Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2010−2011, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 71/Σ.5/2010 απόφασή του:

Διατηρητέων Συνταγματαρχών:
Πεζικού Στρατή Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:42788
Πεζικού Λαμπούση Ανδρέα του Αυγερινού ΑΜ:43465
Πεζικού Αντωνογιαννάκη Δημητρίου του Στυλιανού ΑΜ:43466
Πεζικού Καμπουράκη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:42749
Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Χατσίκα Δημητρίου του Συμεών ΑΜ:43474
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοκόνογλου Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:43480
Πυροβολικού Τζόκα Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:43483
Πεζικού Βούτου Ευσταθίου του Διονυσίου ΑΜ:43493
Πεζικού Σαμπάνη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ ΑΜ:43499
Πεζικού Πολυταρίδη Ελευθερίου του Ιωάννη ΑΜ:43500
Διαβιβάσεων Καζάκου Λέανδρου του Δημητρίου ΑΜ:43506
Ιππικού Τεθωρακισμένων Θεοχαρίδη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:43510
Μηχανικού Τραγάρη Βασιλείου του Θεμιστοκλή ΑΜ:43511
Πυροβολικού Αντωνιάδη Γεωργίου του Τριαντάφυλλου ΑΜ:43522
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσαβδάρη Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:43523
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωτούλα Αστεριού του Γεωργίου ΑΜ:43535
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζανάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:43537
Πυροβολικού Βοσκόπουλου Αποστόλου του Χρήστου ΑΜ:43538
Ιππικού Τεθωρακισμένων Σουραή Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:43539
Πεζικού Πανούση Θεοφίλου του Ιωάννη ΑΜ:43544
Πεζικού Ορνεράκη Γερασίμου του Γεωργίου AM:43545
Πεζικού Μπακάλη Θεοδώρου του Ηλία ΑΜ:43561
Πεζικού Στρατιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ AM:43562
Πεζικού Κουτσαϊμάνη Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:43574
Πεζικού Κόλλια Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:43579
Πεζικού Πασχαλίδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου AM:43587
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πανά Θεοδώρου του Ευσταθίου ΑΜ:43592
Πεζικού Καλαντζή Κωνσταντίνου του Θωμά ΑΜ:43597
Πεζικού Σακαλή Θεοδώρου του Μενέλαου ΑΜ:43601
Πεζικού Καπερώνη Παναγιώτη του Αποστόλου ΑΜ:43610
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγόπουλου Ανδρέα του Θεοδώρου ΑΜ:43613
Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Παπαϊσιδώρου Ισιδώρου του Γεωργίου ΑΜ:43614
Πεζικού Αλεξάκη Νικολάου του Δημοσθένη ΑΜ:43620
Πεζικού Νάσου Νικολάου του Σταύρου ΑΜ:43621
Διαβιβάσεων Τόγκα Δημητρίου του Ευαγγέλου AM:43627
Πεζικού Σφακιανάκη Νικολάου του Ηλία ΑΜ:43639
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.03.10 08:59:12
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
1298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Ιππικού Τεθωρακισμένων
Υπηρεσίας Γραφείου Πατέλη Παναγιώτη του Θεοφάνη ΑΜ:43498
Πεζικού Κούκκου Εμμανουήλ του Πέτρου ΑΜ:43546
Πυροβολικού Βαρυπατάκη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:43595
Πυροβολικού Ρούκα Χαριλάου του Χρήστου ΑΜ:43626
Πεζικού Μυστακίδη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:43641
Πυροβολικού Καλπογιαννάκη Γερασίμου του Διονυσίου ΑΜ:43983
Ιππικού Τεθωρακισμένων Θωμαίδη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:43985
Πεζικού Κασσελούρη Σωτηρίου του Ηλία ΑΜ:43986
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βαβίτσα Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43988
Πεζικού Μαυράκη Ιωσήφ του Σταύρου ΑΜ:43991
Αεροπορίας Στρατού Δήμου Βασιλείου του Λάμπρου ΑΜ:43992
Διαβιβάσεων Χατζηδήμα Ιωάννη του Σπυρίδωνος ΑΜ:43993
Πεζικού Κοτρώνη Ευσταθίου του Γεωργίου ΑΜ:43995
Πεζικού Μαυρομανωλάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:43996
Πεζικού Κωστόπουλου Αποστόλου του Γεωργίου ΑΜ:43999
Πεζικού Μήττα Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:44000
Πυροβολικού Μπαλαφούτη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ.44003
Πεζικού Καρκατζούνη Στυλιανού του Ευστρατίου ΑΜ:44004
Πυροβολικού Μεϊμάρη Μενελάου του Μαρίνου ΑΜ:44005
Πεζικού Παπαπέτρου Πέτρου του Νικολάου ΑΜ:44006
Διαβιβάσεων Καρολεμέα Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:44007
Πεζικού Θαλασσινού Γεωργίου του Θεόφιλου ΑΜ:44008
Πεζικού Σώκου Ευθυμίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44009
Πυροβολικού Βιτετζάκη Αντωνίου του Στυλιανού ΑΜ:44011
Αεροπορίας Στρατού Καϊμακτσή Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:44013
Πεζικού Δάγκα Χαραλάμπους του Παύλου ΑΜ:44015
Πεζικού Δουρουκλή Θεοδοσίου του Αγγέλου ΑΜ:44016
Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκατζογιάννη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:44019
Αεροπορίας Στρατού Σφακιανάκη Μηνά του Εμμανουήλ ΑΜ:44020
Πυροβολικού Κριθαρέλλη Βασιλείου του Γαρύφαλλου ΑΜ:44022
Διαβιβάσεων Γκούμα Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:44026
Πεζικού Χρονόπουλου Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:44027
Πεζικού Σεϊμένογλου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:44028
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ναλμπάντη Πολύχρονη του Κωνσταντίνου ΑΜ:44029
Μηχανικού Υπηρεσίας Γραφείου Καπνόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ.44030
Πυροβολικού Ρέσκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:44031
Πεζικού Καββαδία Χρήστου του Σπυρίδωνα ΑΜ:44032
Αεροπορίας Στρατού Στρούγγη Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:44033
Διαβιβάσεων Πανταζάτου Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:44037
Μηχανικού Πασχάλη Γρηγορίου του Θεοφάνη ΑΜ:44039
Πεζικού Παπαγιάννη Χρήστου του Στέργιου ΑΜ:44041
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αντωνίου Αγησιλάου του Ιωάννη ΑΜ:44045
Πεζικού Παπαδέα Σωτηρίου του Αλέξανδρου ΑΜ:44047
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόμκου Κωνσταντίνου του Θωμά ΑΜ:44051
Πυροβολικού Γεωργόπουλου Δημητρίου του Θεοχάρη ΑΜ:44054
Ιππικού Τεθωρακισμένων Στεφανή Αλκιβιάδη του Παναγιώτη ΑΜ:44055
Πεζικού Κουτσοδήμου Νικηφόρου του Γρηγορίου ΑΜ.44056
Πυροβολικού Τατσίδη Τάκη του Σωτηρίου ΑΜ:44057
Αεροπορίας Στρατού Τσελώνη Στεφάνου του Αθανασίου AM:44060
Πεζικού Γκόρλα Αποστόλου του Θεοφάνη ΑΜ:44065
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κουτούκογλου Δημητρίου του Προδρόμου ΑΜ:44066
Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαγκόπουλου Θεοδώρου του Αθανασίου ΑΜ:44068
Πεζικού Αλεξέα Ιωάννη του Παρασκευά ΑΜ:44071
Πυροβολικού Ζιώγα Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:44072
Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λάμπρου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:44073
Πεζικού Κουρουβασίλη Περικλή του Νικολάου ΑΜ:44076
Πεζικού Γεωργίου Νάκου του Νικόλαου ΑΜ:44078
Πεζικού Χατζημιχαηλίδη Σεραφείμ του Μιχαήλ ΑΜ:44079
Διαβιβάσεων Μαούνη Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44082
Πυροβολικού Κόλλια Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44083
Ιππικού Τεθωρακισμένων Δαβιτίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:44084
Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Λουκά Ιωάννη του Λάμπρου ΑΜ:44086
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1299
Μηχανικού Μανούρη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:44093
Πεζικού Μαυρίκου Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:44099
Διαβιβάσεων Κολλητήρη Παναγιώτη του Ευθυμίου ΑΜ:44100
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουλούρη Νικολάου του Χαραλάμπους ΑΜ:44102
Πυροβολικού Παππά Σταύρου του Ευαγγέλου ΑΜ:44104
Πεζικού Χριστοφή Αγγέλου του Χαραλάμπους ΑΜ:44105
Αεροπορίας Στρατού Μανιάτη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:44110
Πεζικού Κιοσέ Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:44113
Πεζικού Κομματά Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44114
Πεζικού Αμπατζίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44118
Πυροβολικού Μανωλούδη Βλάσιου του Δημητρίου ΑΜ:44121
Πεζικού Αλεξανδράκη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:44123
Πεζικού Μιχαλακέα Ιωάννη του Παύλου ΑΜ:44130
Πυροβολικού Γαβρίλη Διονυσίου του Παναγιώτη ΑΜ.44131
Πυροβολικού Δέδε Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ.44132
Πεζικού Παπαχρήστου Στέργιου του Γεωργίου ΑΜ:44135
Πεζικού Κατσανεβάκη Ευτύχιου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44136
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χριστιά Λεωνίδα του Χρήστου ΑΜ:44137
Πεζικού Περήφανου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ.44138
Πεζικού Τσιάκαλου Γεωργίου του Ευάγγελου ΑΜ:44142
Διαβιβάσεων Δημητρουλόπουλου Χαραλάμπους του Τρύφωνα ΑΜ:44143
Μηχανικού Μοτσάκου Κυριάκου του Ιωάννη ΑΜ:44147
Πυροβολικού Καμπούρη Γεωργίου του Ελευθέριου ΑΜ:44149
Ιππικού Τεθωρακισμένων
Ελαφράς Υπηρεσίας Σιδηρόπουλου Νικολάου του Ευθυμίου ΑΜ:44152
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ευτυχίδη Αβραάμ του Μιχαήλ ΑΜ.44146
Πυροβολικού Σούλη Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:44153
Πεζικού Φραγκογιού Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:44154
Μηχανικού Ηλιάδη Σταύρου του Αθανασίου ΑΜ.44162
Πεζικού Μπελέκου Μάνθου του Γεωργίου ΑΜ:44172
Πυροβολικού Λάζου Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:44176
Πεζικού Οικονόμου Αντωνίου του Αποστόλου ΑΜ:44179
Πεζικού Παπασπύρου Νικολάου του Παντελή ΑΜ:44185
Διαβιβάσεων Γιαννέλη Αναστασίου του Θεοδώρου ΑΜ:44189
Πεζικού Κελίδη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:44190
Πεζικού Κορδάτου Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:44193
Διαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44497
Πυροβολικού Ζερβάκη Δημοκρίτου του Ιωάννη ΑΜ:44498
Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου AM:44499
Πυροβολικού Δασκαλάκη Ιπποκράτη του Αθανασίου AM:44500
Πεζικού Φαραντάτου Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:44502
Μηχανικού Νάννου Προκοπίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44503
Πεζικού Μαλισόβα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:44505
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πλακογιάννη Φωτίου του Παναγιώτη AM:44506
Πεζικού Πιλάλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:44508
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κωνσταντίνου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:44510
Πεζικού Ματζάκου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:44511
Πεζικού Τοπούζη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44512
Πεζικού Αλεβίζου Δημητρίου του Ρήγα ΑΜ:44513
Πυροβολικού Καμπά Γεωργίου του Αυγουστίνου ΑΜ:44514
Διαβιβάσεων Κουτρουμάνη Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:44515
Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Φιλοξένη Τηλεμάχου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44516
Πεζικού Νομικού Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:44518
Πυροβολικού Λειβαδίτη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:44522
Πεζικού Τσιάγγου Αποστόλου του Πασχάλη ΑΜ:44523
Πεζικού Μανίκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:44524
Πεζικού Δαμιανίδη Ιωάννη του Προδρόμου ΑΜ:44526
Πεζικού Καρυώτη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:44527
Ιππικού Τεθωρακισμένων Δοκμετζόγλου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:44528
Πεζικού Ζορμπά Βασιλείου του Αλεξάνδρου ΑΜ:44529
Πεζικού Παύλου Δήμου του Γεωργίου ΑΜ:44530
Πυροβολικού Πάτμιου Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:44533
Πεζικού Ζυμπερδίκα Φωτίου του Βασιλείου ΑΜ:44534
1300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκιούλτσου Αργύρη του Δημητρίου ΑΜ:44535
Πεζικού Τσαγγαρά Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα ΑΜ:44536
Μηχανικού Βέργου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:44537
Μηχανικού Μελέτογλου Αναστασίου του Γρηγορίου ΑΜ:44539
Πυροβολικού Τσεβά Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:44540
Πεζικού Ψύχα Παναγιώτη του Αριστοτέλη ΑΜ.44541
Πεζικού Κούρτη Κλεομένη του Γεωργίου ΑΜ:44545
Διαβιβάσεων Καραβίτη Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:44548
Μηχανικού Σκουμπουρδή Κωνσταντίνου του Φωτίου ΑΜ.44549
Πυροβολικού Σκυλάκη Λαζάρου του Γεωργίου ΑΜ:44553
Πεζικού Μεσσάρη Φωτίου του Παναγή AM:44554
Πεζικού Κλειτσιώτη Δήμου του Δημητρίου ΑΜ.44555
Πεζικού Χούπη Κωνσταντίνου του Χαρίτωνα ΑΜ:44559
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπραϊμάκη Αγγέλου του Ζώη ΑΜ:44561
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κούσαντα Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ.44562
Πεζικού Ευγενικού Τριαντάφυλλου του Δημητρίου ΑΜ:44563
Πεζικού Σούρλα Αθανασίου του Μιλτιάδη AM:44564
Διαβιβάσεων Γιαννόπουλου Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44566
Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κυπραίου Αποστόλου του Χαραλάμπους ΑΜ:44567
Πυροβολικού Καλογερόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:44569
Πεζικού Μπίκου Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:44570
Πεζικού Καλλίνη Γεωργίου του Περικλή ΑΜ:44571
Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυριάκου Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:44573
Πεζικού Τζούμη Λάμπρου του Βασιλείου ΑΜ:44578
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Περβολαράκη Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:44579
Πεζικού Λεοντάρη Δημητρίου του Λάμπρου ΑΜ:44580
Πεζικού Νταλκαρανίδη Δημοσθένη του Δημητρίου ΑΜ:44581
Μηχανικού Ξενάκη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:44585
Πυροβολικού Παπαευαγγέλου Ευαγγέλου του Ταξιάρχη ΑΜ:44586
Πυροβολικού Λαχανά Γεωργίου του Βάσσου ΑΜ:44587
Πεζικού Ευαγγελίδη Δημητρίου του Λαζάρου ΑΜ:44590
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ράμμου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:44591
Πεζικού Αλευρά Γεωργίου του Παύλου ΑΜ:44592
Πεζικού Πασχάλη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:44593
Πεζικού Παπαχρήστου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:44597
Διαβιβάσεων Δεσύπρη Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:44599
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιντζέ Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:44601
Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρυλλάκη Νικολάου του Νικολάου ΑΜ:44602
Πεζικού Σαλτερή Νικολάου του Μάρκου ΑΜ:44603
Πεζικού Κουκουλομμάτη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:44607
Πεζικού Δρούγκα Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:44611
Πεζικού Τσιούτρα Αλεξάνδρου του Σωτηρίου ΑΜ:44613
Πεζικού Δάλλα Γεωργίου του Θεοδώρου ΑΜ.44615
Διαβιβάσεων Φλεβοτόμου Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:44617
Πεζικού Φλώρου Κωνσταντίνου του Νικολάου AM:44620
Πυροβολικού Μπαλτζή Γεωργίου του Χαραλάμπους ΑΜ:44621
Πυροβολικού Ακρίβου Σωτηρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44622
Πεζικού Μανωλάκου Νικολάου του Πέτρου ΑΜ:44623
Πεζικού Ζαφείρη Κωνσταντίνου του Ηρακλή ΑΜ:44624
Πυροβολικού Σπανόπουλου Ηλία του Επαμεινώνδα ΑΜ:44626
Πεζικού Παπαδόπουλου Ηλία του Σωτηρίου ΑΜ.44627
Πεζικού Λιακόπουλου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:44629
Πεζικού Μπαλαφούτα Γεωργίου του Ηλία ΑΜ:44631
Μηχανικού Φαμέλη Ανδρέα του Ευαγγέλου ΑΜ:44633
Διαβιβάσεων Σταμούλη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:44634
Πυροβολικού Φοσέ Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:44160
Πεζικού Σίσκου Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44199
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Παγάνη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:44061
Πεζικού Παπασταύρου Χαραλάμπους του Ιωάννη ΑΜ:44198
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αντώνου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43638
Πυροβολικού Αδάμου Κωνσταντίνου του Παρασκευά ΑΜ:44552
Διαβιβάσεων Λαλά Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:44635
Πυροβολικού Καπετάνου Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:44637
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1301
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πρεντουλή Αντωνίου του Δημητρίου ΑΜ:44638
Πυροβολικού Κοσμίδη Στεφάνου του Γεωργίου AM:44639
Πεζικού Γκίζα Σπυρίδωνα του Δημητρίου ΑΜ:44640
Πεζικού Κράγκαρη Αριστομένη του Αθανασίου ΑΜ.44641
Πεζικού Μαγγίρα Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:44643
Πεζικού Καραμανέα Πέτρου του Ηλία ΑΜ:44645
Πεζικού Παπασάββα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ.44648
Διαβιβάσεων Σαμαρά Δημητρίου του Πέτρου ΑΜ:44650
Πεζικού Παντελαίου Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:44651
Πεζικού Ζυγούρη Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ.44652
Πεζικού Μπιλάλη Ευθυμίου του Ανδρέα ΑΜ:44657
Πεζικού Παγούρα Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:44658
Πυροβολικού Παναγόπουλου Διονυσίου του Αναστασίου ΑΜ:44660
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ξανθόπουλου Θεοδώρου του Αμύντα ΑΜ:44661
Πυροβολικού Κέρογλου Στυλιανού του Ιωάννη ΑΜ:44662
Πεζικού Χριστάκου Σταύρου του Αναστασίου ΑΜ.44664
Πεζικού Μπέκου Δημητρίου του Αντωνίου ΑΜ:44665
Πυροβολικού Λυκούδη Νικολάου του Αναστασίου ΑΜ:44666
Διαβιβάσεων Δεμοιράκου Λεωνίδα του Παναγιώτη ΑΜ:44667
Μηχανικού Σπαντίδου Αγγέλου του Ευστρατίου ΑΜ:44669
Πεζικού Πασσιά Μαυρουδή του Ξενοφώντος ΑΜ:44670
Πεζικού Ιωάννου Επαμεινώνδα του Χρήστου ΑΜ:44671
Πυροβολικού Παπαδόπουλου Αθανασίου του Στεφάνου ΑΜ:44672
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετρίδη Κυριάκου του Ευαγγέλου ΑΜ:44673
Πεζικού Παπαθανασίου Προκοπίου του Παυσανία ΑΜ:44674
Πεζικού Μπουζέλου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:44676
Πεζικού Σίσκου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:44680
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παναγόπουλου Γεωργίου του Σωτηρίου ΑΜ:44681
Πεζικού Καλογερόπουλου Αθανασίου του Ιωάννη AM:44682
Πυροβολικού Τσαγκαράκου Αντωνίου του Πέτρου ΑΜ:44684
Ιππικού Τεθωρακισμένων Πόδα Αστεριού του Γεωργίου ΑΜ:44687
Πεζικού Χουρίδη Βασιλείου του Λαζάρου ΑΜ:44692
Πεζικού Γιαρμενίτη Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:44694
Πεζικού Ιωαννίδη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:44696
Πεζικού Λιάπη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:44697
Διαβιβάσεων Μπούτρη Σωτηρίου του Παναγιώτη ΑΜ:44702
Μηχανικού Κορκότζελου Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:44703
Πυροβολικού Καραβασίλη Μαργαζή του Χρήστου ΑΜ:44705
Πεζικού Κατσιγιαννάκη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:44715
Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταματιάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44921
Πυροβολικού Ηλιάδη Δημητρίου του Αριστοτέλη ΑΜ:44924
Διαβιβάσεων Γρούμπα Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ.44926
Πυροβολικού Σπιταδάκη Στυλιανού−Εμμανουήλ του Σταματίου ΑΜ:44927
Μηχανικού Κονδύλη Αντωνίου του Στυλιανού ΑΜ:44928
Μηχανικού Γαρμπή Βασιλείου του Στυλιανού ΑΜ:44930
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσερπέ Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:44931
Πεζικού Καβούρ Στυλιανού του Χρήστου ΑΜ:44932
Πεζικού Βαμβακά Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:44933
Πεζικού Σίμου Χρήστου του Φιλάρετου ΑΜ:44934
Πεζικού Δαβιώτη Λάμπρου του Γεωργίου ΑΜ:44936
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λαλούση Χαραλάμπους του Ανδρέα ΑΜ:44937
Πεζικού Γκασούδη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:44940
Πεζικού Καρατζίδη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44941
Ιππικού Τεθωρακισμένων Θυμιανίδη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:44942
Διαβιβάσεων Σπύρου Θωμά του Λάμπρου ΑΜ:44943
Διαβιβάσεων Ράπτη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:44944
Πυροβολικού Μοσχονά Σταύρου του Αλεξάνδρου ΑΜ:44947
Πεζικού Παναγιωτάκη Σταύρου του Ιωάννη ΑΜ.44948
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελευθεριάδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44949
Πυροβολικού Ζαφειρόπουλου Κωνσταντίνου του Διονυσίου ΑΜ:44950
Πεζικού Χαραλαμπίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:44952
Πεζικού Κουλούρη Θεοδώρου του Νικηφόρου ΑΜ:44953
Πεζικού Γλυμή Δημητρίου του Ευθυμίου ΑΜ:44955
1302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Πεζικού Ισαάκ Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44956
Πεζικού Γκουρογιάννη Γεωργίου του Φιλίππου ΑΜ.44957
Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη ΑΜ:44958
Πεζικού Καραμπατζάκη Σωτηρίου του Γεωργίου ΑΜ:44959
Πεζικού Ήτουνα Γεωργίου του Παντελή ΑΜ.44960
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λέτσιου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ.44961
Πεζικού Πανέτσου Κωνσταντίνου του Θωμά ΑΜ:44962
Διαβιβάσεων Μωραϊτάκη Χρήστου του Αγγέλου ΑΜ:44963
Μηχανικού Αρβανίτη Γεωργίου του Σταματίου ΑΜ:44964
Πεζικού Σαρδέλλη Ταξιάρχη του Δημητρίου ΑΜ:44965
Μηχανικού Παπαδάκη Μηνά του Αχιλλέα ΑΜ:44967
Πυροβολικού Φραγκούλη Λεωνίδα του Κυριάκου ΑΜ:44968
Πυροβολικού Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:44969
Πεζικού Γρηγοριάδη Γρηγορίου του Θεοδοσίου ΑΜ:44971
Πυροβολικού Μόσχου Θεοδώρου του Αντωνίου ΑΜ:44972
Πεζικού Δημητρούλη Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:44973
Πεζικού Λουπάση Ηλία του Θεόδωρου ΑΜ:44975
Πεζικού Κούρτη Αθανασίου του Χαραλάμπους ΑΜ:44976
Πεζικού Τσιτσιμπίκου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:44977
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπονώρα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:44978
Πεζικού Ρέγα Δημητρίου του Σταύρου ΑΜ:44979
Διαβιβάσεων Σκουρλέτου Αριστοδούλου του Ηλία ΑΜ:44981
Πυροβολικού Κούτρα Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:44982
Πεζικού Μακρή Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44985
Πυροβολικού Σαμαρά Χρήστου του Παντελή ΑΜ:44986
Πεζικού Κορδορούμπα Ευθυμίου του Δημητρίου ΑΜ:44989
Πεζικού Σταμάτη Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:44990
Πεζικού Μόραλη Χρήστου του Αγοραστού AM .44991
Πεζικού Μασούρα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ.44993
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μουμούρη Γεωργίου του Σωτηρίου ΑΜ:44995
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χύτα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:44996
Πεζικού Χατζηθεοφάνους Γεωργίου του Ηλία AM:44997
Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Βασιλείου του Λεωνίδα ΑΜ.44999
Μηχανικού Μόσχου Ιωάννη του Χαραλάμπους ΑΜ:45004
Πυροβολικού Λιούλη Ιωάννη του Αναστασίου ΑΜ.45006
Πυροβολικού Λυμπερίου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:45007
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αλέξη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:45000
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:
Πεζικού Σταματόπουλου Σπυρίδωνα του Ανδρέα ΑΜ:43565
Διαβιβάσεων Τσιώνη Αριστοκλή του Στεφάνου ΑΜ.43576
Πεζικού Κωνσταντάκη Κίμωνα του Νικολάου ΑΜ:43578
Πυροβολικού Γαλάνη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:43585
Πεζικού Χατζησαλάτα Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44109
Μηχανικού Καραγιάννη Μιλτιάδη του Ευαγγέλου ΑΜ:44128
Πεζικού Τσουμήτα Βασιλείου του Αχιλλέα ΑΜ:44133
Πεζικού Ροδόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:44134
Πεζικού Καίσαρα Νικηφόρου του Σπυρίδωνα ΑΜ:44139
Πεζικού Καπογεωργάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:44150
Πυροβολικού Διδωνάκη Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:44129
Διαβιβάσεων Φάκου Θεοφίλου του Γεωργίου ΑΜ:44157
Πεζικού Λιαπάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ ΑΜ:44165
Πεζικού Χατζή Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:44168
Μηχανικού Δρίτσα Περίανδρου του Ηλία ΑΜ:44178
Μηχανικού Μπρίκα Αποστόλου του Αντωνίου ΑΜ:44194
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανελλόπουλου Γρηγορίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44200
Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τσιατήρα Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:44538
Πεζικού Πλακούδη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:44546
Μηχανικού Μπελελή Νικολάου του Μιχαήλ ΑΜ:44550
Πεζικού Συμεωνίδη Νικολάου του Ευαγγέλου ΑΜ:44556
Πυροβολικού Παπακωνσταντίνου Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:44572
Διαβιβάσεων Μπόλη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:44582
Πεζικού Γενικαλιώτη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ.44594
Πυροβολικού Γεωργόπουλου Σωτηρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44600
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1303
Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγκιοζίδη Χαριλάου του Ανέστη ΑΜ:44609
Πεζικού Ησαΐα Νικολάου− Ησαΐα του Γεωργίου ΑΜ.44612
Πεζικού Θεοδώρου Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα ΑΜ:44614
Πεζικού Κομποχόλη Ιωάννη του Ιωάννη ΑΜ:44155
Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του Ν. 2439/1996, σε Ταξιάρχους οι πα−
ρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές ετήσιες κρίσεις
2010−2011 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:
Πεζικού Σταματόπουλος Σπυρίδων του Ανδρέα ΑΜ:43565
Διαβιβάσεων Τσιώνης Αριστοκλής του Στεφάνου ΑΜ:43576
Πεζικού Κωνσταντάκης Κίμωνας του Νικολάου ΑΜ:43578
Πυροβολικού Γαλάνης Νικόλαος του Βασιλείου ΑΜ:43585
Πεζικού Χατζησαλάτας Χρήστος του Κωνσταντίνου ΑΜ:44109
Μηχανικού Καραγιάννης Μιλτιάδης του Ευαγγέλου ΑΜ:44128
Πεζικού Τσουμήτας Βασίλειος του Αχιλλέα ΑΜ:44133
Πεζικού Ροδόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:44134
Πεζικού Καίσαρ Νικηφόρος του Σπυρίδωνα ΑΜ:44139
Πεζικού Καπογεωργάκης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου ΑΜ:44150
Πυροβολικού Διδωνάκης Νικόλαος του Αντωνίου ΑΜ.44129
Διαβιβάσεων Φάκος Θεόφιλος του Γεωργίου ΑΜ:44157
Πεζικού Λιαπάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ ΑΜ:44165
Πεζικού Χατζής Νικόλαος του Βασιλείου ΑΜ:44168
Μηχανικού Δρίτσας Περίανδρος του Ηλία ΑΜ:44178
Μηχανικού Μπρίκας Απόστολος του Αντωνίου ΑΜ:44194
Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κανελλόπουλος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου AM:44200
Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τσιατήρας Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:44538
Πεζικού Πλακούδης Νικόλαος του Ιωάννη ΑΜ:44546
Μηχανικού Μπελελής Νικόλαος του Μιχαήλ ΑΜ:44550
Πεζικού Συμεωνίδης Νικόλαος του Ευαγγέλου ΑΜ:44556
Πυροβολικού Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Δημητρίου ΑΜ:44572
Διαβιβάσεων Μπόλης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:44582
Πεζικού Γενικαλιώτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΜ:44594
Πυροβολικού Γεωργόπουλος Σωτήριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:44600
Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραγκιοζίδης Χαρίλαος του Ανέστη AM:44609
Πεζικού Ησαΐας Νικόλαος− Ησαΐας του Γεωργίου ΑΜ:44612
Πεζικού Θεοδώρου Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα ΑΜ:44614
Πεζικού Κομποχόλης Ιωάννης του Ιωάννη ΑΜ:44155
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/859874/4−3−2010).
Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 4 Μαρτίου 2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας, σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2439/96:
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/96 οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων
κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2010−2011, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’
αριθμό 71/Σ.5/2010 απόφασή του:
Διατηρητέων Ταξιάρχων:
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Δημήτριου του Κωνσταντίνου ΑΜ:41949
Πεζικού Καταβέλη Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:41987
Πεζικού Κωστούλα Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:41306
Ιππικού Τεθωρακισμένων Φραγκιά Ηλία του Διονυσίου ΑΜ:41876
Πυροβολικού Χατζησταύρου Πασχάλη του Ιωάννη ΑΜ:41877
Διαβιβάσεων Παύλου Αντώνιου του Γεωργίου ΑΜ:41906
Πυροβολικού Γκίνη Κωνσταντίνου του Φιλίππου ΑΜ:42210
Πυροβολικού Σοφιανίδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:42218
Πεζικού Κεχαγιά Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ.42221
Μηχανικού Κουτρουμπέλη Αθανασίου του Ανδρέα ΑΜ:42226
Μηχανικού Δεβελέγκα Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:42227
Πεζικού Μπόλη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ.42232
Πεζικού Μούζουλα Θεμιστοκλή του Κωνσταντίνου ΑΜ:42241
Πεζικού Ζάχαρη Θεοδώρου του Ιωάννη ΑΜ:42244
Πεζικού Συναδινού Ελευθερίου του Σοφοκλή ΑΜ:42249
Πεζικού Κρανίτη Γεωργίου του Αριστείδη ΑΜ:42255
Πυροβολικού Μαλλέ Στεφάνου του Ιωάννη ΑΜ:42256
Αεροπορίας Στρατού Τασιούδη Πολύχρονη του Θεοδώρου ΑΜ.42258
Πυροβολικού Σταυρέα Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:42260
1304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
Πυροβολικού Μπασιακούλη Γεωργίου του Σωκράτη ΑΜ:42271
Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραΐσκου Δημητρίου του Διονυσίου ΑΜ:41980
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρέπα Βασιλείου του Πάνου ΑΜ:42274
Πεζικού Δερμιτζάκη Σταύρου του Γεωργίου ΑΜ:42282
Πεζικού Τσέλιου Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:42283
Πεζικού Μπελεσάκου Ευαγγέλου του Αναστασίου ΑΜ:42291
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηβγέρη Αθανασίου του Θωμά AM:42295
Πυροβολικού Νταλάκου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:42305
Πυροβολικού Γκάλβα Σωτήριου του Χρήστου ΑΜ:42310
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τόπη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:42317
Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναγνωστόπουλου Θεμιστοκλή του Αλεξάνδρου ΑΜ.42318
Μηχανικού Κουτσιανόπουλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:42609
Αεροπορίας Στρατού Ταμουρίδη Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:42611
Πεζικού Μανωλά Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:42613
Πεζικού Χατζηαλεξιάδη Αδάμ του Αλεξάνδρου ΑΜ:42618
Ιππικού Τεθωρακισμένων Τελλίδη Βασίλειου του Παναγιώτη ΑΜ:42619
Μηχανικού Κωνσταντάρα Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:42627
Πεζικού Βερίγου Ζαχαρία του Ιωάννη ΑΜ:42632
Πεζικού Μπαρκούκη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:42633
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μανώλα Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:42636
Πεζικού Δρακωνάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:42640
Πεζικού Φραγκούλη Στυλιανού του Νικολάου ΑΜ:42650
Ιππικού Τεθωρακισμένων Στυλιανόπουλου Αθανασίου του Στυλιανού ΑΜ:42652
Ιππικού Τεθωρακισμένων Δεβετζή Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:42658
Πεζικού Γκαγκαστάθη Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:42668
Μηχανικού Δαγρέ Θεοδοσίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:42703
Διαβιβάσεων Μπλάνου Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ.42717
Πεζικού Καραγιάννη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:42721
Πεζικού Μέρη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:42724
Πεζικού Κυριακόπουλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:42730
Πεζικού Γκορίτσα Ελευθερίου του Ιωάννη ΑΜ:42746
Πυροβολικού Φουρίκη Αναστασίου του Γεωργίου AM:42748
Διαβιβάσεων Σιώκη Θεμιστοκλή του Γεωργίου ΑΜ:42765
Πεζικού Σκλαβούνου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:42316
Διαβιβάσεων Παπαδήμα Λάμπρου του Νικολάου ΑΜ:42653
Πυροβολικού Κρεμπούνη Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:42659
Πεζικού Φλεριανού Μιχαήλ του Ιωάννη ΑΜ:42679
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χαλκίδη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:43445
Πεζικού Σπυρόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:43447
Πεζικού Ηλιόπουλου Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:43451
Αεροπορίας Στρατού Σαλωνίτη Στυλιανού του Νικολάου ΑΜ:43452
Πεζικού Ζάχου Αθανασίου του Αλεξάνδρου ΑΜ.43453
Διαβιβάσεων Θωμά Πολυζώη του Δημητρίου ΑΜ:43454
Ιππικού Τεθωρακισμένων Μανέττα Στεφάνου του Ιωάννη ΑΜ:43456
Πυροβολικού Νικολάκου Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:43457
Πυροβολικού Πανόπουλου Θεοχάρη του Παναγιώτη ΑΜ:43459
Πεζικού Πανυτσίδη Ευσταθίου του Νικολάου ΑΜ:43461
Ιππικού Τεθωρακισμένων Χασάπη Δημητρίου του Λαμπρινού ΑΜ:43462
Πεζικού Καρατζιούλα Θωμά του Αθανασίου ΑΜ:43464
Μηχανικού Αγγελόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου ΑΜ:43468
Πεζικού Βίγλα Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:43471
Πεζικού Πέτσα Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:43472
Πεζικού Χαλβατζή Νικολάου του Ευαγγέλου ΑΜ:43473
Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκαρτζονίκα Παναγιώτη του Αποστόλου ΑΜ:43477
Πεζικού Ντζιμάνη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:43481
Πεζικού Πράττα Θωμά του Αλεξάνδρου ΑΜ:43484
Πεζικού Λεοντάρη Ηλία του Αθανασίου ΑΜ:43485
Πυροβολικού Οικονόμου Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43491
Ιππικού Τεθωρακισμένων Ούστογλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:43496
Πεζικού Χαβατζόπουλου Παναγιώτη του Παρασκευά ΑΜ:43497
Πεζικού Βελεγράκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:43503
Πεζικού Μακρυγιάννη Γεώργιου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43504
Πεζικού Θεοδώρου Δημητρίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:43505
*03001680403100012*
Πυροβολικού Κυβέλου Σπυρίδωνα του Γεωργίου ΑΜ:43514
Πεζικού Κούτρα Σεραφείμ του Αλεξάνδρου ΑΜ:43518
Πεζικού Γεωργίου Πέτρου του Μποζίνη ΑΜ:43519
Πεζικού Σπανού Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43521
Πεζικού Ζαχαριάδη Νικολάου του Σταματίου ΑΜ:43529
Διαβιβάσεων Αρβανίτη Γεωργίου του Φιλίππου ΑΜ:43542
Πεζικού Ηλιόπουλου Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:43549
Πεζικού Βλάχου Κωνσταντίνου του Γρηγορίου ΑΜ:43551
Ιππικού Τεθωρακισμένων Σπαθάρου Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:43568
Πεζικού Σαρήπαπα Ανάργυρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:43570
Ιππικού Τεθωρακισμένων Βούλγαρη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:43580
Πυροβολικού Βούρου Ιωάννη του Ανδρέα ΑΜ:43589
Διατηρητέου Ταξιάρχου Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αλικάκου Νικόλαου του Αναστασίου AM:43525, που διανύει
τον τελευταίο βαθμό εξελίξεως του.
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:
Διαβιβάσεων Ζέκιου Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ:42286
Πυροβολικού Πουλόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:42420
Διαβιβάσεων Ζαρταλούδη Μιλτιάδη του Βασιλείου ΑΜ:42637
Πεζικού Μαντζουράνη Σωτηρίου του Εμμανουήλ ΑΜ:42665
Πεζικού Μπελεγράτη Σπυρίδωνα του Αθανασίου ΑΜ:42666
Πεζικού Ανδρινόπουλου Ευσταθίου του Γεωργίου ΑΜ:42680
Μηχανικού Κασιδόκωστα Γεωργίου του Μιχαήλ ΑΜ:42744
Πεζικού Παπακωνσταντίνου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:42785
Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων και στη συνέχεια προακτέων:
Πεζικού Παντούλα Ευαγγέλου του Φωτίου ΑΜ:42358
Πεζικού Μπούρα Βασιλείου του Ανδρέα ΑΜ:42779
Πεζικού Μουχτάρη Στέργιου του Αποστόλου ΑΜ:43448
Πεζικού Δούρου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:43487
Πεζικού Καραμπέρη Δημητρίου του Στεφάνου ΑΜ:43501
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λουκόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:43540
Πεζικού Αικατερίνη Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:43588
Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του Ν.2439/96, σε Υποστρατήγους, οι
παρακάτω Ταξίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις
2010−2011 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:
Διαβιβάσεων Ζέκιος Λάμπρος του Ευαγγέλου AM:42286
Πυροβολικού Πουλόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη ΑΜ:42420
Διαβιβάσεων Ζαρταλούδης Μιλτιάδης του Βασιλείου ΑΜ:42637
Πεζικού Μαντζουράνης Σωτήριος του Εμμανουήλ ΑΜ:42665
Πεζικού Μπελεγράτης Σπυρίδων του Αθανασίου ΑΜ:42666
Πεζικού Ανδρινόπουλος Ευστάθιος του Γεωργίου ΑΜ:42680
Μηχανικού Κασιδόκωστας Γεώργιος του Μιχαήλ ΑΜ:42744
Πεζικού Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:42785
Τίθενται, σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, με το βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία και εγγράφονται
στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 21 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν.2439/1996, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2010−2011, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία
τους και στη συνέχεια προακτέοι:
Πεζικού Παντούλας Ευάγγελος του Φωτίου AM.42358, που γεννήθηκε το έτος 1955 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.
Πεζικού Μπούρας Βασίλειος του Ανδρέα ΑΜ:42779, που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Θήβα Βοιωτίας.
Πεζικού Μουχτάρης Στέργιος του Αποστόλου ΑΜ:43448, που γεννήθηκε το έτος 1958 στις Σέρρες.
Πεζικού Δούρος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ ΑΜ:43487, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αλεξανδρούπολη Έβρου.
Πεζικού Καραμπέρης Δημήτριος του Στεφάνου ΑΜ:43501, που γεννήθηκε το έτος 1960 στην Θεσσαλονίκη.
Ιππικού Τεθωρακισμένων Λουκόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ:43540, που γεννήθηκε το έτος 1958 στη
Χαλκίδα Ευβοίας.
Πεζικού Αικατερίνης Ανδρέας του Παναγιώτη ΑΜ:43588, που γεννήθηκε το έτος 1958 στο Κλειδί Βοιωτίας.
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/2/859875/4−3−2010).
Με Π. Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04−03−2010 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας:
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2439/1996, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων
έτους 2010, Πλοιάρχων του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του
Πολεμικού Ναυτικού, με την υπ’ αριθ. 37 από 03−03−2010, απόφαση της 12ης Συνεδρίασής του, όπως παρακάτω:
ΦΕΚ 168 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1305
1306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
α. Πίνακας, «Προακτέων κατ’ εκλογή», Πλοιάρχων Μαχίμων:
(1) Βουλγαράκη Κωνσταντίνου του Γεωργίου (ΑΜ−1613)
(2) Αντωνίου Πλάτωνα του Χρήστου (ΑΜ−1600)
(3) Κάτσαρη Αναστάσιου του Σταύρου (ΑΜ−1619)
(4) Θεοδοσίου Αλέξανδρου του Γεωργίου (ΑΜ−1617)
(5) Μαρκουλάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (ΑΜ−1591)
(6) Παππά Βελισάριου του Νικολάου (ΑΜ−1641)
(7) Γιακουμάκη Γεώργιου του Χαράλαμπου (ΑΜ−1646)
(8) Λεοντακιανάκου Ιωάννη του Μιχαήλ (ΑΜ−1647)
(9) Μπάκου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (ΑΜ−1656)
(10) Μακρή Αθανάσιου του Παναγιώτη (AM−1661)
β. Πίνακας, «Διατηρητέων στον αυτό βαθμό», Πλοιάρχων Μαχίμων.
(1) Πούλου Αδριανού του Μιχαήλ (ΑΜ−1596)
(2) Χήρα Δημήτριου του Γεωργίου (ΑΜ−1650)
(3) Νικολιδάκη Ευτύχιου του Παντελή (ΑΜ−1662)
γ. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους», Πλοιάρχων Μαχίμων:
(1) Παϊδα Αδαμάντιου του Αθανασίου (ΑΜ−1606)
(2) Τζιαγκίδη Γεώργιου του Θεοδώρου (AM−1624)
(3) Ρηγανάκου Γεώργιου του Ευσταθίου (ΑΜ−1609)
(4) Καλαμάκη Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ−1614)
(5) Δάβαρη Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ−1620)
δ. Πίνακας, «Προακτέων κατ’ εκλογή», Πλοιάρχων Μηχανικών:
(1) Μιχάλαρου Αναστάσιου του Χρήστου (ΑΜ−Μ−563)
(2) Διαμαντόπουλου Φανουρίου του Παναγιώτη (ΑΜ−Μ−584)
(3) Δημόπουλου Ηλία του Κωνσταντίνου (ΑΜ−Μ−568)
(4) Παπαφακλή Βασίλειου του Νικολάου (ΑΜ−Μ−601)
(5) Γαλάνη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−614)
(6) Μπουγιούκου Γεώργιου του Θεοδώρου (ΑΜ−Μ−624)
ε. Πίνακας, «Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του», Πλοιάρχου Μηχανικού, Αντωνόπουλου Διονυσίου
του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−589).
στ. Πίνακας, «Προακτέων κατ’ εκλογή», Πλοιάρχων Οικονομικού:
(1) Λαγκώνα Αθανάσιου του Δημητρίου (ΑΜ−Ο−476)
(2) Γιαννηλόη Δημήτριου του Αθανασίου (ΑΜ−Ο−478)
ζ. Πίνακας, «Προακτέων κατ’ εκλογή», Πλοιάρχου, Υγειονομικού/Ιατρού, Μπουρούνη Μιχαήλ του Διονυσίου (ΑΜ−ΥΙ−212).
η. Πίνακας, «Προακτέας κατ’ εκλογή», Πλοιάρχου Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Ρέγκλη−Μποκαούρη Ελένης
του Κωνσταντίνου (ΑΜ−ΥΝ−093).
2. Προάγονται, στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 (παράγραφος 3)
του Ν.2439/1996, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι
κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2010, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, ως
«Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37 από 03−03−2010, απόφαση της 12ης Συνεδρίασής του:
α. Μάχιμοι:
(1) Βουλγαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΑΜ−1613)
(2) Αντωνίου Πλάτωνας του Χρήστου (ΑΜ−1600)
(3) Κάτσαρης Αναστάσιος του Σταύρου (ΑΜ−1619)
(4) Θεοδοσίου Αλέξανδρος του Γεωργίου (ΑΜ−1617)
(5) Μαρκουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (ΑΜ−1591)
(6) Παππάς Βελισάριος του Νικολάου (ΑΜ−1641)
(7) Γιακουμάκης Γεώργιος του Χαράλαμπου (ΑΜ−1646)
(8) Λεοντακιανάκος Ιωάννης του Μιχαήλ (ΑΜ−1647)
(9) Μπάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΑΜ−1656)
(10) Μακρής Αθανάσιος του Παναγιώτη (ΑΜ−1661)
Οι ανωτέρω τίθενται στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Αρχιπλοίαρχο, Μάχιμο, Λίτσα Παναγιώτη
του Αναστασίου (ΑΜ−1631).
β. Μηχανικοί:
(1) Μιχάλαρο Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΜ−Μ−563)
(2) Διαμαντόπουλο Φανούριος του Παναγιώτη (ΑΜ−Μ−584)
(3) Δημόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου (ΑΜ−Μ−568)
(4) Παπαφακλής Βασίλειος του Νικολάου (ΑΜ−Μ−601)
(5) Γαλάνης Ιωάννης του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−614)
(6) Μπουγιούκος Γεώργιος του Θεοδώρου (ΑΜ−Μ−624)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 1307
Οι ανωτέρω τίθενται στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Αρχιπλοίαρχο Μηχανικό, Ανθρακίδη Γεώργιο
του Αποστόλου (ΑΜ−Μ−579).
γ. Οικονομικοί:
(1) Λαγκώνας Αθανάσιος του Δημητρίου (ΑΜ−Ο−476)
(2) Γιαννηλόης Δημήτριος του Αθανασίου (ΑΜ−Ο−478)
Οι ανωτέρω τίθενται στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Αρχιπλοίαρχο Οικονομικού, Μποϊλέ Δημήτριο
του Θεοφάνη (ΑΜ−Ο−473).
δ. Υγειονομικού/Ιατρός, Μπουρούνης Μιχαήλ του Διονυσίου (ΑΜ−ΥΙ−212) και τίθεται στην ενιαία επετηρίδα Αξι−
ωματικών, μετά τον Αρχιπλοίαρχο, Υγειονομικού/Ιατρό, Ντατσάκη Κωνσταντίνο του Αθανασίου (ΑΜ−ΥΙ−211).
ε. Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, Ρέγκλη−Μποκαούρη Ελένη του Κωνσταντίνου (ΑΜ−ΥΝ−093).
3. Προάγονται, στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 20 (παράγραφος 4ε)
και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, οι παρακάτω
Πλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι κρίθηκαν σε έκτακτη κρίση έτους 2010, από το Ανώτατο Ναυτικό
Συμβούλιο Κρίσεων, ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37 από
03−03−2010, απόφαση της 12ης Συνεδρίασής του:
α. Μάχιμοι:
(1) Παΐδας Αδαμάντιος του Αθανασίου (ΑΜ−1606)
(2) Τζιαγκίδης Γεώργιος του Θεοδώρου (ΑΜ−1624)
(3) Ρηγανάκος Γεώργιος του Ευσταθίου (ΑΜ−1609)
(4) Καλαμάκης Παναγιώτης του Νικολάου (ΑΜ−1614)
(5) Δάβαρης Παναγιώτης του Νικολάου (ΑΜ−1620)
β. Μηχανικός, Αντωνόπουλος Διονύσιος του Γεωργίου (ΑΜ−Μ−589).
(Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 22/ 03−03−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο