Μια τελετή έναρξης με το όνομα «Sibu/Interaction-2021», πραγματοποιήθηκε για τις κοινές επιχειρησιακές και στρατηγικές ασκήσεις των σινο-ρωσικών δυνάμεων, στο εκπαιδευτικό πεδίο Qingtongxia, στην αυτόνομη περιοχή Ningxia-Hui.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.