Είστε Ιδιωτική Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) και θέλετε να αξιολογηθείτε, να πιστοποιηθείτε και να ενταχθείτε στο δίκτυο των ΙΕΠΥΑ που αξιολογεί και επιβλέπει επιστημονικά το EKEO ως μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (HSC); Αν θεωρείτε ότι πληρείτε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και είστε πρόθυμοι να αξιολογηθείτε και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα υπό τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αυτή τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Το ίδρυμα μας μπορεί να σας αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προσφεύγουν σε μας υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα σελίδα. Κάθε ΙΕΠΥΑ που εντάσσεται στο πρόγραμμα Αξιολόγησης-Πιστοποίησης-Ελέγχου-Επιμόρφωσης-Προβολής, καθίσταται ενεργό μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει την δική της ιστοσελίδα παρουσίασης στο EKEO, μπορεί να φέρει στο γραφείο της, στη στολή της, στα έγγραφα της και σε κάθε χώρο που αυτό θεωρεί δόκιμο το θυρεό του Ελληνικού Συμβουλίου Ασφαλείας με την υπόμνηση ότι η εν λόγω ΙΕΠΥΑ τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του EKEO. Σχετικό επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό που εκδίδεται κάθε έτος από το EKEO απονέμεται στην ΙΕΠΥΑ για το τρέχον έτος με την υπογραφή των Καθηγητών και Διδακτόρων του EKEO. Δείτε την πρώτη σελίδα του EKEO για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.