Οι Επιστημονικοί Διευθυντές Ασφαλείας και οι Αμυντικοί-Αστυνομικοί Αναλυτές που θα πιστοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning) θα μπορούν να εκπονούν αντιτρομοκρατικές αναλύσεις για το φορέα που εκπροσωπούν προκειμένου να αποτρέψουν, να μετριάσουν τις επιπτώσεις τρομοκρατικών επιθέσεων η να διαλευκάνουν και να εντοπίσουν τα κίνητρα και τους ενόχους. Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του πανεπιστημίου Αθηνών
Security Management (CBRNE) – Επιστημονικός Διευθυντής Ασφαλείας

Αμυντικός-Αστυνομικός Αναλυτής (Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία Άμυνας και Ασφάλειας)

Τα πιστοποιητικά των νέων Επιστημονικών Διευθυντών Ασφαλείας και των Αμυντικών Αστυνομικών Αναλυτών υπογράφει ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος των προγραμμάτων (Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος, Αν.Κοσμήτορας και Διευθυντής τομέα Φυσικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.