Ο ΑΝΥΕΘΑ κ. Παναγιώτης Ρήγας και η ΥΦΕΘΑ κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά τις τελευταίες ημέρες ενημερώθηκαν για ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Ικάρων) δηλαδή την επιστροφή των αναδρομικών των ειδικών μισθολογίων στα οποία υπάγονται και τα ΑΣΕΙ. Σήμερα το EKEO δημοσιεύει την προφανή απόδειξη που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι τα μέλη ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΑΣΕΙ απαραιτήτως πρέπει να λάβουν τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων αν αυτά επιστραφούν στα μέλη ΕΠ ΤΕΙ και στους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων, ειδικότερα: To Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του (βλ υπερδεσμό) ότι “ Κατόπιν περαιτέρω επεξεργασιών και παρατηρήσεων που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας στο σχέδιο της διάταξης που προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών για την επιστροφή των αναδρομικών στα ειδικά μισθολόγια, ανακοινώνεται ότι η τελική διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή θα συμπεριλαμβάνει τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων αλλά και αυτά των ΤΕΙ, όπως επίσης τους Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων καθώς και τις κατηγορίες ΕΔΙΠ και ΕΕΠ των οποίων οι αποδοχές είχαν συνδεθεί με τα αντίστοιχα ειδικά μισθολόγια.”.
Τα αναδρομικά αυτά αναφέρονται στα έτη 2015, 2016 και μάλιστα ανεξάρτητα αν οι δικαιούχοι έχουν κάνει δικαστικές προσφυγές. Όμως τα έτη 2015 και 2016 τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΣΕΙ καθώς και τα μέλη ΕΠ ΤΕΙ και οι Ερευνητές αμοίβονταν με το ίδιο ειδικό μισθολόγιο του ν 4093/2012 (ΦΕΚΑ222/2012) που ακολουθεί (βλ κίτρινο χρώμα σελ 5531). Στο νόμο αυτό μετά το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ (που σίγουρα πλέον θα λάβουν τα αναδρομικά) ακολουθούν τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ και ΥΣΤΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τα μέλη ΕΠ ΤΕΙ, οι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων κλπ. Καμία ιδιαίτερη συνάρτηση δεν έχουν τα μέλη ΕΠ ΤΕΙ και οι Ερευνητές με τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ πλην της ένταξης τους στο ίδιο μισθολόγιο όπως ακριβώς και τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ που (ως μέλη ΔΕΠ και όχι ΕΠ) ταξινομούνται και αναφέρονται ακριβώς μετά τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και πριν τα μέλη ΕΠ ΤΕΙ, Ερευνητές κλπ. Είναι προφανές ότι στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας η αναφορά ότι οι αποδοχές των μελών ΕΠ ΤΕΙ, Ερευνητών κλπ έχουν συνδεθεί με τις αποδοχές των μελών ΔΕΠ ΑΕΙ με τα αντίστοιχα μισθολόγια αναφέρεται ακριβώς σ’αυτό το νόμο όπου όμως ο νομοθέτης τοποθέτησε τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ σε τέτοια θέση όπου μόνο με ένα αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο μπορεί κάποιος να εξαιρέσει τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ από την επιστροφή των αναδρομικών και να μεταπηδήσει στις επόμενες κατηγορίες δηλαδή των μελών ΕΠ ΤΕΙ , Ερευνητές κλπ στις οποίες τελικά να χορηγήσει τα αναδρομικά.
Να γιατί όπως αναλύσαμε πρόσφατα είναι αντισυνταγματική ενέργεια οποιαδήποτε εξαίρεση των μελών ΔΕΠ ΑΣΕΙ από την επιστροφή αναδρομικών αφού από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία ορίζεται ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου», συνάγεται δέσμευση του νομοθέτη, ο οποίος δεν δύναται κατά την ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να χειρίζεται τις περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός εάν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή του οποίου υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων (ΑΕΔ 3/2007). Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να επιτρέψει τέτοια αδικία εις βάρος των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων και απλώς ενημερώνουμε όλους τους αρμοδίους και ενδιαφερόμενους φορείς. Ακολουθεί το ειδικό μισθολόγιο του ν 4093/2012 (ΦΕΚΑ222/2012) ώστε να διαπιστώσουν όλοι/ες ότι είναι αδύνατο να επιστραφούν τα αναδρομικά στα μέλη ΕΠ ΤΕΙ και στους Ερευνητές αν εξαιρεθούν τα μέλη ΔΕΠ ΑΣΕΙ που ως μέλη ΔΕΠ ταξινομήθηκαν από το νομοθέτη στο ειδικό μισθολόγιο ακριβώς δίπλα στα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και τούτο διότι τα ΑΣΕΙ σύμφωνα με το αρ.1 του ν.3187/2003 είναι ισότιμα με τα Πανεπιστήμια και τα Πολυτεχνεία παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμο πτυχία με αυτά (μια ισοτιμία που όμως ποτέ δεν αποδόθηκε στα ΤΕΙ παρά την αναμφισβήτητη αξία τους που ασφαλώς αναγνωρίζουμε)!

Μισθοί ΔΕΠ 2012 ΦΕΚ 222Α by Theodore Liolios on Scribd

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.