άδεια άνευ αποδοχών άδειες στρατιωτικώνΜετά από ορισμένα μηνύματα που έλαβε το Κέντρο Ελέγχου Όπλων από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναρτούμε την άποψη τους σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών. Οι άδειες άνευ αποδοχών των στελεχών ίσως είναι ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί άμεσα διότι φαίνεται να απασχολεί πολύ κόσμο:

Αίτημα Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων προς δημοσίευση στο EKEO:

Στο πλαίσιο εξοικονόμησης των Δημοσίων πόρων είναι αναγκαίο, ίσως περισσότερο από ποτέ, να βρεθούν λύσεις για την περιστολή των Κρατικών δαπανών, ιδιαίτερα σε σχέση με την μείωση του κόστους μισθοδοσίας των κρατικών υπαλλήλων, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών. Προς αυτή την κατεύθυνση προσφάτως θεσμοθετήθηκε με Νόμο η επέκταση της χρονικής διάρκειας λήψης Άδειας άνευ Αποδοχών από τους δημοσίους υπαλλήλους από τα δύο (2) στα πέντε (5) έτη, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ωστόσο, για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν υπάρχει σχετική νομική πρόβλεψη η οποία να επιτρέπει την λήψη Άδειας άνευ Αποδοχών οποιασδήποτε διάρκειας, πλην της πολύ ειδικής περίπτωσης συνυπηρέτησης στελεχών στο εξωτερικό. Πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που θα είχε αυτή η ρύθμιση (μείωση μισθολογικού κόστους μέσω των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που θα έκαναν χρήση της Άδειας άνευ Αποδοχών), είναι αντιληπτό ότι θα συνέβαλε και στην ίση μεταχείριση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους συναδέλφούς τους που εργάζονται στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, όπως και των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας για τα οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί σχετική πρόβλεψη.

Το ζήτημα πρόσφατα αναδείχθηκε και από εκπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων, με σχετικές ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για τις οποίες δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής απάντηση. Ευελπιστούμε και εκτιμούμε ότι το εν λόγω ζήτημα δύναται να εξετασθεί και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά από την Πολιτική Ηγεσία με γνώμονα το Δημόσιο όφελος.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.