«Η τελευταία τρύπα της φλογέρας κάνει τη δουλειά» στις απάτες του Ελληνικού Δημοσίου. Αρκεί να βρεθεί ένας ανυπόλυπτος, ασήμαντος, φουκαράς (η τέτοια μέλη επιτροπής) πρόθυμος να διακινδυνεύσει τα πάντα για χρήμα και ανέλιξη και να υπογράψει μια εισήγηση, έκθεση, αρχικό έγγραφο κλπ και στη συνέχεια όλοι οι διεφθαρμένοι ανώτεροι του θα το αφήσουν να τρέξει μέχρι την κορυφή μέχρι που αυτό το αρχικό έναυσμα θα προκαλέσει τεράστια οικονομικά αποτελέσματα. Αν ποτέ αποκαλυφθεί το σκάνδαλο τότε συντρίβουν και καταγγέλουν τον αρχικό αδύναμο κρίκο και όλοι επικαλούνται αδυναμία ελέγχου και αναπομπής του αρχικού εγγράφου. Αυτά έγιναν στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκαλυφθεί οι αρχικοί “αδύναμοι κρίκοι” που όταν ελεγχθούν οι λογαριασμοί τους δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.