Την 23η Φεβρουαρίου 2010, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της ΓΔΑΕΕ συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ κ.Ευάγγελου Βασιλάκου και επιτελών της ΓΔΑΕΕ και των κ.κ Xavier Thuriot Chairman & CEO της εταιρείας THALES HELLAS S.A και Κυριάκου Γεραμπίνη Sales & Marketing Director της εταιρείας THALES HELLAS S.A κατόπιν αιτήματος τους με σκοπό την συζήτηση θεμάτων που αφορούν την THALES HELLAS S.A

Κάντε ένα σχόλιο