Σχολή Ευελπίδων ΣΣΕΣτο μηχανογραφικό έντυπο των Πανελλαδικών Εξετάσεων η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων εμφανίζεται να έχει δύο κλάδους σπουδών ΣΣΕ Όπλα και ΣΣΕ Σώματα. Έτσι λοιπόν πολύ συχνά μαθητές και πολίτες ρωτάνε το EKEO σχετικά με την έννοια των Όπλων και Σωμάτων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και για το λόγο αυτό παρεθέτουμε πληροφορίες. Ορισμένα στελέχη των Σωμάτων προέρχονται από τη ΣΣΕ, άλλα από ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και άλλα μέσω άλλων διαδικασιών του ΓΕΣ (το μηχανογραφικό των πανελλαδικών εξετάσεων δίνει λεπτομέρειες):

Ο Ελληνικός Στρατός αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή, τους Εφέδρους Υψηλής Ετοιμότητας Στρατού (ΕΦΥΕΣ) και την Εφεδρεία.

Οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα.

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σε αυτόν. Αυτά είναι:

α. Μάχης: Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.
β. Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού.

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:

α. Υποστήριξης Μάχης: Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας-Πληροφορικής και Υγειονομικού (Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής – ΣΣΑΣ, ΣΑΝ κλπ).
β. Λοιπά Σώματα: Υγειονομικού (Διαχειριστών Υγειονομικού και Διοικητικών Υγειονομικού), Οικονομικού, Γεωγραφικού, Ελεγκτικού, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικού, Μουσικού, Φροντιστών, Αρχιτεχνιτών Όπλων και Αρχιτεχνιτών Σωμάτων. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Στρατολογικό, το Θρησκευτικό και των Δικαστικών Γραμματέων.

Από άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό, οι στρατιωτικοί διακρίνονται σε μόνιμους, εθελοντές και στρατευμένους.

Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο στρατό για να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν και προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους κατατασσόμενους απευθείας ή με διαγωνισμό και τους μονίμους υπαξιωματικούς.

Εθελοντές Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν με τη θέλησή τους στο στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτόν για ορισμένο χρόνο.

Έφεδροι Υψηλής Ετοιμότητας είναι οι πολίτες των παραμεθορίων περιοχών από την εφεδρεία, καλούμενοι εθελοντικά υπό τα όπλα για ορισμένη διάρκεια κάθε χρόνο.

Στρατευμένοι Στρατιωτικοί είναι όσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του στρατού σύμφωνα με το νόμο περί στρατολογίας και υπηρετούν τη θητεία τους.
ΠΗΓΗ ΓΕΣ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.