Η πύρινη σφαίρα (καλύτερα φωτεινή εστία διότι δεν υπήρξε έκρηξη) που βλέπετε στο βίντεο της σύγκρουσης έχει διαστάσεις που υπολογίζονται τουλάχιστον σε δεκάδες μέτρα (κλίμακα από οχήματα στον ορίζοντα) και αν ήταν έκρηξη θα έπρεπε να είναι τεράστια ποσότητα εκρηκτικών (ίσως τόνων ισοδυνάμου ΤΝΤ η περισσότερο) που θα είχε προκαλέσει θραύση ωτικών τυμπάνων και τζαμιών, ίχνη από πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θραύσματα και θα είχε ακουστεί σε μεγάλες αποστάσεις (δεν προκύπτει). Επίσης η πύρινη σφαίρα εκρήξεων έχει κάποια ανοδικη πορεία (φαινόμενο καμινάδας) και όχι εστιασμένη φωτεινή εστία που είναι χαρακατηριστικό κατάκαυσης διαρροής από σταθερή πηγή. Πρόκειται μάλλον για διαρροή ανάφλεξη και κατάκαυση υγραερίου που στη συνέχεια προκάλεσε ανάφλεξη και κατάκαυση άλλων υλικών (πχ λαδιών κλπ) ενώ πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι δυνατότητες/ατέλειες της κάμερας που κατέγραψε το γεγονός. Αποκλείονται φυσικά οι εκρηκτικές ύλες και τα πυρομαχικά.

(Συγκρίνετε το φάσμα της κατάκαυσης υγραερίου στο εκπαιδευτικό βίντεο με το φάσμα στο βίντεο της σύγκρουσης, δείτε για παράδειγμα την μεγάλη φωτεινότητα της πηγής στο 01:50 ενώ οι πυροσβέστες είναι σε μικρή απόσταση) https://www.youtube.com/watch?v=U7y3gBiHlqU&t=0s

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.