Την 1 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των τριτοετών Ευελπίδων του τμήματος των Σωμάτων, στο Κέντρο Βιολογικών Ερευνών του Στρατού (ΚΒΙΕΣ) που συνοδεύτηκαν από ειδικούς επιστήμονες (καθηγήτριες τους) του τομέα Φυσικών Επιστημών της ΣΣΕ.

Η επίσκεψη διήρκησε δύο ώρες και είχε τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους:
Α) Παρουσίαση σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων αναλύσεων για τις οποίες έχει γίνει αναφορά στο Μάθημα της Εφαρμοσμένης Χημείας-Χημεία Τροφίμων (Θ, Ε), ολοκληρώνοντας έτσι έναν πλήρη εκπαιδευτικό σχεδιασμό επιμόρφωσης των Ευελπίδων.
Β) Γνώση των υποδομών και των δυνατοτήτων που έχει ο Ελληνικός Στρατός όσον αφορά των έλεγχο των τροφίμων και του νερού (πόσιμου, πισίνας, βιολογικού καθαρισμού) τόσο ως προς το μικροβιολογικό τους φορτίο, όσο και ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
Γ) Ενημέρωση για δυνατότητες περαιτέρω εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας που έχουν οι Ευέλπιδες.
Κατά την επίσκεψη οι Ευέλπιδες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων τα οποία διασφαλίζονται με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο ΚΒΙΕΣ. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τους κυρίους: Ζούκατα Ιωάννη, Νησιανάκη Παύλο και Τζιμοτούδη Νικόλαο.

Εκτός από το εκπαιδευτικό όφελος προέκυψαν ευκαιρίες για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής στο εργαστήριο μας, αφού διαπιστώθηκε η δυνατότητα να μας χορηγηθούν – εφόσον κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες- δύο αναλυτικά όργανα.
Πρόκειται για ένα Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης και ένα Φλογοφωτόμετρο, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται λόγω αντικατάστασης τους από τα ανάλογα νέας τεχνολογίας.
Dr. Κυριακή Μπαιραχτάρη
Ειδικός Επιστήμονας ΣΣΕ

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στους Ευέλπιδες Έλληνες στο facebook.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.