Αθήνα 9.84 FM: UAV (Drones) Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα αναλύονται στο ραδιόφωνο του Δήμου Αθηνών από τον Καθηγητή Θεόδωρο Λιόλιο που ανακοινώνει την ίδρυση εκπαιδευτικού προγράμματος στο e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «UAV Security Certificate (Αναλυτής-Σύμβουλος Ασφαλείας Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων»

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.