Στις ΗΠΑ για να γίνεις δεκτός στη Στρατιωτική Ακαδημία του West Point πρέπει να έχεις συστατική επιστολή από ένα Βουλευτή (Congressman, Senator) αλλιώς απορρίπτεσαι. Σίγουρα το σύστημα τους δεν είναι το αυτό που θα θέλαμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα η οποία διατηρεί το αδιάβλητο σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το EKEO θεωρεί ότι η Ελλάδα υπερτερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ στον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων. Δείτε τις προϋποθέσεις που ισχύουν στις ΗΠΑ όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της σχολής τους.

You apply to West Point by requesting and completing a PreCandidate Questionnaire, and by obtaining a nomination, normally from a United States Congressman or a Senator. (NOTE: Current enlisted members do not need a congressional or senatorial nomination). A candidate file will be started after you return the PreCandidate Questionnaire, preferable in the spring of your junior year of high school. Your Candidate Questionnaire will be evaluated by the Admissions Office to determine whether or not you will be competitive for admission. If you are a competitive candidate, you will receive additional forms to complete. Fill out those forms as quickly as possible because West Point has a rolling admissions program. The Admissions Committee will only evaluate your application file when every requirement has been completed. The majority of the Members of Congress use a competitive nomination process, whereby 10 candidates are named to compete for a single vacancy. A minority of the members of Congress names a single candidate as their primary nomination, and some choose to number, or rank order the alternates. If you have an excellent academic and extracurricular activity record, however, you have a good chance of gaining admission with an alternate nomination. Each year several hundred of the best qualified alternate Congressional and military service nominees are offered admission from the West Point waiting list.
Διαβάστε εδώ περισσότερα

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.