Καινοτόμος διδασκαλία στη ΣΣΕ – Virtual Classroom (e-learning) στη ΣΣΕ. Για πρώτη φορά τμήμα της ΣΣΕ κάνει μάθημα μέσω ζωντανής (σύγχρονης) επιγραμμικής διδασκαλίας. Οι Ευέλπιδες που βλέπετε είναι συνδεδεμένοι ζωντανά με το laptop τους με τον καθηγητή και εμφανίζονται όλοι σε μια οθόνη παρακολουθώντας διάλεξη και προβολή διαφανειών βίντεο κλπ ενώ συμμετέχουν ζωντανά, συζητούν σε πραγματικό χρόνο και ενδοεπικοινωνούν ανταλλάσοντας πληροφορίες και αρχεία μεταξύ τους και με τον καθηγητή τους (με δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης της διάλεξης στο youtube). Άνετα πλέον οι αξιωματικοί πτυχιούχοι της ΣΣΕ θα μπορούν να είναι στις άκρες της Ελλάδας και να παρακολουθούν ζωντανά σεμινάρια, μεταπτυχιακά της ΣΣΕ κλπ. Ομοίως η ΣΣΕ θα μπορεί να συνδέεται με όλες τις μονάδες επιμορφώνοντας ζωντανά τα στελέχη του Στρατού σε μια μόνο αίθουσα στη μονάδα με μια οθόνη τηλεόρασης και μια μικρή κάμερα ώστε να αλληλεπιδρούν με τους καθηγητές. Τέλικός σκοπός είναι οι απόφοιτοι της ΣΣΕ να γίνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτές/καθηγητές όπου τους ανατεθεί από το ΓΕΣ μέσω της σύγχρονης αυτής μεθόδου. Το πρόγραμμα αυτό της σύγχρονης επιγραμμικής διδασκαλίας έχει ανατεθεί από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ (Δκτης, Υπδκτης, Κοσμήτορας, Δντες κλπ) στον Αν.Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε όλες τις ροές του τομέα Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών της ΣΣΕ.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.