Γενικά
Οι πνευματικές ρίζες της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων πρέπει να αναζητηθούν στις φιλοσοφικές θεωρίες του “φυσιολόγου” φιλόσοφου Αναξιμένους, και τούτο, διότι ο προσωκρατικός αυτός φιλόσοφος, στην προσπάθεια του να προσδιορίσει τη λογική αρχή και την ουσία του κόσμου, εστράφη προς τον αέρα, “Αναξιμένης Ευρυστράτου Μιλήσιος ούτος αρχήν αέρα είπε….”, την αιώνια και θεία εκείνη δύναμη προς την βαθιά σπουδή, της οποίας, μαθητές και απόφοιτοι της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων αφιερώνουν ικανό μέρος της ζωής τους.

Η Σχολή αποτελεί σύγχρονο και αρτιότατα οργανωμένη εκπαιδευτική μονάδα και ενισχύει το πτητικό, μεταφορικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας με εξειδικευμένα στελέχη, που χειρίζονται κατά τρόπο υπεύθυνο ως πληρώματα, τα Ραδιοναυτιλιακά Συστήματα και γνωρίζουν την αεροναυτιλιακή επιστήμη που είναι απαραίτητη για την ασφαλή και ακριβή πορεία των Αεροσκαφών.

Οι πρώτοι 50 Ναυτίλοι – βομβαρδιστές και Α/Τ αέρος αποφοίτησαν από τη Σχολή Ναυτιλίας της Ν. Ροδεσίας από το 1942 έως το 1944. Η Σχολή από το 1951 λειτουργεί κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ξένων Σχολών και παρέδωσε στην υπηρεσία αξιόλογους Αεροναυτίλους και ασυρματιστές αέρος, από δε το 1977 Ραδιοναυτίλους.

Η Σχολή σήμερα συνεχίζει την απρόσκοπτη εκπαιδευτική της πορεία και φιλοδοξεί με την αρμόζουσα στρατιωτική αγωγή και συστηματική επαγγελματική εκπση, να καταστήσει τους μαθητές της ολοκληρωμένους άνδρες, ικανούς Ραδιοναυτίλους με τα απαραίτητα ηθικά και πνευματικά εφόδια, για να αναδειχθούν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας άξιοι των προσδοκιών της ΠΑ και του Έθνους.

Αποστολή
Αποστολή της Σχολής είναι η δια της άρτιας εκπαίδευσης, παραγωγή Υπαξιωματικών Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία, στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις σαν πληρώματα αεροσκαφών και στα υπόλοιπα καθήκοντα που τους ανατίθενται σε ένα τεχνολογικά υψηλού, επιπέδου μηχανισμό όπως είναι η Πολεμική Αεροπορία, στον επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο, εναέριο χώρο της Πατρίδας μας.

Έμβλημα Σχολής

Η παράσταση παριστά τον θυρεό της Πολεμικής Αεροπορίας με την Υδρόγειο Σφαίρα και τα Φτερά καθώς και με τους πραγματικούς αστέρες της Μεγάλης Άρκτου και της Κασσιόπης, σύμβολα που χαρακτηρίζουν από αρχαιοτάτων χρόνων την Ναυτιλία.

Το ρητό “ΑΣΤΡΟΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΤΕΚΜΑΙΡΟΥ” είναι απόσπασμα του φιλοσόφου και ιστορικού Λουκιανού και σημαίνει “Τα άστρα μας δείχνουν τον σωστό δρόμο”.

Οργάνωση
Η ΣΙΡ λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα της Π.Α. (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Θέση Μονάδας
Η Σχολή βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (Δήμου Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

Κάντε ένα σχόλιο