Φυσική Κατεύθυνσης Πανελλαδικές Εξετάσεις 2012Κανονικά βαθμολογείται τελικά το θέμα Γ4 της φυσικής κατεύθυνσης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012. Όπως είχαμε αναλύσει πρόσφατα η ακύρωση του θέματος Γ4 στη φυσική κατεύθυνσης των πανελληνίων εξετάσεων αποτελούσε μεγάλη αδικία για τους υποψήφιους (ιδιαίτερα των στρατιωτικών σχολών). Μετά και τη δημόσια παρέμβαση του EKEO ομάδα μαθητών κοινοποίησαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης διαμαρτυρία με την άποψη του ερευνητικού μας ιδρύματος το οποίο επικαλούνται στο δελτίο τύπου που ακολουθεί. Η παρέμβαση του EKEO συνέβαλε στην γενικότερη κινητοποίηση των γονέων που ανάγκασαν το Υπουργείο Παιδείας και την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων να ανακαλέσει την απόφαση της περί ακύρωσης του θέματος Γ4.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Γ4 (ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΕΟ)

Κυρίες και κύριοι,
Ο λόγος που απευθύνομαι σε εσάς είναι η ακύρωση του θέματος Γ4 από την πανελλαδική εξέταση του μαθήματος της φυσικής κατεύθυνσης στις 25/5/2012. Είμαι υποψήφιος για την εισαγωγή σε ανώτατες σχολές και διαγωνίστηκα χθες στο μάθημα αυτό . Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), λίγες ώρες μετά το πέρας της εξεταστικής διαδικασίας έβγαλε ανακοίνωση υποστηρίζοντας πως το θέμα Γ4 είναι επιστημονικά λανθασμένο. Αργότερα την ίδια μέρα, το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο ενημερώνει πως το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται επειδή ήταν ελλιπής η διατύπωσή του και οι μονάδες του ανακατανέμονται στα υπόλοιπα υποερωτήματα (Γ1, Γ2, Γ3) του ίδιου θέματος.
Οι παραπάνω ενέργειες θεωρώ πως δεν λαμβάνουν υπόψη τη μερίδα των μαθητών που έχοντας “φυσική διαίσθηση” απάντησαν σωστά πως η Κινητική Ενέργεια αυξάνεται επ’ άπειρον, σύμφωνα και με το δελτίου τύπου της ΕΕΦ.
Οι μαθητές αυτοί ανάλωσαν σημαντικό χρόνο για τη λύση του Γ4, με αποτέλεσμα να μην έχουν τον ίδιο χρόνο για να λύσουν το υπόλοιπο διαγώνισμα με αυτούς που δεν ασχολήθηκαν με το Γ4, αλλά οι τελευταίοι τις μονάδες που αντιστοιχούν στο Γ4 θα τις πάρουν αφού ανακατανέμονται στα προηγούμενα υποερωτήματα. Επιπλέον, κάποιος που έλυσε το Γ4 και έχει λάθος στα προηγούμενα υποερωτήματα, τις μονάδες που θα ανακατανεμηθούν σε αυτά τις χάνει, παρόλο που το έλυσε. Δηλαδή όχι μόνο δεν ανταμείβονται οι μαθητές που έλυσαν το Γ4 αλλά αδικούνται σε αντίθεση με τους υπόλοιπους.

Αυτό που προτείνουμε, οι υποψήφιοι που γράψαμε το Γ4, είναι να εκδοθεί επεξήγηση προς τους βαθμολογητές στην οποία θα αναφέρεται πως όσοι υποψήφιοι έχουν απαντήσει στο Γ4, να τους καταμετρηθούν οι μονάδες που του αντιστοιχούν, ενώ να ισχύσει η πρώτη απόφαση για ανακατανομή για τους υπόλοιπους. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται η αδικία που εξήγησα παραπάνω.
Το παρόν αποστέλλεται στο υπουργείο παιδείας, στα ΜΜΕ και στην ΕΕΦ. Συνημμένα θα βρείτε την ανάλυση του διευθυντή του ερευνητικού φορέα “Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων” Καθηγητή Δρ. Θεόδωρου Λιόλιου για το θέμα αυτό, κάποιες από τις επιστολές συνυποψηφίων μου και τα δελτία τύπου του Υπουργείου Παιδείας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΕ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕ ΤΟ ΘΕΜΑ Γ4 ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

28 Μαΐου 2012

ΠΡΟΣ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ»

Η ΚΕΕ, ως αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε την 28-5-12 για να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ.

Αφού έλαβε υπόψη της:
1) τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,
2) τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,
3) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη «πρώτο» (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,
4) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης
5) το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αποφασίζουμε
Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω:
Γ1: 6 Γ2: 6 Γ3: 6 Γ4: 7
Από την ΚΕΕ

Γίνε Μέλος της Ομάδας Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στο facebook και σχολίασε τα θέματα που αφορούν τις Στρατιωτικές Σχολές.

 

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.