Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (εσφαλμένη και επικίνδυνη για τη διεθνή ασφάλεια κατά τη γνώμη του ΕΚΕΟ) θα στηριχθεί από τη Ρωσία σε θέματα πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικών όπλων και στην αντιβαλλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, (ως δήθεν) αίτια πολέμου θα αναφερθεί η αμφισβήτηση του Μνημονίου της Βουδαπέστης από ηγετικά στελέχη της Ουκρανίας (δηλαδή αποπυρηνικοποίηση και απόσυρση πυρηνικών όπλων Ουκρανίας το 1994), η Αντιβαλλιστική Ασπίδα που θέλει το NATO να εγκαταστήσει στην Ουκρανία που εξουδετερώνει/αποδυναμώνει τους υπερηχητικούς πυρηνικούς πυραύλους της Ρωσίας, τα εμπλουτισμένα καύσιμα πυρηνικών αντιδραστήρων από ΗΠΑ (αντί από τη Ρωσία όπως μέχρι σήμερα, με τεράστιες οικονομικές απώλειες για τη Ρωσία) και διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων εντός της Ουκρανίας (με κίνδυνο επανεπεξεργασίας αυτών προς απόκτηση πλουτωνίου) που οδηγεί στην πυρηνική απεξάρτηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία με (μάλλον αμυδρό) κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών εκρηκτικών για την Ουκρανία. Στο βίντεο (TV100 Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης) αναλύθηκαν όλα τα παραπάνω (ως πιθανά αίτια/δικαιολογίες της εισβολής που θα προβάλλει η Ρωσία) καθώς και οι κίνδυνοι επίθεσης η ατυχήματος σε πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ουκρανίας. Οι επιπτώσεις αυτές διδάσκονται στα μαθήματα της ΣΣΕ και στα πιστοποιητικά επιστημών ασφαλείας του e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.