Χωρίς πολλά λόγια το Ιστοκανάλι του EKEO έχει πλέον περίπου 1000 συνδρομητές και πάνω από 90000 προβολές βίντεο το μήνα. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που θα γίνει συνδρομητής του EKEO είναι πλέον φανερό ότι θα έχει μέγιστη προβολή και θα ενισχύσει την κοινωφελή δράση του ιδρύματος που δεν έχει πάρει μέχρι σήμερα καμία κρατική ενίσχυση, επιδότηση και γενικά ούτε ένα Ευρώ από Δημόσιο Χρήμα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.