Ενισχύστε την «Αθηνά»

Γενικά

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων «Αθηνά» ως μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό κέντρο επιστημονικών ερευνών δεν έχει δικούς του πόρους και περιουσία και φυσικά το ίδρυμα δεν έχει απολύτως καμία εμπορική, η επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το καταστατικό του.  Η «Αθηνά» ενισχύει την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας και κατ’ επέκταση όλου του κόσμου εκπονώντας αφιλοκερδώς κοινωφελή επιστημονική έρευνα στον έλεγχο και τις επιπτώσεις των πάσης φύσεως οπλικών συστημάτων με έμφαση στα ειδικά όπλα. Κάθε βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν οι Έλληνες (φυσικά η νομικά πρόσωπα) θα ενισχύσει το έργο της «Αθηνάς» και θα αυξήσει της γνώσεις της Ελλάδας σε ένα τομέα που συχνά αποφασίζει τις τύχες των λαών. Τα τεράστια ποσά που η χώρα μας ξόδεψε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα-2004) για να αγοράσει προσωρινά τεχνογνωσία και τεχνολογία ελέγχου όπλων από τις μεγάλες δυνάμεις απέδειξαν πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να επιμορφώσουμε τους Έλληνες επιστήμονες και τα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους τομείς που η «Αθηνά» εξειδικεύεται. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που η «Αθηνά» θα συγκεντρώσει στην Ελλάδα κανείς ποτέ δεν θα παρασύρει τους Έλληνες χρησιμοποιώντας ανακριβή στοιχεία για την ύπαρξη και τη λειτουργία των όπλων μαζικής καταστροφής και των συμβατικών όπλων. Οι Έλληνες στρατιώτες δεν θα κινδυνέψουν ποτέ ξανά εκτιθέμενοι σε όπλα που δεν γνωρίζουν (π.χ. Όπλα Εκφυλισμένου Ουρανίου). Η Ελλάδα θα μπορεί να αξιολογήσει να προβλέψει και να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια εχθρικών προς αυτήν χωρών να αναπτύξουν όπλα μαζικής καταστροφής.

Για τους λόγους αυτούς χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ελλήνων πολιτών.

Οι πόροι της «Αθηνάς»

  • Δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομίες
  • Οι εισφορές, χορηγίες και επιχορηγήσεις του Δημοσίου και των Δήμων και παντός άλλου φυσικού η νομικού προσώπου Δημοσίου η Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού η αλλοδαπού.
  • Τα έσοδα από την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων
  • Τα εισοδήματα που προέρχονται από την επιδίωξη των κοινωφελών σκοπών της εταιρίας.
  • Κάθε άλλο έσοδο νόμιμης προέλευσης.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε

1) Γίνετε Δωρητές, Χορηγοί η μέλη (συνδρομητές) του EKEO

ΔΩΡΕΕΣ: Όλα τα ποσά που δωρίζετε στην «Αθηνά» εκπίπτουν από το φορολογητέο σας εισόδημα (σε ποσοστά που ορίζουν οι νόμοι) αφού η «Αθηνά» ως ερευνητικός-τεχνολογικός φορέας αποτελεί ερευνητικό κέντρο (ημεδαπό μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ) που επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς και απονέμει υποτροφίες (κωδικοί 059-060 της φορολογικής δήλωσης). Οι Δωρητές του EKEO καταθέτουν τη δωρεά τους απαραίτητα στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδρύματος (Εθνική Τράπεζα, Αθηνά Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων, GR4801102330000023329600011) με την αναγραφή/αιτιολογία ΔΩΡΕΑ ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ. Στη συνέχεια με ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλουν επισυναπτόμενη (σκαναρισμένη) την απόδειξη κατάθεσης της δωρεάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΚΕΟ και αναγνωρίζουν στο ηλεκτρονικό τους μήνυμα προς τη Διοίκηση του EKEO τα εξής: ότι η δωρεά τους γίνεται οικειοθελώς, άνευ ανταλλάγματος, δεν γίνεται προς εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης και δεν αποτελεί αντιπαροχή ούτε υποχρεώνει το ΕΚΕΟ να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία η έργο η αντιπαροχή προς το δωρητή η κάποιο άλλο φυσικό η νομικό πρόσωπο. Στη συνέχεια ο δωρητής λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του EKEO σφραγισμένη απόδειξη είσπραξης καθώς και επίσημο έγγραφο αποδοχής και εγγραφής της δωρεάς στα βιβλία του ΕΚΕΟ. Τα έγγραφα αυτά μαζί με την απόδειξη της τραπεζικής κατάθεσης της δωρεάς ο δωρητής μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη φορολογική του δήλωση.

Τα Μέλη (Συνδρομητές) του EKEO είναι το δίκτυο των ειδικών σε θέματα Ελέγχου Όπλων & Ασφαλείας που μετά από συνέντευξη γίνονται δεκτοί από τη Διεύθυνση του EKEO. Στα Μέλη (Συνδρομητές) του EKEO απονέμεται ετησίως το Πιστοποιητικό Ελέγχου Όπλων (Arms Control Certificate) που αποτελεί κορυφαίο προσόν για την καριέρα τους ενώ το EKEO υποστηρίζει με συστατικές επιστολές τα μέλη του εντός και εκτός Ελλάδας. Διαβάστε εδώ περισσότερα για τα προνόμια των μελών του EKEO καθώς και τα δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια του ΕΚΕΟ.

2) Γίνετε επιστημονικός συνεργάτης η ερευνητής της «Αθηνάς»

Έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση με την επιστήμη, τεχνολογία και έλεγχο των όπλων (συμβατικών και μη); Θεωρείτε ότι οι μελέτες σας θα έπρεπε να προβληθούν από την ιστοσελίδα της «Αθηνάς» προς όφελος των Ελλήνων και της ανθρωπότητας; Τότε μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση προς τη Διεύθυνση Ερευνών της «Αθηνάς» προκειμένου να γίνετε συνεργάτης η ερευνητής της. Ειδικότερα, οι Ερευνητές της «Αθηνάς» είναι επιστήμονες και προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας στους τομείς που την αφορούν οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της «Αθηνάς» για την εκπλήρωση των σκοπών της. Μετά από απόφαση της «Αθηνάς» (αν τα έσοδά της το επιτρέπουν) ορισμένοι Ερευνητές μπορούν να προσλαμβάνονται και να αμείβονται από αυτήν κατά το νόμο και τους όρους της σχετικής σύμβασης απασχολήσεώς τους. Κάθε ερευνητής περνά από ένα αρχικό στάδιο ως συνεργάτης της «Αθηνάς» πριν του απονεμηθεί ο τίτλος του Ερευνητή.

3) Δώστε μια υποτροφία η ένα βραβείο σε νέους επιστήμονες της «Αθηνάς» (πολίτες η στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας).

Η υποτροφία η το βραβείο θα φέρουν το όνομά σας η το όνομα της εταιρίας σας και ο ερευνητής η ο υπότροφος του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων θα σας θεωρεί ευεργέτη του. Το αντικείμενο της έρευνας του υποτρόφου η του βραβευθέντος θα αποφασισθεί αφού ληφθεί υπ’όψιν η δική σας επιθυμία σχετικά με το είδος της έρευνας του ερευνητή.

4) Παραχωρήστε στην «Αθηνά» ένα χώρο η και την γραφειακή υποδομή για την ίδρυση ενός νέου παραρτήματος όπου οι ερευνητές της θα μπορούν να εργάζονται.

Στα παραρτήματα της «Αθηνάς» λειτουργεί επίσης το Ινστιτούτο Ελέγχου Ακτινοβολίας στο οποίο μπορούν οι Έλληνες πολίτες να απευθύνονται προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει μόλυνση ακτινοβολίας στην περιοχή τους.

5) Έχετε υποστεί βλάβη εσείς η κάποιος γνωστός σας από οποιαδήποτε οπλική δραστηριότητα και χρειάζεστε μια επιστημονική πραγματογνωμοσύνη η ακόμη και επιστημονική υποστήριξη; Δώστε στην «Αθηνά» την ευκαιρία να σας βοηθήσει.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων συλλέγει και αξιολογεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τις επιπτώσεις των όπλων στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας καθώς και σε κάθε Έλληνα πολίτη που έχει υποστεί βλάβη από την ακούσια η εκούσια χρήση όπλων. Στην συνέχεια εκδίδει επιστημονικά πορίσματα και πραγματογνωμοσύνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους στα Ελληνικά και Διεθνή δικαστήρια. Αν χρειάζεστε την βοήθεια της «Αθηνάς» μη διστάζετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

6) Ενημερώστε τους Έλληνες πολίτες για την ύπαρξη του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων «Αθηνά»

Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός επιστημονικός φορέας στον οποίο μπορούν να απευθύνονται για δωρεάν επιστημονική υποστήριξη σχετικά με κάθε κίνδυνο που προέρχεται από χρήση όπλων εγκληματική, πολεμική, ασύμμετρη τρομοκρατική δραστηριότητα, εκρήξεις κλπ.