Ανησυχία στην τοπική κοινωνία αλλά και στη Δημοτική Αρχή Ελασσόνας -η οποία δεν ήταν ενήμερη-προκάλεσε η είδηση ότι σε μονάδα του Στρατού Ξηράς που βρίσκεται εντός ορίων της πόλης (694 ΠΑΠ) έχουν ξεκινήσει εδώ και 20 μέρες περίπου οι διαδικασίες καταστροφής άχρηστων πυρομαχικών, οι οποίες διεκόπησαν για τις ημέρες των εορτών και θα συνεχιστούν με το νέο έτος.

Το έργο της καταστροφής γίνεται με τη σύμπραξη ιδιωτικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λάρισας μεταξύ άλλων στα αμυντικά συστήματα και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, διαθέτει «εξειδικευμένο σύστημα καταστροφής παντός τύπου και διαμετρήματος πυρομαχικών».

Η αναστάτωση που έχει προκληθεί στους κατοίκους έχει να κάνει με μία σειρά ερωτημάτων που προκαλούνται από τη διαδικασία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία, ομού μετά της Δημοτικής Αρχής, εδώ και χρόνια έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για απομάκρυνση του στρατοπέδου από την περιοχή.

Σύμφωνα με γραπτή καταγγελία, τα υπολείμματα από την καταστροφή των πυρομαχικών θα αποθηκευτούν σε αποθήκες και δεν υπάρχει έτερη εντολή ως προς τη διαχείρισή τους.

Επειδή το 2007 είχαν δημιουργηθεί υποψίες σκανδάλου με την ανάθεση καταστροφής πυρομαχικών και ναρκών στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Επειδή αντίστοιχη επιχείρηση στην Αλβανία, είχε κοστίσει λόγω ελλιπών μέτρων προστασίας, ανθρώπινες ζωές. Επειδή σε εποχή λιτότητας δεν πρέπει να εγείρεται καμία υποψία σπατάλης δημοσίου, χρήματος,

Αυτά δηλώνει η βουλευτής Ηρώ Διώτη στη ΒτΕ και ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Με ποια διαδικασία έγινε η ανάθεση στην ιδιωτική εταιρία και ποιο το κόστος της σύμβασης;

2. Η εν λόγω εταιρία έχει άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καταστροφής πυρομαχικών;

3. Έχει αναλάβει παλαιότερα η ίδια εταιρία αντίστοιχο έργο καταστροφής πυρομαχικών για λογαριασμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων;

4. Τι είδους πυρομαχικά αποσύρθηκαν και με ποια διαδικασία συντελείται η καταστροφή τους;

5. Τα απόβλητα από την καταστροφή πού αποτίθενται και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή;

6. Δεδομένης της εγγύτητας του κατοικημένου τμήματος της πόλης της Ελασσόνας με το στρατόπεδο, τι μέτρα έχουν ληφθεί για την αποφυγή ατυχημάτων τόσο για τους κατοίκους της περιοχής όσο και για το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία καταστροφής των πυρομαχικών;

7. Εξετάζετε το ενδεχόμενο οριστικής απομάκρυνσης της 694 ΠΑΠ από την περιοχή της Ελασσόνας, όπως άλλωστε ζητάει επί σειρά ετών και η τοπική κοινωνία;

Σε απάντησή της το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Δεν υπήρξε ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά παραχώρηση στο Σ.Ξ. για χρήση του μηχανήματος καταστροφής αχρήστων πυρομαχικών που διαθέτει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά (ISO). Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει:

(1)Σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής για συστήματα αποστρατικοποίησης.

(2) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2004, που αφορά στο πεδίο εφαρμογής παροχής υπηρεσιών αποστρατικοποίησης πυρομαχικών παντός τύπου και διαμετρήματος.

(3) Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.

Σημειώνεται ότι το ΓΕΣ δεν έχει αναθέσει την καταστροφή πυρομαχικών στη συγκεκριμένη εταιρεία στο παρελθόν. Τα πυρομαχικά που καταστρέφονται φυλάσσονται ούτως ή άλλως ήδη στην Ελασσόνα, είναι πεπαλαιωμένα και κρίθηκαν άχρηστα μετά από επιθεώρηση στα εξεταστήρια πυρομαχικών της Μονάδας πυρομαχικών. Οι εργασίες γίνονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις μονάδες πυρομαχικών του Σ.Ξ., στο πλαίσιο της αποστολής τους.

Από την καταστροφή δεν παράγονται στερεά και υγρά απόβλητα, ενώ τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από την εξουδετέρωση αποσυρομένων εκρηκτικών μηχανισμών συγκρατούνται από φίλτρα. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια του χώρου του στρατοπέδου της Μονάδας είναι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου των 65 DΒA.

Τέλος, η μελέτη της νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των πρόσφατων ρυθμίσεων του ν.3885/2010. Η νέα Δομή Δυνάμεων θα παρουσιασθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εν συνεχεία θα εισαχθεί στο ΚΥΣΕΑ και τελικώς, κατά το μη απόρρητο μέρος της, θα παρουσιασθεί στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο της νέας αυτής δομής θα αποφασισθεί αν θα διατηρηθούν μονάδες και ποιές στην περιοχή της Ελασσόνας με κριτήριο της ανάγκες της Εθνικής αμυντικής σχεδίασης.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο