Ιδιωτικός Ερευνητής – Εγκληματολογικός Ερευνητής (Private Investigator – Forensic Investigator): Νέο πρωτοποριακό πιστοποιητικό από το e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών (εγγραφές από τον Οκτώβριο 2019). Το επάγγελμα του Ιδιωτικού Ερευνητή (γνωστού και ως Detective η Ιδιωτικού Αστυνομικού – όροι που όμως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σήμερα από τους ιδιωτικούς ερευνητές) είναι γνωστό και πολύ διαδεδομένο παγκοσμίως (στο εξωτερικό αναφέρεται ως Private Investigator, Private Detective κλπ.). Ιδιαίτερα στην Ελλάδα λειτουργούν πλήθος γραφεία ιδιωτικών ερευνών με τους ιδιωτικούς ερευνητές να λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απλώς και μόνο πληρώντας θεμελιώδεις προϋποθέσεις χωρίς όμως να απαιτείται να κατέχουν τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης ειδικότητας συναφούς προς την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Ομοίως το επάγγελμα του Εγκληματολογικού Ερευνητή (Forensic Investigator) το οποίο είναι συναφές με αυτό του Ιδιωτικού Ερευνητή (συχνά εμφανίζεται και ως δικαστικός πραγματογνώμονας) δεν έχει κανένα φορέα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα που να χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό. Αυτό ήταν μέχρι τώρα ένα τεράστιο κενό στην Ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση για τα δύο αυτά κρίσιμα επαγγέλματα. Από τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι εγγραφές για το νέο αυτό πρόγραμμα στο e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου θα διδάξουν Καθηγητές και Διδάκτορες Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Διδάκτορες Αξιωματικοί της Αστυνομίας κλπ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μαθήματα ανάλογα με αυτά που διδάσκονται στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας καθώς και άλλα αντικείμενα που διδάσκονται σε διάσημες σχετικές σχολές του εξωτερικού. Το διδακτικό υλικό θα είναι υψηλού επιπέδου με συγγραφείς καθηγητές και διδάκτορες νομικών σχολών των ΑΕΙ. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος θα είναι ο Καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (Αν.Κοσμήτορας, Διευθυντής τΦΕΕ και Προέδρος Επιτροπής Ερευνών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων – Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Ελέγχου Όπλων). Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να αναρτηθεί στο e-learning του ΕΚΠΑ σχετική ιστοσελίδα για τις εγγραφές. Στην παρούσα ανάρτηση θα αναρτηθεί τότε υπερδεσμός (hyperlink) για τους ενδιαφερόμενους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.