Ορίστηκε σήμερα στο εκπαιδευτικό Συμβούλιο της ΣΣΕ η Επιτροπή Ερευνών της ΣΣΕ με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος (ex officio) ο Αν. Κοσμήτορας ΣΣΕ Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών & Εφαρμογών ΣΣΕ) ενώ συμμετέχουν ως μέλη ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών-Έρευνας και Πληροφορικής (ex officio) και τρία μέλη ΔΕΠ της ΣΣΕ. Η επιτροπή ερευνών αρχικά αξιολογεί και στη συνέχεια διαχειρίζεται την ερευνητική δραστηριότητα και τα χρηματοδοτούμενα έργα στη ΣΣΕ. Ο ορισμός της Επιτροπής Ερευνών σηματοδοτεί μια μεγάλη καινοτομία και αναβάθμιση της ΣΣΕ διότι πλέον η ΣΣΕ θα μπορεί μετά από έγκριση του ΓΕΣ και του ΥΠΕΘΑ να έχει τα δικά της αυτοδύναμα ερευνητικά προγράμματα σε θέματα στρατιωτικών επιστημών. Ακριβώς όπως συμβαίνει στα πανεπιστήμια (όπου συνήθως στην επιτροπή ερευνών πρόεδρος είναι Αντιπρύτανης) η ΣΣΕ θα μπορέσει μέσω του ειδικού λογαριασμού του ΥΠΕΘΑ να εκπονήσει ανταγωνιστική έρευνα σε κάθε επιστημονικό τομέα αλλά κυρίως θα μπορέσει να ενισχύσει το Στρατό και την άμυνα της Ελλάδας με την εκπόνηση ακόμη και απορρήτων προγραμμάτων στρατιωτικής έρευνας σε κάθε τομέα που το Γενικό Επιτελείο Στρατού θεωρεί σκόπιμο.
(Ακολουθεί παλαιότερη φωτογραφία με ερευνητικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος στην έρευνα του)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.