Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2011-12 της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
α. Αρχιπλοίαρχοι Μάχιμοι
(1) Αντωνίου Πλάτων
(2) Μαρκουλάκης Γεώργιος
(3) Λεοντακιανάκος Ιωάννης
(4) Μπάστας Απόστολος

β. Αρχιπλοίαρχοι Μηχανικοί
(1) Παπαφακλής Βασίλειος
(2) Γαλάνης Ιωάννης

γ. Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικοί
(1) Λαγκώνας Αθανάσιος
(2) Γιαννηλόης Δημήτριος

δ. Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού / Νοσηλευτικής
(1) Ρέγκλη – Μπουκαούρη Ελένη

2. Προάγεται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16,20 (παράγραφοι 4ε,17γ) και 21 (παράγραφος 4) του Ν.2439/1996, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων η Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής Ρέγκλη – Μπουκαούρη Ελένη η οποία κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία της»

3.  Προάγονται στο βαθμό του Υποναυάρχου σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 22 του Ν.2439/1996 και 32 του Ν.3883/10, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Αρχιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους» και στη συνέχεια ως «Προακτέοι», για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού από το ίδιο συμβούλιο.

α. Μάχιμοι
(1) Αντωνίου Πλάτων
(2) Μαρκουλάκης Γεώργιος
(3) Λεοντακιανάκος Ιωάννης

β. Μηχανικοί
(1) Παπαφακλής Βασίλειος
(2) Γαλάνης Ιωάννης

γ. Οικονομικοί
(1) Λαγκώνας Αθανάσιος
(2) Γιαννηλόης Δημήτριος

4. Τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με τον βαθμό που φέρει ο Αρχιπλοίαρχος Μάχιμος Μπάστας Απόστολος σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 21 (παράγραφος 3α) του Ν. 2439/96 και του άρθρου 32 του Ν.3883/10 ο οποίος κρίθηκε σε τακτική κρίση έτους 2011-12 από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων ως «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»

Κάντε ένα σχόλιο