1. Με βάση τους πίνακες βαθμολογίας και τα αποτελέσματα των υγειονομικών, ψυχοτεχνικών και αθλητικών εξετάσεων – δοκιμασιών, έχουν συνταχθεί οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – επιλαχόντων υποψηφίων ΕΠΟΠ.

Δείτε τα αποτελέσματα πατώντας ΕΔΩ

2. Οι υποψήφιοι πληκτρολογώντας τον αριθμό της ταυτότητας τους στο αντίστοιχο πεδίο θα ενημερώνονται για τα παρακάτω:

α. Οι επιτυχόντες για τα συνολικά μόρια βαθμολόγησης και την ειδικότητα στην οποία επιλέχτηκαν.

β. Οι επιλαχόντες για τα συνολικά μόρια βαθμολόγησης.

γ. Οι αποτυχόντες τον λόγο αποτυχίας τους (Μη κατάλληλοι από υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις – αποτυχόντες στην αθλητική δοκιμασία – μη παρουσιασθέντες στην επιλογική διαδικασία).

3. Προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν λόγω μη παρουσίασης ισαρίθμων από τους αρχικώς επιτυχόντες – επιτυχόντες εξ επιλαχόντων (1η σειρά) υποψηφίους ΕΠΟΠ με βάση τη σειρά των επιλαχόντων, καλούνται να καταταγούν οι παρακάτω επιλαχόντες (2η σειρά) ΕΠΟΠ.

Δείτε τα αποτελέσματα πατώντας ΕΔΩ
4. Οι καλούμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων (άνδρες) ή εγγραφής τους στα Δημοτολόγια (γυναίκες) προκειμένου να εφοδιαστούν με Σημείωμα Κατάταξης ΕΠΟΠ.

5. Η κατάταξη των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010, στο κέντρο εκπαιδεύσεως που καθορίζεται στο σημείωμα κατάταξης και παρέχεται προθεσμία δύο (2) ημερών, προκειμένου να παρουσιασθούν όσοι εμποδίστηκαν αποδεδειγμένα από λόγους ανώτερης βίας.

6. Μετά την κατάταξή τους οι ΕΠ.ΟΠ., θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση παρανόμων εξαρτησιογόνων ουσιών από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε τα αποτελέσματα πατώντας ΕΔΩ
7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ για οποιοδήποτε λόγο δεν ανευρίσκουν το ονοματεπώνυμό τους να επικοινωνούν με τα Γραφεία Σχέσεων ΥΕΘΑ – Κοινού Αθηνών (τηλ. 210 3630579- 210 3630081)- Β. Ελλάδος (τηλ. 2310 893237 – 2310 893238 – 2310 850060) ή το Στρατολογικό Γραφείο της περιοχής τους ή στα τηλ. 210 6553318 – 210 6553319 (ΓΕΣ/ΔΕΠ) για περαιτέρω πληροφορίες

Κάντε ένα σχόλιο