Ο κινεζικός Chang’e 5 σεληνιακός ανιχνευτής στάλθηκε στο φεγγάρι για να φέρει πίσω δείγματα. Η Εθνική Διοίκηση Διαστήματος της Κίνας δήλωσε ότι ο ανιχνευτής είχε συλλέξει επιτυχώς τα δείγματα και επίσης ότι τα ηλιακά του πάνελ είχαν επίσης ξεδιπλωθεί με επιτυχία.

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.