Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Τύπου υπ΄ αριθμόν 19/2011 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 09 Μαρτίου 2011 (9η Συνεδρίαση 2011), προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, τους:

α. Ταξίαρχο (Ι) Παπανικολάου Αθανάσιο
β. Ταξίαρχο (Ι) Προκοπίου Δημήτριο
γ. Ταξίαρχο (Ι) Σπυρούλια Κωνσταντίνο
δ. Ταξίαρχο (Ι) Πέτκο Γεώργιο
ε. Ταξίαρχο (Ι) Χριστοδούλου Χρήστο
στ. Ταξίαρχο (Ι) Λάμπρου Χαρίλαο
ζ. Ταξίαρχο (Ι) Σωτηρίου Παναγιώτη
η. Ταξίαρχο (ΕΑ) Τσέλιο Θεόδωρο

Κάντε ένα σχόλιο