Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Όπλων μπορούν να εκπαιδεύονται με το υλικό του tripwire του Department of Homeland Security (https://tripwire.dhs.gov) στον έλεγχο, τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών εκρηκτικών συσκευών (IED) σύμφωνα με σχετικό απαντητικό μήνυμα που έλαβε σε ερώτημα του από το TripWire o Διευθυντής του Κέντρου Ελέγχου Όπλων Καθηγητής ΣΣΕ Δρ. Θεόδωρος Λιόλιος (πλην εξαιρετικά ευαίσθητων δεδομένων στα οποία όμως έχει πρόσβαση ο Διευθυντής). Δεν μπορεί όμως το ΕΚΕΟ να χρησιμοποιήσει το υλικό του tripwire του DHS για την ενημέρωση/εκπαίδευση μη μελών του ΕΚΕΟ στο διαδίκτυο. Άρα όσοι/ες είναι μέλη του Κέντρου Ελέγχου Όπλων (και λαμβάνουν το Arms Control Certificate) μπορούν να αναφέρουν αυτή την ειδική εκπαίδευση με υλικό του DHS που παρέχει το ΕΚΕΟ στα μέλη του. Το ΕΚΕΟ όμως θα συνεχίσει την ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των Ελλήνων σε θέματα αντιτρομοκρατικής επιστήμης και τεχνολογίας στο διαδίκτυο από ανοιχτές πηγές όπως έκανε πάντα.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.