Επικοινωνήστε με την «Αθηνά»

Η επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Όπλων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους

Μέσω τηλεφώνου
Με τη Γραμματεία στο 2105226884 και άμεσα με το Διευθυντή Ερευνών στο 6944165341

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Στη διεύθυνση Director@ArmsControl.gr