Την 23η Φεβρουαρίου 2010, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ κ.Ευάγγελου Βασιλάκου και επιτελών της ΓΔΑΕΕ και των κ.κ Βruno Cotte Αντιπροέδρου της εταιρείας SAFRAN , Jean-Christophe Corde Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης της εταιρείας SAFRAN, Pierre Dickell της εταιρείας SAFRAN και Χρήστου Χούμπαυλη από την εταιρεία ΑΤΕΣΕ Α.Ε κατόπιν αιτήματος τους με σκοπό την πραγματοποίηση εθιμοτυπικής επίσκεψης.

Κάντε ένα σχόλιο