ΚΥΣΕΑ Κρίσεις Αρχηγών Έκτακτες Κρίσεις Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2011 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Μπεγλίτη και αποφάσισε ομόφωνα τα κατωτέρω:

 

 

1. Θέτει σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία:

α. τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Πτέραρχο (Ι) Ιωάννη Γιάγκο, (ΑΜ: 9165) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

β. τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγο Φράγκο Φραγκούλη (ΑΜ: 39944) τον οποίο προάγει στο βαθμό του Στρατηγού εν αποστρατεία και του απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού.

γ. τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο Ελευσινιώτη ΠΝ (ΑΜ: 1481) τον οποίο προάγει στο βαθμό του Ναυάρχου εν αποστρατεία και του απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

δ. τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Κλόκοζα (ΑΜ: 10794) τον οποίο προάγει στο βαθμό του Πτεράρχου εν αποστρατεία και του απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

2. Επιλέγει ομοφώνως ως:

α. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας τον Αντιστράτηγο (ΠΒ) Κωσταράκο Μιχαήλ (ΑΜ: 41824) τον οποίο προάγει στο βαθμό του Στρατηγού

β. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού τον Αντιστράτηγο (ΤΘ) Ζιαζιά Κωνσταντίνο (ΑΜ: 41926)

γ. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τον Υποναύαρχο Χρηστίδη Κοσμά ΠΝ (ΑΜ: 1555) τον οποίο προάγει στο βαθμό του Αντιναυάρχου

δ. Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας τον Αντιπτέραρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο (ΑΜ: 11563)

οι οποίοι είναι καταξιωμένοι Ανώτατοι Αξιωματικοί και οι μέχρι τώρα υπηρεσιακές τους εμπειρίες, σε συνδυασμό με την υψηλή επαγγελματική τους κατάρτιση εγγυώνται την επιτυχία τους στα υπόψη καθήκοντα.

3. Παραλείπει τους:

α. Αντιστράτηγο (ΜΧ) Λυμπέρη Δημήτριο (ΑΜ: 40373) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου ΓΕΠΣ.

β. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Αγγελούδη Δημήτριο (ΑΜ: 40817) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή Α’ Στρατιάς

γ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Νακόπουλο Γεώργιο (ΑΜ: 41158) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ

δ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ζάρα Ιωάννη (ΑΜ: 41165) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή ΑΣΔΕΝ

ε. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ρουσάκη Θεόκλητο (ΑΜ: 41212) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή Β’ ΣΣ

στ. Αντιστράτηγο (ΤΘ) Τσολακίδη Παναγιώτη (ΑΜ: 41217) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή ΑΣΔΥΣ

ζ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Σεφερλή Γεώργιο (ΑΜ: 41839) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Α’ Υπαρχηγού ΓΕΣ

η. Αντιναύαρχο Ευσταθίου Παναγιώτη ΠΝ (ΑΜ: 1527) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Αρχηγού Στόλου

θ. Αντιναύαρχο Σκιαδά Γεώργιο ΠΝ (ΑΜ: 1541) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ

ι. Υποναύαρχο Καλόγηρο Γεώργιο ΠΝ (ΑΜ: 1548) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή ΔΝΕ

ια. Υποναύαρχο Κρυονερίτη Νικόλαο ΠΝ (ΑΜ: 1557) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Υπαρχηγού ΓΕΝ

ιβ. Υποναύαρχο Κωνσταντινίδη Ιωάννη ΠΝ (ΑΜ: 1583) στον οποίο απονέμει τον Τίτλο του Επιτίμου Διοικητή ΣΝΔ

Αρχαιότερους των επιλεγέντων Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΝ τους οποίους θεωρεί ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.