Αναλύονται οι επιπτώσεις μιας πυρηνικής βόμβας υδρογόνου και μιας πυρηνικής βόμβας σχάσης τύπου Ναγκασάκι στην Πλατεία Συντάγματος στα πλαίσια των μαθημάτων “Οπλικές Επιστήμες” που διδάσκει ο Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Αρχικά αναλύονται οι επιπτώσεις ωστικού κύματος και θερμικής ακτινοβολίας αν η βόμβα Fat Man του Ναγκασάκι ισχύος 20 κιλοτόνων είχε εκραγεί υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες πάνω από την πλατεία Συντάγματος. Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις μιας έκρηξης θερμοπυρηνικής βόμβας (υδρογόνου) βαρύτητας ισχύος περίπου 340 κιλοτόνων (ρυθμιζόμενη) που υπάρχει στην πυρηνική βάση του ΝΑΤΟ στο Ινσιρλίκ της Τουρκίας. Στη συνέχεια αναλύονται οι επιπτώσεις της πρώτης μεγάλης θερμοπυρηνικής βόμβας υδρογόνου IVY MIKE ισχύος 10.4 μεγατόνων και τελικά συγκρίνονται οι τρεις αυτές πυρηνικές βόμβες μεταξύ τους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.