Επικοινωνήστε με την «Αθηνά»

Η επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Όπλων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους

Μέσω ταχυδρομείου στις εξής διευθύνσεις:
Α) Ελλάδα: Χίου 29 Αθήνα
Β) ΗΠΑ: Hellenic Arms Control Center, 10057 Petit Avenue, North Hills, Los Angeles California 91343 USA

Μέσω τηλεφώνου
Με τη Γραμματεία στο 2105226884 και άμεσα με το Διευθυντή Ερευνών στο 6944165341

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στη διεύθυνση Director@ArmsControl.gr