Στη διδασκαλία των Ευελπίδων καθώς και στην έρευνα του τομέα φυσικών επιστημών ΣΣΕ και στο Κέντρο Ελέγχου Όπλων χρησιμοποιούνται δύο βασικά λογισμικά πακέτα των ΗΠΑ που υπολογίζουν τις επιπτώσεις Πυρηνικών, Ραδιολογικών, Χημικών και Βιολογικών εκρήξεων, καθώς και διαρροών και πάσης φύσεως ατυχημάτων (HOTSPOT, EPICODE). Στο λογισμικό αυτό εντοπίστηκαν σφάλματα από τον Καθηγητή ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο τα οποία υποδείχθηκαν στους κατασκευαστές των λογισμικών αυτών οι οποία τα αναγνώρισαν και απάντησαν με θερμές ευχαριστίες. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης η αδιαβάθμητη έκδοση του λογισμικού EPICODE επιτρέπεται πλέον να χορηγείται δωρεάν στους Ευέλπιδες και στα μέλη του ΕΚΕΟ ενώ η ελεγχόμενη έκδοση μόνο στο Καθηγητή Δρ. Θεόδωρο Λιόλιο ο οποίος είναι και μέλος της ειδικής ομάδας χρήσης του EPICODE. Οι διορθώσεις αυτές αναμένεται να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από όλα τα επιστημονικά εργαστήρια των ΗΠΑ που εφαρμόζουν τα λογισμικά αυτά για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων τους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.