ανακοίνωσε την αναστολή του προγράμματος διατηρώντας πάντα την πνευματική πατρότητα στην Ελλάδα του πιο διάσημου προγράμματος ελέγχου εγκληματικότητας που υπάρχει σε όλες τις εξελιγμένες χώρες του κόσμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέκυψε από αυτούς που θεωρούσαν εσφαλμένα ότι οι πολίτες δεν μπορούν προβούν σε συλλήψεις εγκληματικών ενώ το EKEO είχε τεκμηριωμένα αποδείξει το αντίθετο επικαλούμενο το άρθρο 275 του ΚΠΔ που αναφέρει ο Άρειος Πάγος:
«Προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα οι ανακριτικοί υπάλληλοι των άρθρων 33 και 34, καθώς και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν το δράστη, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 του Κώδικα για την άμεση προσαγωγή του στον εισαγγελέα.»
Τελικά ο νομοθέτης το 2012 στο άρθρο 25 του ν. 4058/2012 που αντικατέστησε το αρ.31 του ν. 2800/2000 ανταμοίβει αυτούς που θα συμμετάσχουν ενεργά στην καταδίωξη και στη σύλληψη εγκληματιών δικαιώνοντας το EKEO και την Ελληνική Πολιτοφυλακή. “….Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από αίτησή του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση, πλην του αναστήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.”

Το ΕΚΕΟ επισημαίνει ότι η διάταξη αυτή έχει αρνητικά και θετικά στοιχειά αφού υπάρχει κίνδυνος άτομα που δεν γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των άλλων προκειμένου να συλλάβουν ένοπλους και επικίνδυνους εγκληματίες. Επίσης, είναι δύσκολο να διακρίνει ο πολίτης πότε μπορεί πράγματι να συνδράμει με τη συμμετοχή του και πότε δημιουργεί προβλήματα. Ακόμη ίσως να υπάρξει θέμα δημοκρατικών ελευθεριών αφού ορισμένοι ίσως εκμεταλλευτούν τη διάταξη αυτή για να αδικήσουν συμπολίτες τους. Για τους λόγους αυτούς το EKEO θα διοργανώσει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη και τους συνδρομητές του ώστε να επωφεληθούν από τη διάταξη αυτή χωρίς να παρανομήσουν και χωρίς να αδικήσουν κανένα συμπολίτη τους. Φυσικά πάντα όλες αυτές οι δραστηριότητες των πολιτών πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη και υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ακολουθεί ο σχετικός νόμος

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.