Δεκτή έγινε η πρόταση του Καθηγητή Δρ. Θεοδώρου Λιόλιου από την διάσημη αμερικανική εταιρία ARA για ετήσια δωρεάν παροχή των αμυντικών και αντιτρομοκρατικών λογισμικών της στους καθηγητές/ερευνητές του Κέντρου Ελέγχου Όπλων που διδάσκουν στα προγράμματα επιστημών ασφαλείας του Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η αμερικανική εταιρία ARA είναι μια από τις ισχυρότερες και πιο διαβαθμισμένες επιστημονικές εταιρίες στις ΗΠΑ σε θέματα αμυντικών και αντιτρομοκρατικών επιστημών. Τα λογισμικά αυτά αναμένεται να διδαχθούν στα νέα προγράμματα επιστημών ασφαλείας στα οποία ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος στο ΕΚΠΑ. Τα λογισμικά αυτά ελέγχονται με αυστηρό τρόπο ως προς τη διάθεση τους και μπορούν μόνο να εγκατασταθούν σε συγκεκριμένους υπολογιστές (hardware-locked licensing) και θα χορηγηθούν μόνο στους καθηγητές και σπουδαστές των προγραμμάτων αυτών ονομαστικά και μετά από αξιολόγηση (για τους σπουδαστές σε πολύ χαμηλές τιμές). Με τα λογισμικά αυτά μπορούν να μελετηθούν οι επιπτώσεις στους ανθρώπους και στις εγκαταστάσεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις και να εκπονηθούν προγράμματα αποτροπής και μετριασμού των επιπτώσεων. Για παράδειγμα όλα τα δημόσια κτίρια (και γενικά στόχοι C4I) στην Ελλάδα καθώς και πάσης φύσεως ιδιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις (εργοστάσια, κατοικίες κλπ) μπορούν να γίνουν πιο ασφαλείς με τη χρήση των λογισμικών αυτών. Τα πιστοποιητικά που θα απονέμει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αθηνών θα αφορούν και την εκπαίδευση στα λογισμικά αυτά (αναμένεται η έγκριση από το ΕΚΠΑ των νέων διεθνών προγραμμάτων ασφαλείας, στα Αγγλικά πλέον, που θα απευθύνονται σε παγκόσμια δεξαμενή σπουδαστών). Φυσικά κορυφαία προγράμματα και μήτρα όλων των νέων προγραμμάτων αποτελούν τα πολύ επιτυχημένα και καθιερωμένα πλέον Security Management (CBRNE) – Επιστημονικός Διευθυντής Ασφαλείας και Αμυντικός – Αστυνομικός Αναλυτής (Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία Άμυνας και Ασφάλειας) που ήδη διδάσκονται στο ΕΚΠΑ.

Συχνή Ερώτηση: Θα είναι τα νέα προγράμματα εκπαίδευσης ασφαλείας ίδια με τα παλιά;

Απάντηση: Κορυφαία προγράμματα και μήτρα όλων των νέων προγραμμάτων αποτελούν τα πολύ επιτυχημένα και καθιερωμένα πλέον Security Management (CBRNE) – Επιστημονικός Διευθυντής Ασφαλείας και Αμυντικός – Αστυνομικός Αναλυτής (Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία Άμυνας και Ασφάλειας) που ήδη διδάσκονται στο ΕΚΠΑ και τα οποία αφορούν Έλληνες και Κύπριους σπουδαστές (Ελληνόφωνους γενικά). Τα νέα διεθνή προγράμματα δεν θα είναι πιστά αντίγραφα των ήδη υπαρχόντων (που παραμένουν κεντρικά και κορυφαία στο e-learning), αλλά θα είναι στην Αγγλική διαμορφωμένα κατάλληλα τόσο για αλλοδαπούς σπουδαστές όσο και για τους Έλληνες που θέλουν να παρακολουθήσουν και να λάβουν και αυτά τα πιστοποιητικά εκτός από τα δύο που ήδη διδάσκονται στο ΕΚΠΑ.

Φυσικά όλα τα νέα προγράμματα τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης τους από τους αρμοδίους φορείς του ΕΚΠΑ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.