Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) 307 Τεχνικού Συγκροτήματος Υποστηρίξεως Αεροπορικού Υλικού, με έδρα το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Διαβάστε την προκήρυξη

Κάντε ένα σχόλιο