• Καταπίστευμα # 1 του Ιωάννη Καποδίστρια.
1828, πρώτος χρόνος διακυβέρνησης και ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας αποφασίζει να ιδρύσει τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων [ΣΣΕ].
Σοφή απόφαση με βαθύτερο μελλοντικό νόημα. Ακόμη και για σήμερα.
Υπόσταση Πολιτείας ουσιαστικά δεν υπήρχε. Δεν είχε καν αναγνωριστεί η εθνική μας ανεξαρτησία. Η Χώρα, μιας πατημασιάς έκτασης, καθημαγμένη από τον επαναστατικό αγώνα και τις εσωτερικές έριδες ήταν έρμαιο στις προσωπικές επιδιώξεις των Οπλαρχηγών.
Λιγοστά ανώτερα πνεύματα είχαν εθνική συνείδηση.
Και ο Ιωάννης Καποδίστριας, διανοούμενος λάτρης του Διαφωτισμού, πολύπειρος πολιτικός και διπλωμάτης, άριστος γνώστης της νέας ευρωπαϊκής τάξεως φθάνει στην Ελλάδα, με το μεγάλο εθνικό όραμα και καταπίστευμα: Να αναμορφώσει τη Χώρα σε μια εύρυθμη και ευνομούμενη Πολιτεία, αντάξια της αίγλης της. Ήτοι σε κράτος σύγχρονο, πειθαρχημένο, δημοκρατικό, ομότιμο εταίρο της Ευρώπης.

• Καταπίστευμα #2 του Ιωάννη Καποδίστρια.
Τα ελληνόπουλα πρέπει να αναλαμβάνουν στους ώμους τους τη βαριά ευθύνη της ακεραιότητας της Πατρίδας.
Γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό το Πρώτο Ανώτατο Ίδρυμα, που ίδρυσε ήταν η ΣΣΕ.
Το Έθνος είχε και έχει πάντοτε την ανάγκη από στρατιωτικούς ηγήτορες. Δηλαδή, ό,τι πιο κρίσιμο προσωπικό. Ήτοι προσωπικότητες, που διαθέτουν τις ικανότητες, αλλά και τη βούληση να οδηγήσουν τη δραστηριότητα των άλλων ανθρώπων προς ένα σκοπό αναγνωρισμένης αξίας. Και εάν απαιτηθεί, στο ύψιστο ηθικό καθήκον , την αυτοθυσία.
Ο Κυβερνήτης ονόμασε τους μαθητές της Ευέλπιδες, ήτοι «καλές ελπίδες του Έθνους».
Ένα δάκρυ κύλησε στο πρόσωπό του Κυβερνήτη, όταν ο ίδιος τους τοποθετούσε τα διακριτικά των πρώτων Ελλήνων αξιωματικών.
Η εντολή σαφής: « ..να διδαχθούν την αρετήν και την μετά λόγου πειθαρχίαν».
Την όποια αγωγή θα ελάμβαναν θα την μεταλαμπάδευαν και σε όλα τα ελληνόπουλα. Αυτό επιτεύχθηκε και ο θυμόσοφος Λαός το αναγνώρισε: «Ο Στρατός είναι το καλύτερο Σχολειό» είπε. Έκτοτε με αυτή την έννοια παραμένει, ο Εύελπις, στη συνείδηση κάθε Έλληνα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.