Οι τρομοκρατικές εκρηκτικές συσκευές αποτελούν ένα συχνό παράγοντα κινδύνου. Το Κέντρο Ελέγχου Όπλων μπορεί να αξιολογήσει άμεσα τους κινδύνους που προέρχονται από μια τέτοια συσκευή και να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη του EKEO και στις αρχές δορυφορικό χάρτη Google Earth με τις ζώνες επικινδυνότητας καθώς και τις ζώνες εκκένωσης πληθυσμού γύρω από το πιθανό σημείο μηδέν της εκρηκτικής τρομοκρατικής συσκευής. Ομοίως αν υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου στο οποίο μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μια εκρηκτική συσκευή τότε και πάλι το EKEO μπορεί να αποστείλει σχετική μελέτη στους πρώτους ανταποκριτές η στις αρχές που θα το ζητήσουν.
Ειδικότερα, αν οι αρχές η ένα μέλος του Κέντρου Ελέγχου Όπλων εντόπισαν μια πιθανή εκρηκτική συσκευή σε κάποιο σημείο της Αθήνας τότε μετά την απαραίτητη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών μπορούν να στείλουν στο EKEO την ακριβή θέση της πιθανής τρομοκρατικής εκρηκτικής συσκευής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ώστε να λάβουν ως απάντηση τους δορυφορικούς χάρτες με τις ζώνες επικινδυνότητας και εκκένωσης πληθυσμού γύρω από το πιθανό σημείο μηδέν. Ο ακριβής εντοπισμός της θέσης της ύποπτης συσκευής είναι σημαντικός και για το λόγο αυτό οι αρχές η ο πρώτος ανταποκριτής πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση του EKEO τις ακριβείς συντεταγμένες του πιθανού κινδύνου και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του Google Earth. Ειδικότερα οι αρχές και οι πρώτοι ανταποκριτές αφού εντοπίσουν το πιθανό σημείο μηδέν της έκρηξης στη συνέχεια αποστέλλουν στη διεύθυνση του EKEO μήνυμα με τις συντεταγμένες και αναφορά εντοπισμού της πιθανής εκρηκτικής συσκευής όπως στο παράδειγμα που θα ακολουθήσει. Το EKEO θα αναλύσει τον κίνδυνο με βάση την αναφορά και θα αποστείλει στις αρχές η στα μέλη του EKEO αρχείο Google Earth με τις ζώνες επικινδυνότητας και εκκένωσης πληθυσμών το οποίο οι παραλήπτες μπορούν να ανοίξουν αμέσως και να λάβουν υπ΄ όψιν τους κατά βούληση στις ενέργειες αποτροπής και εξουδετέρωσης του κινδύνου.
Υποθέτουμε λοιπόν ότι εντοπίστηκε μια μικρή βαλίτσα η ένας μικρός χαρτοφύλακας στην πλατεία Oμονοίας. Τότε ο πρώτος ανταποκριτής εντοπίζει στο Google Earth τις συντεταγμένες της ύποπτης βαλίτσας και τις στέλνει στο EKEO μαζί με ότι άλλο στοιχείο έχει για την πιθανή εκρηκτική συσκευή. Στη συνέχεια το EKEO με το σύγχρονο λογισμικό που διαθέτει προσομοιώνει την έκρηξη της συσκευής ακριβώς στο σημείο που έχει προσδιοριστεί στο αίτημα και υπολογίζει όλες τις ζώνες επικινδυνότητας και εκκένωσης πληθυσμού τις οποίες αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο.
Οι αρχές και οι πρώτοι ανταποκριτές μπορούν τώρα άμεσα να λάβουν μέτρα για την αποτροπή και εξουδετέρωση του κινδύνου. Αρχικά εκκενώνουν υποχρεωτικά όλη την περιοχή γύρω από το σημείο μηδέν που είναι εντός της ζώνης άμεσης εκκένωσης πληθυσμού η οποία προσδιορίζεται από το λευκό κύκλο και λέγεται στα Αγγλικά mandatory evacuation distance. Στη συνέχεια αν είναι δυνατό εκκενώνουμε και όλη την περιοχή που είναι μεν εκτός εκτός της ζώνης άμεσης εκκένωσης πληθυσμού αλλά είναι εντός της ζώνης λήψης μέτρων ασφαλείας και κάλυψης η οποία αναφέρεται στα Αγγλικά shelter-in-place distance και είναι η εξώτερη κυκλική ζώνη. Αν αυτό δεν είναι δυνατό ζητούμε από τα άτομα που βρίσκονται σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη να καλυφθούν στο μέρος όπου βρίσκονται. Μια άλλη ερμηνεία των δύο αυτών ζωνών είναι ότι η εξωτερική ζώνη εκκένωσης πληθυσμού αφορά άτομα που βρίσκονται χωρίς προφύλαξη σε ανοικτό πεδίο για παράδειγμα στο δρόμο και σε οπτική επαφή με το πιθανό σημείο της έκρηξης και για τούτο ονομάζεται επίσης και outdoor evacuation distance ενώ η εσωτερική ζώνη αφορά άτομα που βρίσκονται εντός οικημάτων και άρα έχουν κάποια κάλυψη και προάσπιση από την έκρηξη και για τούτο ονομάζεται building evacuation distance.
Ασφαλώς η εγκυρότητα των ζωνών επικινδυνότητας είναι συνάρτηση της ακρίβειας των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο EKEO από τις αρχές η τους πρώτους ανταποκριτές. Επίσης το EKEO δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα απαντά σε όλα τα αιτήματα αξιολόγησης κινδύνου αφού στην παρούσα φάση αυτό το πρόγραμμα ασφαλείας είναι πειραματικό και υποστηρίζεται μόνο από συνδρομές των μελών και χορηγίες.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.