Στρατιωτικές Σχολές Αστυνομικές Σχολές Μείωση εισακτέων Αν το Κέντρο Ελέγχου Όπλων ερμηνεύει σωστά το νέο μνημόνιο τότε ο κανόνας ένα προς πέντε που θα εφαρμοστεί στις προσλήψεις πρόκειται να εφαρμοστεί και στις Στρατιωτικές Σχολές αφού κάθε εισακτέος ουσιαστικά προσλαμβάνεται στο Δημόσιο με την εισαγωγή του. Παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική διάταξη του μνημονίου από όπου εκ της πρώτης ανάγνωσης προκύπτει ότι για κάθε πέντε αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις, εφεδρεία κλπ αξιωματικών θα γίνεται και μία εισαγωγή ενός σπουδαστή. Με λίγα λόγια οι τάξεις των αξιωματικών και υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα μειωθούν στο ένα πέμπτο πολύ σύντομα. Για να καλυφθούν τα λειτουργικά και επιχειρησιακά κενά το EKEO πιστεύει ότι η στρατιωτική θητεία θα αυξηθεί σύντομα σε υψηλά ποσοστά και ίσως να στρατευθούν και οι γυναίκες όπως γίνεται στο Ισραήλ. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί το ποσοστό ανεργίας ενώ παράλληλα η διαχείριση των συσσιτίων θα γίνεται με πιο οργανωμένο και διακριτικό τρόπο εντός των στρατοπέδων.
Παραθέτουμε το σχετικό εδάφιο από το νέο μνημόνιο που δόθηκε στη δημοσιότητα:

«Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα “μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία”. Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον στόχο της μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωμα των προσλήψεων.
Το προσωπικό το οποίο μετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς μετά από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η συνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές ακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.
Τα προγράμματα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανομή του προσωπικού με προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα μηνιαία δεδομένα περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [μηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012]»

Download (PDF, Unknown)

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.