Οι διαρρήξεις ΑΤΜ με εκρήξεις αερίου αποτρέπονται με μια απλή μέθοδο (με χρωμοβόμβες και δακρυγόνο αέριο) που έχει επινοήσει το Κέντρο Ελέγχου Όπλων και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε τράπεζα. Η μέθοδος αυτή αναλύεται στο βίντεο και η εφαρμογή της μπορεί να γίνει μετά από ειδική ερευνητική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων τραπεζών και του Κέντρου Ελέγχου Όπλων.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.