Στρατιωτικές Σχολές Λύκεια ΓυνάσιαΟ Αν.Καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής της Σχολής Ευελπίδων Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος είναι μετά από άδεια της ΣΣΕ και Σύμβουλος Στρατιωτικών Σπουδών (Career Consultant) και παρέχει ενημέρωση συμβουλές και επιστημονική υποστήριξη στους Μαθητές Λυκείων που θέλουν να σπουδάσουν στις Στρατιωτικές Σχολές. Ο Σύμβουλος Στρατιωτικών Σπουδών έχει προτείνει μεταξύ άλλων να υπάρξει σύζευξη των Λυκείων με τις Στρατιωτικές Σχολές και ιδιαίτερα με τη Σχολή Ευελπίδων έτσι ώστε να υπάρχει «Ένας Εύελπις για κάθε Λύκειο». Η μέθοδος αυτή, δηλαδή της αποστολής ενός Δοκίμου σε κάθε Λύκειο για ενημέρωση (στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού), είναι πολύ διαδεδομένη στις ΗΠΑ όπου για παράδειγμα (βλ εικόνα) οι Δόκιμοι δίνουν ομιλίες στα Λύκεια των ΗΠΑ (High Schools) απαντώντας σε ερωτήματα που αφορούν τη ζωή στις Στρατιωτικές Σχολές. Ασφαλώς σοβαρότερα θέματα ρυθμίζονται από το  Σύμβουλο Στρατιωτικών Σπουδών αλλά όμως η πρώτη επαφή των μαθητών των Λυκείων με τους Δοκίμους όλων των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών είναι πολύ σημαντική για την επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.