Καθηγητής Δρ Ανδρέας Δημητρίου τέως Κοσμήτορας ΣΣΕ

Ο αποκλεισμός των μελών του ΔΕΠ των ΑΣΕΙ από τις πρόσφατες μισθολογικές ρυθμίσεις (αναδρομικά) για τα μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ φέρνει σε κάθε καλοπροαίρετη σκέψη μια βασική απορία, σχετικά με αυτήν την ανόμοια θεσμική και μισθολογική αντιμετώπιση των μελών του ΔΕΠ των ΑΣΕΙ προς εκείνα των άλλων ΑΕΙ της χώρας: Με ποια λογική ή και νομική διάταξη δύο ανόμοιες, θεσμικά, κατηγορίες προσώπων παράγουν ισότιμο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, απ’ το οποίο να προκύπτει και η έκδοση ισότιμων πτυχίων, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία;
Την αποκατάσταση αυτής της ιδιαίτερης θεσμικής κατάστασης επιδίωξε να θεραπεύσει το Συμβούλιο Ανωτάτης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ), ως το, καθ’ ύλην, αρμόδιο Όργανο του ΥΕθΑ. Γι’ αυτό, αποφάσισε, στις 30 Νοεμβρίου 2006, (βλ. «Γνωμάτευση υπ’ αριθ. 2», της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης), υπό την προεδρία του (τότε) Α’/ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Παναγιώτη Χηνοφώτη, να προτείνει την ένταξη προσθήκης στο άρθρο 16 του Συντάγματος διατάξεως, η οποία να αναφέρει πως: «Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται και από τα ΑΣΕΙ, η οργάνωση και λειτουργία των οποίων διέπεται από ειδικό Νόμο» (Βλ. Πρακτικό 1ηςΤακτικής/30-11-2006 Συνεδρίασης ΣΑΑΣΕ, με θέμα «Συμπλήρωση άρθρου 16 Συντάγματος ώστε να περιλαμβάνει και τα ΑΣΕΙ).
Επίσης, το ΣΑΑΣΕ αποφάσισε, τότε, πως και τα μέλη του ΔΕΠ, του ΕΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ των ΑΣΕΙ είναι ισότιμα με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, αντίστοιχα, εκτιμώντας πως η ουσιαστική πραγματικότητα αναγνώριζε ήδη τη σχέση αυτή, όπως άλλωστε αναφέρουν και οι εκάστοτε επίσημες αναφορές των επισήμων αρμοδίων αρχών του κράτους.
Το εν λόγω Πρακτικό έχει εγκρίνει και προσυπογράψει και ο (τότε) Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕθΑ) κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, προσδίδοντας της ισχύ, κατά το νόμο.
Πρόκειται για εξαιρετικής σημασίας «Απόφαση-Γνωμάτευση» για τα ΑΣΕΙ κι όχι μόνο και, γι’ αυτό, είναι σκόπιμο να αναφερθούν και τα υπόλοιπα μέλη που την έλαβαν και την προσυπέγραψαν:
α. Αντιπτέραρχος Γεώργιος Αυλωνίτης ΠΑ, Αρχηγός Πολεμικής Αεροπορίας,
β. Αντιναύαρχος Δημήτριος Γούσης ΠΝ, Αρχηγός Πολεμικού Ναυτικού,
γ. Αντιστράτηγος Ιωάννης Μιχαλολιάκος, Α’ Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού,
δ. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Ξυδερής, Διοικητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων,
ε. Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασιλής, Διοικητής Σχολής Ικάρων,
στ. Υποναύαρχος Δημήτριος Ελευσινιώτης ΠΝ, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων,
ζ. Εκπρόσωπος κ. ΥΠΕΠΘ κ. Αθανάσιος Κυριαζής,
η. Εκπρόσωπος κ. ΥΕθΑ κ. Νικόλαος Ολυμπίου,
θ. Δντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΣΣΕ Τξχος Γεώργιος Παπαθανασίου,
ι. Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΣΣΕ Καθ. Ανδρέας Δημητρίου,
κ. Δντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΣΝΔ Αρχιπλοίαρχος Φωκίων Χατζηδάκης ΠΝ,
λ. Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΣΝΔ Καθ. Ηλίας Υφαντής,
μ. Δντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΣΙ Σμήναρχος (Ι) Δ. Κανέλλος,
ν. Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΣΙ Καθ. Πέτρος Κωτσιόπουλος.
Γραμματέας του ΣΑΑΣΕ ο Βασίλειος Βαρβέρης, Τχης (Σ).
Οι δύο αυτές, εξαιρετικά, σημαντικές αποφάσεις του ΣΑΑΣΕ θα έβαζαν οριστικό τέλος στην ασάφεια, κυρίως, του καθεστώτος των μελών του ΔΕΠ των ΑΣΕΙ σε σχέση με εκείνα των ΑΕΙ, αλλά, δυστυχώς, δεν ελήφθησαν ποτέ υπόψη από τα Όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕθΑ), παρότι η νομοθεσία για το ΣΑΑΣΕ [ΥΑ 81945 (2) /08.09.2006 (ΦΕΚ Β΄/1262)] ορίζει πως οι αποφάσεις του είναι εκτελεστές για τους παράγοντες του ΥΕΘΑ.
Η απρόσκοπτη εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, θα ολοκλήρωνε τη θεσμική υπόσταση των ΑΣΕΙ και θα αποσαφήνιζε την ασάφεια που επικρατεί ακόμα, αίροντας τις παρερμηνείες του καθεστώτος τους.
Εκτιμούμε πως ο στοιχειώδης σεβασμός στο κύρος του θεσμού των ΑΣΕΙ και στην ιδιαίτερη σημασία της στρατιωτικής εκπαίδευσης για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, επιβάλλει, αφενός μεν, την προώθηση της απόφασης του ΣΑΑΣΕ για την πρόβλεψη της ένταξης τους στο άρθρο 16 του Συντάγματος, όπως έχει προνοήσει η προαναφερθείσα Απόφαση-Γνωμάτευση του ΣΑΑΣΕ, αφετέρου δε, τη ρητή διευκρίνιση της έννοιας της ισοτιμίας των μελών του ΔΕΠ των ΑΕΙ με τα μέλη του ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, για την άρση κάθε ασάφειας και αμφισβήτησης του καθεστώτος τους, καθώς και την ανάδειξη των ΑΣΕΙ σε αναγνωρισμένα και ολοκληρωμένα, νομικά και ακαδημαϊκά, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα οποία παρέχεται μοναδική και αποκλειστική Ανώτατη Στρατιωτική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Επιστήμης του Πολέμου, που συνιστά το γνωστικό πεδίο της.

Παλαιό Φάληρο, 29 Οκτωβρίου 2018
Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Δημητρίου
τέως Καθηγητής, Κοσμήτορας και Διευθυντής τομέα Θεωρητικών Επιστημών
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.