Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, για τις τακτικές κρίσεις έτους 2015-2016, τους παρακάτω πίνακες κρίσεων Αξιωματικών Όπλων Στρατού Ξηράς ως εξής:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1) Πεζικού Ρέλλια Γεωργίου του Νικολάου
(2) Πεζικού Αναστασόπουλου Αργυρίου του Νικολάου
(3) Πεζικού Στάμου Ιωάννη του Γεωργίου
(4) Πεζικού Τσουφλίδη Παύλου του Τηλέμαχου
(5) Πυροβολικού Μάνου Δημητρίου του Γεωργίου
(6) Πεζικού Πάνη Γεωργίου του Κωνσταντίνου

(7) Πεζικού Σταυρόπουλου Βασιλείου του Κωνσταντίνου
(8) Πεζικού Κοσκινιώτη Δημητρίου του Δημοσθένη
(9) Πυροβολικού Μπενοβία Νικολάου του Ιωάννη
(10) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοκονέτση Αλεξάνδρου του Γεωργίου
(11) Πεζικού Κολοκούρη Κωνσταντίνου του Πέτρου
(12) Μηχανικού Βασιλέρη Δημοσθένη του Βασιλείου
(13) Πεζικού Νικολάου Νικολάου του Βασιλείου
(14) Πυροβολικού Ανδρικόπουλου Ηλία του Ανδρέα
(15) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κορδολαίμη Ευθυμίου του Ιωάννη
(16) Πεζικού Κούρτη Γεωργίου του Άγγελου
(17) Πυροβολικού Προκόπη Χρήστου του Διονυσίου
(18) Πεζικού Κράια Κωνσταντίνου του Δημητρίου
(19) Πεζικού Τσιράκη Γεωργίου του Στυλιανού
(20) Πεζικού Ράμμου Χρήστου του Γεωργίου
(21) Πεζικού Μυρωνάκη Ιωάννη του Δημητρίου
(22) Διαβιβάσεων Ναλμπάντη Δημητρίου του Παναγιώτη
(23) Πεζικού Διαμαντόπουλου Σπυρίδωνα του Χρήστου

Συνταγματάρχης (ΔΒ) Ιωάννης Βαλάρης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.