Ευ. Βενιζέλος: Καλημέρα, σας ευχαριστώ που ήρθατε στο τέλος του Ιουλίου, αλλά σήμερα πρόκειται να διεξαχθεί η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσουμε με τον κ. Μπεγλίτη το σχέδιο νόμου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και την ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.


YouTube Preview Image

Στο νομοσχέδιο αυτό εμπεριέχεται ένα δεύτερο κεφάλαιο, με το οποίο ρυθμίζεται και νομοθετικά η νέα κάθετη δομή διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ένα τρίτο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για διάφορα διοικητικού χαρακτήρα θέματα, τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται η στρατολογική νομοθεσία, επέρχονται ορισμένες κρίσιμες μεταβολές στη νομοθεσία περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου προκειμένου να αποκατασταθούν οι πολεμιστές της Κύπρου.

Ενώ ρυθμίζεται και η σχέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με την κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων που δε χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική υπηρεσία, που είναι όμως χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος σε τοπικές κοινωνίες.

Θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαβούλευση με τα Γενικά Επιτελεία. Όπως ξέρετε, ο κόμπος που έπρεπε να λυθεί ήταν το νέο συνταξιοδοτικό καθεστώς των Στρατιωτικών. Μετά την ψήφιση και τη θέση σε ισχύ του νέου συνταξιοδοτικού νόμου, με τον οποίον τροποποιήθηκε ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, διαμορφώθηκε εξ αποτελέσματος και το βασικό σχήμα της ιεραρχίας και της σταδιοδρομικής πορείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είμαστε λοιπόν σε θέση τώρα να παρουσιάσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά τις διακοπές να καταθέσουμε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο φυσικά λαμβάνει υπόψη του πολυετή προετοιμασία που έχει γίνει, λαμβάνει υπόψη του τη νομολογία των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και το οποίο διέπεται από τις εξής βασικές αρχές.

Πρώτον. Οι διοικητικές ρυθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, άρα για έναν Αξιωματικό προερχόμενο από τις παραγωγικές σχολές των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, εξυπηρετείται το σχήμα 35 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, συν 5 ετών που μπορούν να εξαγοραστούν, δηλαδή εξυπηρετείται η απαίτηση για 40 χρόνια συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Εφόσον ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης επέλεξε το σχήμα αυτό, για τους λόγους που έχουμε συζητήσει, στη στρατιωτική υπηρεσία η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την ενέργεια το στέλεχος, έως ότου συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές. Άρα κλιμακώνονται έτσι οι σταδιοδρομίες των στελεχών, ώστε να μπορούν στο βαθμό του Συνταγματάρχη να συμπληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις.

Εάν κάποιο στέλεχος δεν μπορέσει να εξελιχθεί βαθμολογικά, γιατί δεν πληροί σε απόλυτο βαθμό όλα τα προσόντα, θα παραμένει στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, σε ένα είδος παράλληλης επετηρίδας, όπου να διαμορφώσει αυτά τα προσόντα.

Επιπλέον, οι τοποθετήσεις οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις θα γίνονται έτσι, με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, ώστε να μπορούν όλα τα στελέχη να συμπληρώνουν τη δυνατότητα πλασματικών ετών όπως προβλέπει ο νόμος: 5 για όλο το προσωπικό και βεβαίως τουλάχιστον 15 αλλά μπορεί και πολύ περισσότερο γι΄ αυτούς που τελούν υπό κατάσταση αυξημένου κινδύνου, όπως είναι οι ιπτάμενοι ή όπως είναι τα στελέχη μας των υποβρυχίων καταστροφών ή οι αλεξιπτωτιστές των ειδικών δυνάμεων και ούτω καθεξής.

Για να το πετύχουμε το σχήμα αυτό κατηγοριοποιούμε με όσο γίνεται πιο απλό και διαφανή τρόπο τα στελέχη, τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, επιλύουμε και άλλα προβλήματα που συνδέονται με τις κατηγορίες των εθελοντών μακράς θητείας και των επαγγελματιών οπλιτών, οργανώνουμε με έναν διαφανή και ελέγξιμο τρόπο τις μετατάξεις Υπαξιωματικών στο Σώμα των Αξιωματικών, τυποποιούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, άρα η δεύτερη αρχή είναι ο πλήρης σεβασμός του κράτους δικαίου και της αρχής της νομιμότητας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δυστυχώς παρατηρούμε μέχρι τώρα ότι όλες οι αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων είναι στην πραγματικότητα αναιτιολόγητες, ακυρώνονται εφόσον προσβάλλονται στα Διοικητικά Δικαστήρια και αυτό δημιουργεί μία τεράστια αναστάτωση στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Προβλέπεται ένα νομικά οργανωμένο σύστημα για την αξιολόγηση των στελεχών, εισάγεται ο θεσμός της κατά απόλυτη εκλογή προαγωγής από του βαθμού του αντισυνταγματάρχη και πάνω, όπου αυτό μπορεί να επιφέρει ενδιαφέρουσες αλλαγές στην επετηρίδα, η οποία δεν μπορεί να υπαγορεύεται από τα δεδομένα του χρόνου εξόδου από την παραγωγική σχολή, διότι οι άνθρωποι εξελίσσονται και τα δεδομένα μεταβάλλονται.

Όπως σας είπα προβλέπεται ένα πλήρες σύστημα αιτιολογίας, ένα πλήρες σύστημα ακρόασης του ενδιαφερομένου έγγραφης αλλά και προφορικής, με δυνατότητα εμφάνισης ενώπιον των Συμβουλίων. Προβλέπεται ένα πλήρες σύστημα ενδικοφανών προσφυγών, ώστε ο καθένας να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του, τα προσόντα του και το μέλλον του.

Όλες οι πράξεις θα έχουν καταχωρισμένη και την πλειοψηφία και τη μειοψηφία επώνυμα και με πλήρη αιτιολογία, έτσι ώστε και ο δικαστικός έλεγχος να είναι πιο στοχευμένος και πιο σοβαρός και πιο αποτελεσματικός. Τυποποιούνται τα προσόντα, τα κριτήρια μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αλλά πάντα υπάρχουν ποιοτικά κριτήρια τα οποία δεν μπορούν να αποτυπωθούν αριθμητικά.

Τα προσόντα των αξιωματικών οργανώνονται με σταθερό τρόπο στο νόμο, όπου αυτό αφορά τα σχολεία και τις σχολές τις μετεκπαιδευτικές στις οποίες έχει φοιτήσει το κάθε στέλεχος. Προβλέπονται σαφή κριτήρια επαγγελματικά υπηρεσιακά και κοινωνικά, για τις τοποθετήσεις τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις.

Και βεβαίως αλλάζει το Πειθαρχικό Δίκαιο, διότι κι εκεί επιβάλλεται το κράτος δικαίου, επιβάλλεται η διαφάνεια, το τεκμήριο αθωότητας, η ανάγκη για σεβασμό του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης, η ανάγκη για πλήρη αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων και προβλέπεται κι εκεί σύστημα διοικητικών προσφυγών πριν τη δικαστική προστασία.

Οργανώνεται επίσης το Σώμα των Νομικών Συμβούλων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, που θα στελεχωθεί πρωτίστως από τους Αξιωματικούς του νυν Στρατολογικού Σώματος, με σεβασμό βέβαια στις συνταγματικά προβλεπόμενες αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Θα ρωτήσουμε και τους Στρατιωτικούς Δικαστές, αν κάποιοι από αυτούς επιθυμούν να μετακινηθούν στο Σώμα των Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, αλλά αυτό είναι δικαίωμα της απόλυτης δικής τους επιλογής αν θα ασκηθεί ή όχι.

Και επιλύονται όπως σας είπα μια σειρά από ειδικότερα σημειακά προβλήματα. Βεβαίως, περιμένουμε από τα Γενικά Επιτελεία να μας επισημάνουν ειδικές κατηγορίες αξιωματικών και Υπαξιωματικών που ενδεχομένως χρειάζεται να μας οδηγήσουν σε μία ειδική ρύθμιση, περιμένουμε επίσης να μας υποδειχθούν πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις, ώστε να είναι όσο γίνεται πιο ομαλή με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο.

Άρα, υπάρχει ένα περιθώριο, μέσα στον επόμενο μήνα να γίνουν αυτές οι αναγκαίες βελτιώσεις και προσαρμογές, οι οποίες όμως αφορούν όπως αντιλαμβάνεστε τεχνικά και λεπτομερειακά σημεία του νομοσχεδίου από την άποψη αυτή.

Το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου είναι από πλευράς πολιτικής εθνικής άμυνας εξαιρετικά σημαντικό. Ήδη έχω κάνει αποδεκτή σχετική απόφαση εισήγηση του ΣΑΓΕ, έχει αυτή εισαχθεί στο Συμβούλιο Άμυνας κι έχει γίνει ομόφωνα δεκτή και σήμερα παράλληλα με το Υπουργικό Συμβούλιο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας θα επικυρώσει τους βασικούς κανόνες της νέας κάθετης δομής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον σχετικό νόμο του 1995, που είχε τροποποιηθεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό το 2002 και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλήξει μετά από μεγάλη περίσκεψη, μετά από στάθμιση όλων των δεδομένων, σε ένα σχήμα το οποίο είναι απλό, λειτουργικό, σύγχρονο και μας επιτρέπει πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε τις αλλαγές ως προς τη δομή δυνάμεων που επηρεάζει άμεσα και το εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά θα έλεγα και συνολικά τη φυσιογνωμία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πρώτος κανόνας είναι αυτός που απορρέει από το άρθρο 45 του Συντάγματος. Όπως ξέρετε κατά το άρθρο 45 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άρχει των Ενόπλων Δυνάμεων, τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων όμως την ασκεί η Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση ασκεί τη διοίκηση για του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος δρα στο πλαίσιο του Συντάγματος του Νόμου και των Αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ.

Άρα η Κυβέρνηση δια του Υπουργού έχει τον πλήρη έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και την ευθύνη βεβαίως ενώπιον της Βουλής και δια της Βουλής ενώπιον του ελληνικού λαού. Η αρχή του πολιτικού ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι συνυφασμένη με το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό πολίτευμα της χώρας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξακολουθεί να επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού, μεταξύ όλων των εν ενεργεία μαχίμων αντιστρατήγων, μαχίμων αντιναυάρχων και ιπταμένων αντιπτεράρχων. Για την ακρίβεια, μεταξύ όλων των αντιστρατήγων όπλων, των μαχίμων Αντιναυάρχων και των ιπταμένων αντιπτεράρχων, χωρίς περιορισμό ως προς την εναλλαγή η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τεχνητή, άρα παύει να ισχύει το σχήμα Αντιστράτηγος, αντιναύαρχος, αντιστράτηγος, αντιπτέραρχος, διότι η προσέγγισή μας είναι απόλυτα διακλαδική.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ φυσικά μετέχει στο ΣΑΜ και στη ΚΥΣΕΑ και προεδρεύει του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και το κυριότερο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στο πλαίσιο των οδηγιών φυσικά και των διαταγών του Υπουργού και αναφερόμενος σ’ αυτόν, άρα στην Κυβέρνηση που ασκεί τη διοίκηση, ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων, άρα την επιχειρησιακή και την διοικητική διοίκηση.

Βασική, λοιπόν, καινοτομία είναι η ενοποίηση της διοίκησης από το σχήμα του διαχωρισμού της διοικητικής και της επιχειρησιακής διοίκησης μεταβαίνουμε στο σχήμα της ενοποίησης της διοίκησης, επιχειρησιακής και διοικητικής.

Οι Αρχηγοί των τριών Γενικών Επιτελείων των κλάδων επιλέγονται και πάλι από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του Υπουργού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τη σχετική έγγραφη γνώμη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Οι Αρχηγοί των κλάδων μετέχων στο ΣΑΓΕ και στο ΣΑΜ και προεδρεύουν πάντα του Ανωτάτου Συμβουλίου του κλάδου τους.

Τώρα οι Αρχηγοί των τριών κλάδων ασκούν την διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο όμως των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, άρα διαμορφώνεται αυτό το σχήμα της ενιαίας διοικητικής διοίκησης.

Ως προς την επιχειρησιακή διοίκηση τώρα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ασκεί το σύνολο της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων αναφερόμενος στον Υπουργό. Οι Αρχηγοί των τριών κλάδων στο πλαίσιο αυτού του κανόνα εντάσσονται πλέον στην αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης στην οποία δεν είναι τώρα εντεταγμένοι και διοικούν τους κλάδους τους επιχειρησιακά σύμφωνα όμως με τις οδηγίες και τις διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται απ’ αυτόν. Επίσης οι τρεις αρχηγοί των κλάδων μετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό υπό την Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Το ΓΕΕΘΑ τώρα είναι το επιτελικό όργανο και το διακλαδικό στρατηγείο μέσω του οποίου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ βοηθάτε στην άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο της πλήρους διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και του ΓΕΑ, που αποτελούν με τη σειρά τους τρεις πυλώνες του ΓΕΕΘΑ. Οι κλάδοι, οι Διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των τεσσάρων επιτελείων συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία και διακλαδικότητα.

Αυτοί οι βασικοί κανόνες μετασχηματίζονται νομοθετικά σε μία σειρά από τροποποιήσεις που επέρχονται στον ισχύοντα νόμο. Αυτό είναι και το β’ μέρος του νομοσχεδίου.

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου είναι εκσυγχρονισμοί σημειακοί και στρατολογικής νομοθεσίας και ιδίως του κεφαλαίου περί αντιρρησιών, ώστε να συμμορφωθούμε στις αποφάσεις του Στρασβούργου και στις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Και με μεγάλη καθυστέρηση λύνουμε προβλήματα δικαιωμάτων των στελεχών και των οπλιτών που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα της Κύπρου όχι μόνο στην αντίκρουση της τουρκικής εισβολής μετά την 20η Ιουλίου του 1974, αλλά και στα προηγούμενα γεγονότα του 1964 και του 1967. Είναι ένας χρέος της πολιτείας το οποίο εκπληρώνεται δυστυχώς με καθυστέρηση.

Αυτά ως προς το νομοσχέδιο. Θα σας δώσουμε σήμερα ένα ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε στη δουλειά σας και τους βασικούς κανόνες της κάθετης δομής διοίκησης.

Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για ορισμένα επιπλέον ζητήματα. Το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή Εξοπλισμών της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας και ενέκρινε δύο συμβάσεις. Η πρώτη αφορά την εν συνεχεία υποστήριξη των αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-M1 και OSA. Και η δεύτερη τον εκσυγχρονισμό των βλημάτων των OSA σύμφωνα με όσα ίσως ξέρετε ή θυμάστε από το παρελθόν, γιατί έχει επιτευχθεί και μια πολύ καλή τιμή μετά από διαπραγμάτευση, μία μείωση της τάξεως περίπου 30%, η οποία και έγινε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση δεκτή από την Επιτροπή με ευρύτατη πλειοψηφία.

Το κόστος είναι περίπου 22 εκατομμύρια, η δε άλλη είναι μια σύμβαση-πλαίσιο τύπου FMS ή NAMSA εάν χρειαστούμε και ό,τι χρειαζόμαστε για ένα διάστημα ισχύουν οι συγκεκριμένες τιμές.

Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τους τελευταίους μήνες εάν αθροίσετε τις πληροφορίες που έχετε από το ρεπορτάζ σας έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά περίπου 10 μεγάλων εκκρεμοτήτων μέσω της Υποεπιτροπής, η οποία έχει αποδειχθεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο όργανο για την επιβολή μιας ατμόσφαιρας διαφάνειας στον κρίσιμο χώρο των εξοπλισμών, αλλά και για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων.

Διότι εμείς εδώ αυτούς τους 10 μήνες στην πραγματικότητα κλείνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος, εγγύτερου και απώτερου, προκειμένου να εκκαθαρίσουμε το τοπίο για να μπορέσει να εφαρμοστεί και η νέα νομοθεσία την οποία θα παρουσιάσουμε ελπίζω τέλη Σεπτεμβρίου εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώσει τη δική της προετοιμασίας και τις δικές της ενιαίες οδηγίες προς τα κράτη – μέλη και την εφαρμογή της Οδηγίας. Άρα δεν εξαρτάται το χρονοδιάγραμμα από εμάς, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Επίσης ενημέρωσα την Επιτροπή και ενημερώνω κι εσάς τώρα προφορικά, όπως έκανα χθες γραπτά για την συνάντηση που είχα στο γραφείο μου εδώ, στο Υπουργείο με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η συνάντηση η οποία διήρκησε μία ώρα και 15 λεπτά, ήταν μια συνάντηση που έγινε σε θετικό και δημιουργικό κλίμα και οι συνομιλητές μου είχαν πλήρη συνείδηση του ιδιαίτερου θεσμικού ρόλου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Είναι προφανές ότι η δημοσιονομική κρίση και η εφαρμογή του προγράμματος σταθερότητας και ανασυγκρότησης δεν αλλοιώνει τα δεδομένα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας. Είναι επίσης προφανές ότι αυτό που λέγεται εθνική κυριαρχία και κυρίως αυτό που λέγεται εθνική αξιοπρέπεια που συνδέεται με το αίσθημα αυτοεκτίμησης του ελληνικού λαού, ένας λαός ο οποίος στερείται αυτοεκτίμησης και νιώθει ταπεινωμένος, πέραν των οικονομικών θεμάτων, προφανώς δεν διαμορφώνει και την κατάλληλη οικονομική και αναπτυξιακή ψυχολογία την οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπει το σχέδιο ανασυγκρότησης και κυρίως το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, που όπως έχω πει πολλές φορές, ξεπερνά κατά πολύ το μνημόνιο.

Δηλαδή το μνημόνιο είναι το κοινό πεδίο συμφωνίας των δύο πλευρών. Εμείς έχουμε και τις δικές μας πρόσθετες ανάγκες, πρόσθετες προτεραιότητες. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ξανά μια χώρα η οποία έχει ζηλευτεί ανταγωνιστική θέση και στην Ευρώπη και στον κόσμο και έχει τεράστιες δυνατότητες η Ελλάδα να κάνει γρήγορα ξανά το ελληνικό θαύμα. Και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αρκεί να πιστέψουμε στις δυνατότητες μας και να πειστούν όλοι οι Έλληνες ότι υπάρχει σχέδιο και το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται με έναν δίκαιο τρόπο.

Βεβαίως μιλήσαμε και για αριθμούς, οι οποίοι άλλωστε είναι γνωστοί γιατί συζητούνται στη Βουλή, συζητούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, σχολιάζονται στον Τύπο, όλα είναι γνωστά από ανοιχτές πηγές, είναι πολύ δύσκολο να επιβάλει κανείς εμπιστευτικότητα ή στοιχεία απορρήτου πλέον στην εποχή μας σε τέτοιου είδους στοιχεία.

Και θέλω να πιστεύω ότι κατανόησαν πλήρως πως πέρα από τη δημοσιονομική παράμετρο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την αντιμετώπιση της οποίας βρισκόμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει μία στρατιωτικοπολιτική παράμετρος, υπάρχει μία απειλή, υπάρχει μια καθημερινή πραγματικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις και διεθνείς αποστολές και ως εκ τούτου πρέπει να εξοικειωθούμε με μία πολυπαραμετρική προσέγγιση στα θέματα αυτά, η οποία σε κάθε περίπτωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επιλογών της Κυβέρνησης για την περίοδο αυτή.

Θέλω επίσης να σας ανακοινώσω ότι χθες, σχεδόν ταυτόχρονα με τη συζήτηση που είχα με τη λεγόμενη Τρόικα, διεξήχθη μια πολύ κρίσιμη συνάντηση και διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην ελληνική Κυβέρνηση που την εκπροσωπούσαν τα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για το γνωστό παλαιό ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων προς τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Μετά από πολυετή διαπραγμάτευση και μετά από πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα χθες επιτεύχθηκε συμφωνία για το ζήτημα αυτό. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε, ότι αποδέχεται την λύση που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό και την εκποίηση μέσω πλειστηριασμού ορισμένων στοιχείων περιουσιακών των Ναυπηγείων, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την λειτουργία τους στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών και τα Ναυπηγεία αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τα επόμενα 15 χρόνια να περιοριστούν και να μην αναπτύξουν μη στρατιωτικές, δηλαδή πολιτικές δραστηριότητες.

Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή είναι άκρως ικανοποιητική, όπως είχαν διαμορφωθεί τα δεδομένα και αυτό είναι αποτέλεσμα τεχνικών προσπαθειών που έχουν καταβληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και από τη Διεύθυνση Εξοπλισμών του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αλλά φυσικά και από την πολιτική ηγεσία.

Γνωρίζετε ότι έχω ανταλλάξει πολλές επιστολές με τον κ. Αλμούνια, έγινε αποδέκτης και μιας επιστολής που του είχαμε στείλει τη Δευτέρα το απόγευμα από κοινού ο κ. Παπακωνσταντίνου και εγώ, θέλω να ευχαριστήσω και τον κ. Αλμούνια αλλά και τη Λαίδη Άστον, και την Ελληνίδα Επίτροπο την κα Δαμανάκη, γιατί συνέβαλλαν με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση αυτής της λύσης, τις Υπηρεσίες της Επιτροπής και φυσικά τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Άμυνας.

Είπα όμως στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής σήμερα, παρόντος και του κ. Μπεγλίτη, ότι κάνουμε αυτή την προσπάθεια για τα ναυπηγεία, μια σύνθετη προσπάθεια που αφορά και το ναυτικό και τη βιομηχανία, κάνουμε την προσπάθεια σε σχέση με τις δοκιμές του «Παπανικολή», σε σχέση με τη διαπραγμάτευση τη σκληρή διαπραγμάτευση των όρων της νέας αναλυτικής σύμβασης, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψουμε την αναλυτική συμφωνία, η οποία όμως θα ισχύσει μετά την κύρωσή της στη Βουλή. Εάν η κύρωση αυτή δεν γίνει με ευρύτατη πλειοψηφία και σε κλίμα συναντίληψης και συναίνεσης, και αν ακουστεί η παραμικρή ένσταση ή αντίρρηση που υπερβαίνει τα εσκαμμένα, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι να μην εφαρμόσει τη συμφωνία.

Να επανέλθουμε στις καταγγελίες των συμβάσεων, στο διαιτητικό Δικαστήριο και θα αναλάβει η χώρα το κόστος και για τα χρήματα που έδωσε χωρίς να έχουν πιάσει τόπο και για τα χρήματα που ενδεχομένως θα δώσει λόγω αποζημιώσεων, αλλά το κόστος της ηρεμίας του ελληνικού λαού και της διαφάνειας, πρέπει κι αυτό να ληφθεί υπόψη.

Θα υπάρξει ριζική αλλαγή στα θέματα αυτά και ο καθένας θα αναλάβει την ευθύνη του.

Αυτά ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν ο κ. Μπεγλίτης θέλει να προσθέσει κάτι. Ας ακούσουμε τις ερωτήσεις σας με την ίδια σειρά όμως παρακαλώ για να διευκολυνθείτε κι εσείς, εάν συμφωνείτε, στην απομαγνητοφώνηση. Ας μιλήσουμε πρώτα για την ιεραρχία, για τα θέματα όπως τα είπα, για την ιεραρχία πρώτα αν έχετε κάτι. Παρακαλώ.

Για το νομοσχέδιο (υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία στελεχών ΕΔ)

Ι. Ηλιάδη: Να ρωτήσω εγώ για τα κριτήρια μεταθέσεων στα οποία αναφερθήκατε, αν περιλαμβάνονται σαφή κριτήρια μεταθέσεων τόσο για τις μεταθέσεις εσωτερικού, όσο και για τις μεταθέσεις εξωτερικού.

Ευ. Βενιζέλος: Ναι – ναι, όσο γίνεται σαφέστερα και όσο γίνεται πιο τυποποιημένα.

Ι. Ηλιάδη: Αν υπάρχει πρόβλεψη για τη συχνότητα των μεταθέσεων και αν υπάρχει πρόβλεψη να ενημερώνεται το υπό μετάθεση στέλεχος, για ένα χρονικό διάστημα πριν. Να ρυθμίζει δηλαδή τη ζωή του. Γνωρίζουμε ποιο διάστημα είναι αυτό; Υπήρχε παλαιότερος νόμος που δεν εφαρμόστηκε.

Ευ. Βενιζέλος: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ακριβώς το διάστημα, αλλά πάντως το σύστημα γίνεται απόλυτα διαφανές, ελέγξιμο ώστε να νιώθει ασφάλεια και το στέλεχος και η οικογένειά του. Και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια των υπηρεσιακών αναγκών, της επαγγελματικής επάρκειας και καταλληλότητας του καθενός, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλες τις θέσεις, αλλά λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά κριτήρια βεβαίως, αυτά που έχουν σχέση με τους πολύτεκνους, με τις μονογονεϊκές οικογένειες, με ασθένειες, με αναπηρίες κ.ο.κ.

Α. Κούτρας: Εγώ κ. Υπουργέ ήθελα κατ’ αρχήν να παρακαλέσω για κάποια επιπλέον στοιχεία, αν αυτό είναι δυνατό. Συγκεκριμένα για τα χρόνια που θα πρέπει να παραμένουν οι στρατιωτικοί στον κάθε βαθμό, έως ότου στο βαθμό του συνταγματάρχη συμπληρώσουν τα 35 χρόνια υπηρεσίας.

Ευ. Βενιζέλος: Στο τέλος της υπηρεσίας κάποιου στο βαθμό του συνταγματάρχη, πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Όχι όταν προάγεται, αλλά όταν ολοκληρώνει την παρουσία του στο βαθμό του συνταγματάρχη.

Α. Κούτρας: Τα χρόνια αυτά επιμηκύνονται όμως σε κάθε βαθμό.

Ευ. Βενιζέλος: Βεβαίως.

Α. Κούτρας: Αν ήταν εύκολο αυτά τα στοιχεία να τα έχουμε.

Ευ. Βενιζέλος: Μπορείτε να τα υπολογίσετε τώρα μην ψάχνω, μην ανοίγω και ψάχνω. Πάντως καταλήγει να είναι κάποιος ώριμος συνταγματάρχης έτοιμος για κρίση για το βαθμό του ταξίαρχου, έχοντας 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.

Α. Κούτρας: Μάλιστα. Και θέλω να υποβάλλω άλλα δυο ερωτήματα. Το ένα είναι κ. Υπουργέ αν κλείνουν τα στρατολογικά γραφεία …

Ευ. Βενιζέλος: Θα κάνουμε ειδικές ανακοινώσεις όμως. Δεν θέλω να τα πούμε όλα σήμερα. Θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχήμα για τη στρατολογική εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών. Ένα ολοκληρωμένο σχήμα, σε λίγες εβδομάδες, μετά τις διακοπές.

Α. Κούτρας: Και το δεύτερο, αν έχετε υπολογίσει από πότε θα ισχύει η κατά απόλυτη εκλογή στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη;

Ευ. Βενιζέλος: Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, διότι δεν μπορεί ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, τον ώριμο ταγματάρχη που κρίνεται, να του πεις ότι «τώρα θα κριθείς άμεσα με το νέο καθεστώς». Θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής.

Α. Κούτρας: Έχετε υπολογίσει πόσο θα είναι αυτό;

Ευ. Βενιζέλος: Τώρα αυτό είναι κι ένα ανοιχτό θέμα, θα μας πουν τα Επιτελεία πόσο νομίζουν ότι πρέπει να είναι αυτό.

Α. Κούτρας: Και πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε μετά τις εκατοντάδες, δεκάδες δεν ξέρω, χιλιάδες προσφυγές …

Ευ. Βενιζέλος: Δεν θα υπάρξει τίποτε. Διότι θα είναι έτσι διατυπωμένες οι αποφάσεις που δεν θα υπάρχει η ευκολία αυτή άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως που υπάρχει σήμερα. Σήμερα πρακτικά οι αποφάσεις είναι εξ ορισμού άκυρες, το λέω μετά λύπης μου ως νομικός, διότι δεν υπάρχει αιτιολογία, δεν υπάρχει επώνυμη αναφορά πλειοψηφούντων και μειοψηφούντων μελών, δεν υπάρχει ακρόαση κ.ο.κ.

Χρ. Καπούτσης: Ναι για την ιεραρχία. Είπατε πριν από λίγο και το γράφετε βέβαια εδώ ότι στο βαθμό του συνταγματάρχου όταν θα φτάνει προς το τέλος θα πρέπει να συμπληρώνει 35 χρόνια συν 5 χρόνια πλασματικά, 40 συντάξιμα. Ωραία μέχρι εδώ. Αυτό σημαίνει βεβαίως επιμήκυνση του χρόνου παραμονής στους νεότερους βαθμούς, αυτό είναι αυτονόητο.

Το ερώτημα είναι: μέχρι σήμερα, ας πούμε ένας συνταγματάρχης αμείβεται παίρνει μισθό υποστρατήγου, ένας ταγματάρχης μισθό συνταγματάρχη επειδή είναι τα 4 χρόνια, αυτό το καθεστώς θα ισχύσει;

Ευ. Βενιζέλος: Δεν θα έχει κανείς μείωση μισθολογική. Οι μισθολογικές προαγωγές είναι ούτως ή άλλως οργανωμένες διαφορετικά. Αν χρειαστεί να επιφέρουμε κάποια τροποποίηση εκεί ώστε να μην έχουμε καμία παρερμηνεία, θα το κάνουμε. Δεν χάνει κανείς οικονομικά.

Το σχέδιο δεν στοχεύει στο να μειώσει αποδοχές, αυτό δυστυχώς βρεθήκαμε στην ανάγκη να το κάνουμε οριζόντια για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Δεν το κάνουμε περαιτέρω με το νομοσχέδιο αυτό. Αυτό είναι νομοσχέδιο αμιγώς διοικητικό και στην πραγματικότητα θέλουμε να προστατέψουμε το πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη ρύθμιση που κάνουμε.

Χρ. Καπούτσης: Εντάξει συμφωνούμε με αυτό …

Ευ. Βενιζέλος: Κατάλαβα τι λέτε και σας δίνω μια απάντηση πολύ σαφή. Ότι δεν πρόκειται να θιγεί κανείς. Να κλείσουμε τον κύκλο αυτό τον πρώτο; Παρακαλώ.

Γ. Κοκκινίδης: Οι μισθολογικές προαγωγές θα συνεχίζονται για κάποιο αξιωματικό που έχει πάει στην παράλληλη επετηρίδα; Αν κατάλαβα καλά.

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε, ο αξιωματικός που πάει στην παράλληλη επετηρίδα είναι ένα στέλεχος που ενδεχομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι μπορεί κάποιος τώρα να έχει προαχθεί κατά απόλυτη εκλογή και να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, βεβαίως. Δεν πρόκειται να χάνει αποδοχές αυτός που πηγαίνει εκτός οργανικών θέσεων.

Γ. Κοκκινίδης: Πώς θα παίρνει μισθολογικές προαγωγές;

Ευ. Βενιζέλος: Ό,τι ισχύει, θα ισχύει. Δεν αλλάζει αυτό. Παρακαλώ μια τελευταία ερώτηση.

Για το νομοσχέδιο (αντιρρησίες συνείδησης)

Α. Μαλλίδης: Για τους αντιρρησίες συνείδησης τι ακριβώς θα προβλέπει η νέα ρύθμιση;

Ευ. Βενιζέλος: Για τους αντιρρησίες συνείδησης οι οριοθετήσεις είναι αυτές που έχει υπαγορεύσει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί αντιρρησίας συνείδησης και στην εφεδρεία, διότι άλλαξε πεποιθήσεις. Αυτό δεν γινόταν δεκτό και μας επέπληττε η διεθνής κοινότητα γι’ αυτό. Γιατί υπάρχει πράγματι η δυνατότητα αλλαγής πεποιθήσεων. Ούτως ή άλλως όπως ξέρετε είναι λίγες οι αιτήσεις και είναι και πολύ αυστηρή και σοβαρή η διαδικασία αξιολόγησης.

Ένα δεύτερο είναι ότι έπρεπε να ρυθμιστεί το ζήτημα της ένταξης των αντιρρησιών, στην κατάσταση εφεδρείας, γιατί κι αυτό μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον.

Ένα άλλο ζήτημα είναι η εναρμόνιση της εναλλακτικής υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης, με τα νέα δεδομένα σε σχέση με την πραγματική διάρκεια της θητείας. Δηλαδή πρέπει για λόγους αρχής της αναλογικότητας να μην υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά. Πρέπει η διαφορά να είναι λογική και αιτιολογημένη.

Άρα έχουμε 9 μήνες θητεία στο Στρατό, 12 μήνες θητεία στο Ναυτικό και την Αεροπορία, πρέπει να έχουμε μια αυξημένη ανάλογα διάρκεια της πραγματικής εναλλακτικής υπηρεσίας. Ας πούμε αν είναι 3 μήνες παραπάνω από το Ναυτικό και την Αεροπορία, πρέπει να είναι κατά την ίδια λογική τουλάχιστον 3 μήνες παραπάνω η εναλλακτική υπηρεσία. Δεν μπορείς δηλαδή να μετράς από τους 9, θα μετρήσεις από τους 12 μήνες.

Ι. Ηλιάδη: Θα θεσπιστούν και κριτήρια σχετικά με τους αντιρρησίες;

Ευ. Βενιζέλος: Τι κριτήρια; Υπάρχουν τα κριτήρια.

Ι. Ηλιάδη: Υπάρχουν κριτήρια, αλλά οι περισσότεροι που παίρνουν, παίρνουν μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Δεν αναγνωρίζονται για πολιτικούς λόγους.

Ευ. Βενιζέλος: Βεβαίως και αναγνωρίζονται. Υπάρχει ειδική διαδικασία, υπάρχει πλήρης ρύθμιση και εκ του Συντάγματος και εκ του νόμου. Έχει λυθεί αυτό το θέμα προ πολλού. Στην ισχύουσα νομοθεσία αυτό έχει λυθεί, προβλέπεται και γι’ αυτό και δεν μας ζητάει κανείς να κάνουμε κάτι επ’ αυτού.

Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μεγάλης ηλικίας, οι άνω των 35 πρέπει να έχουν μια μεταχείριση αντίστοιχη με αυτή που έχουν και οι ενόπλως υπηρετούντες. Άλλα θέματα είναι αυτά που σχετίζονται με τον φορέα στον οποίο προσφέρουν τη δική τους υπηρεσία. Γιατί πολλές φορές εκεί έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα τροφεία, σε σχέση με τη διοικητική Διοίκηση, σε σχέση με τις δραστηριότητες κ.ο.κ. Αυτό σε λίγες γραμμές είναι το πλέγμα των ρυθμίσεων.

Ι. Ηλιάδη: Τουλάχιστον 15 μήνες.

Ευ. Βενιζέλος: Πρακτικά 15 μήνες. Στην πραγματικότητα με τα δεδομένα αυτά είναι τουλάχιστον 14 και το λογικό και Δίκαιο είναι να είναι 15. Άρα κλείσαμε και το κεφάλαιο αυτό του νομοσχεδίου. Πάμε στη δομή Διοίκησης.

Για το νομοσχέδιο (νέα δομή και διοίκηση των ΕΔ)

Γ. Τσακίρης: Κύριε Υπουργέ, το πρώτο: όταν αναλάβατε το Υπουργείο είχατε κάνει μια δήλωση αλλάζοντας λίγο τη λογική που είχαμε μέχρι σήμερα. Είχατε μιλήσει για σημειακή κρίση και όχι για τη μέχρι σήμερα κρίση, είχατε μιλήσει για μείωση …

Ευ. Βενιζέλος: Θα σας πω τι είχα πει. Θα σας το πω ξανά, όπως το λέω πάντα.

Γ. Τσακίρης: Περιμέναμε μια δομή δυνάμεων και Διοίκησης η οποία θα κατέληγε σε μειώσεις Μονάδων και έναν εξορθολογισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν το βλέπω σε πρώτη ανάγνωση.

Ευ. Βενιζέλος: Προφανώς υπάρχει κάποια εννοιολογική σύγχυση, ίσως ανάγκη δική μου αποσαφήνισης μεταξύ της δομής Διοίκησης και της δομής δυνάμεων. Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε τη νέα δομή διοίκησης. Θα παρουσιαστεί μετά από μερικές εβδομάδες, αφού ψηφιστεί η δομή διοίκησης, θα παρουσιαστεί η δομή δυνάμεων.

Γ. Τσακίρης: Κατανοητό. Μια δεύτερη ερώτηση αν μου επιτρέπετε πολύ διακλαδικό και όλοι μας ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε χρόνια, ξέρουμε ότι η διακλαδικότητα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και αν λέμε ότι ισχύει, δεν ισχύει.

Ευ. Βενιζέλος: Ναι συμφωνώ μαζί σας.

Γ. Τσακίρης: Αυτό δεν είναι πολύ διακλαδικό για να ισχύσει ξαφνικά;

Ευ. Βενιζέλος: Αυτό είναι το απολύτως διακλαδικό. Η απόφαση του ΣΑΓΕ και του ΣΑΜ και η σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ επιβάλλει την απόλυτη διακλαδική οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρα υπάρχει αλυσίδα επιχειρησιακής διοίκησης στην κορυφή της οποίας τοποθετείται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ακολουθούν οι αρχηγοί των τριών κλάδων, των επιτελείων των τριών κλάδων, έπονται οι κλάδοι με τους μείζονες επιχειρησιακούς σχηματισμούς τις μεγάλες μονάδες, κ.ο.κ.

Γ. Τσακίρης: Πώς αυτό θα λειτουργήσει στη νοοτροπία, δηλαδή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, δεν θέλω να θίξω τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ…

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε αυτό ήταν αποτέλεσμα συζητήσεων, ωρίμανσης, προτάσεων που προετοιμάσαμε και εμείς, ήταν αποτέλεσμα μιας προεργασίας, διότι ωριμάζουν και οι καταστάσεις, ωριμάζουν και οι συνειδήσεις, πείθονται και οι άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα και θα αυξήσει τον συντελεστή ασφάλειας της χώρας. Και θα μας οδηγήσει και σε οικονομίες κλίμακας, αρχής γενομένης από την προτεραιοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Θα σας πω αν αυτό έχει κάποια σημασία ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση του ΣΑΓΕ, το οποίο βεβαίως συνεδρίασε πολλάκις ατύπως υπό την Προεδρία μου και όπως και του ΣΑΜ βεβαίως ομόφωνη και ευελπιστώ ότι θα έχουμε και ομόφωνη απόφαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα.

Γ. Τσακίρης: Όχι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, απλά λέω για να λειτουργήσει αυτό δεν θα έπρεπε να έχουν εκπαιδευτεί ανάλογα οι αξιωματικοί;

Ευ. Βενιζέλος: Αυτό όπως ξέρετε ήδη προσπαθούμε να το κάνουμε, εδώ και χρόνια το κάνει η ελληνική πολιτεία με την «ΑΔΙΣΤΟ» με τη Σχολή Εθνικής Άμυνας με τα κριτήρια στελέχωσης του ΓΕΕΘΑ. Ξέρετε τώρα πλέον δεν μπορείς να έχεις την απαιτούμενη προπαίδεια την επιτελική αν δεν έχεις υπηρετήσει στο ΓΕΕΘΑ. Δηλαδή η τοποθέτηση στο ΓΕΕΘΑ θα είναι τιμητική και θα λειτουργεί ως οιωνός για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και δεν θα πηγαίνουν στο ΓΕΕΘΑ αυτοί που δεν τους θέλουν τα κλαδικά επιτελεία.

Κ. Ζηλάκος: Κύριε Υπουργέ μιλάτε για νέα κάθετη δομή. Μα ούτως ή άλλως η ιεραρχική δομή κάθετη είναι, δηλαδή που είναι το καινούριο στοιχείο;

Ευ. Βενιζέλος: Είναι κωδικές ονομασίες αυτές, οι οποίες στην πραγματικότητα παραπέμπουν στην έννοια της πλήρους Διοίκησης, της διοικητικής και επιχειρησιακής.

Κ. Ζηλάκος: Και στο δεύτερο σκέλος είναι πόσο συσχετίζεται αυτή η νέα δομή με την αντίστοιχη νέα δομή του ΝΑΤΟ και τι διασυνδέσεις υπάρχουν;

Ευ. Βενιζέλος: Θα σας πω. Η νέα δομή του ΝΑΤΟ συνδέεται με το νέο στρατηγικό δόγμα και στο ΝΑΤΟ η δομή διοίκησης βρίσκεται σχεδόν σε αντιπαράθεση με τη δομή δυνάμεων ενώ σε εμάς η δομή διοίκησης προοιωνίζεται τη δομή δυνάμεων. Τι εννοώ; Το πρόβλημα στο ΝΑΤΟ είναι να καταργηθούν μόνιμες επιτελικές δομές, οι οποίες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάλοιπο της ψυχοπολεμικής εποχής. Διότι τώρα πια έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις ως προς τους κινδύνους, οι προτεραιότητες, οι αποστολές. Δεν είναι κρίσιμες οι αποστολές πρωτίστως εντός του πεδίου του άρθρου 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης αλλά οι αποστολές εκτός πεδίου του άρθρου 5.

Άρα η πίεση είναι και όλα τα μοντέλα τα νατοϊκά εκεί κατατείνουν είτε πάμε στο μοντέλο των 7.500 ή των 8.500 ή των 9.500, αυτά είναι τα τρία μοντέλα που συζητούσαν και που συζητούν και τώρα πιο έντονα, είτε πάμε στο ένα ή στο άλλο ή στο τρίτο οι δομές θα μειωθούν πάρα πολύ γιατί είναι δομές ενδοευρωπαϊκές, επιτελικές οι οποίες δεν σχετίζονται με τις προτεραιότητες των αποστολών και με την εκτίμηση του κινδύνου.

Όμως όσο μειώνονται οι ανάγκες μιας δομής διοίκησης, αυξάνονται οι ανάγκες μιας δομής δυνάμεων η οποία να τροφοδοτείται από τα κράτη μέλη, από τα έθνη. Άρα αυτός είναι ο νατοϊκός προβληματισμός. Ο δικός μας είναι ένας προβληματισμός άλλος. Εμείς θέλουμε μια δομή διοίκησης πάνω στην οποία να μπορεί να στηθεί μια δομή δυνάμεων, η οποία να είναι οικονομημένη, αποτελεσματική, ρεαλιστική, διακλαδική, σίγουρη, χωρίς περιττές δαπάνες κ.ο.κ.

Προσπάθησα πολύ συνοπτικά να σας παρουσιάσω όλο τον προβληματισμό.

Κ. Ζηλάκος: Πόσο συσχετίζονται…

Ευ. Βενιζέλος: Δεν συσχετίζονται, δεν μας επιβάλλει το ΝΑΤΟ να αλλάξουμε τη δομή διοίκησης, αν θέλετε να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα.

Α. Κούτρας: Μια ερώτηση για το θέμα αυτό, αν επρόκειτο να αλλάξει κάτι σχετικά με τη θητεία των αρχηγών και αν οι κρίσεις θα γίνουν ξανά τον Φεβρουάριο – Μάρτιο.

Ευ. Βενιζέλος: Δεν αλλάζει τίποτε για το θέμα αυτό, απολύτως τίποτε δεν αλλάζει.

Α. Κούτρας: Εννοώ δηλαδή μήπως κάνουμε δύο χρόνια υποχρεωτικά…

Ευ. Βενιζέλος: Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Βλέπετε ότι κάποια στιγμή νομοθετήθηκε, κάποια στιγμή καταργήθηκε. Όλοι πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, η κυβέρνηση τιμά όλα τα στελέχη, τα κρίνει με διαφάνεια και αξιοκρατικά κριτήρια, δεν σημαίνει τίποτε η ψήφιση ενός νέου νόμου και οι αρχηγοί έχουν πλήρη αίσθηση της ευθύνης τους και της αποστολής τους και έχουμε εξαιρετική συνεργασία ο κ. Μπεγλίτης και εγώ μαζί τους.

Α. Μαλλίδης: Κύριε Υπουργέ δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική διάσταση αν δεν απατώμαι της νέας…

Ευ. Βενιζέλος: Και στην οικονομική.

Α. Μαλλίδης: Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, σε τι βαθμό θα φτάσει αυτή η εξοικονόμηση;

Ευ. Βενιζέλος: Θα σας παρουσιάσουμε τη δομή δυνάμεων μετά από περίπου ένα μήνα. Μην τα κάνουμε όλα σήμερα γιατί είναι και λάθος επικοινωνιακό και για σας, δεν θα μπορέσετε να τα αξιοποιήσετε όλα αυτά.

Χρ. Τσιγουρής: Θέλω να σας ρωτήσω θα έχουμε αλλαγή αρχηγού ΓΕΕΘΑ τον Αύγουστο, δηλαδή όπως είχαμε πρόσφατα…

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, όχι. Δεν ξέρω γιατί πέρσι έγινε τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.

Τ. Γκουριώτης: Τη νέα δομή την έχετε έτοιμη;

Ευ. Βενιζέλος: Τη νέα δομή Δυνάμεων ή Διοίκησης;

Τ. Γκουριώτης: Δυνάμεων.

Ευ. Βενιζέλος: Την ετοιμάζουμε.

Τ. Γκουριώτης: Γιατί είχατε πει την περασμένη εβδομάδα θα είναι έτοιμη.

Ευ. Βενιζέλος: Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν έτοιμη. Έχει συζητηθεί εκτενώς πάντως. Και στο επίπεδο του ΣΑΓΕ και στο επίπεδο του άτυπου ΣΑΜ έχουμε μπει σε λεπτομέρειες.

Για το κλιμάκιο ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ

Χρ. Καπούτσης: Ας πούμε για την Τρόικα. Σας ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων; Γιατί το γράφετε στην ανακοίνωσή σας, γι΄ αυτό λέω και μου κάνει εντύπωση τρομερή αυτό.

Ευ. Βενιζέλος: Ο κάθε άνθρωπος που επισκέπτεται την Ελλάδα ή ο καθένας που διαβάζει για την ελληνική οικονομία ξεκινάει όπως και ο κάθε Έλληνας πολίτης και ο κάθε Έλληνας δημοσιογράφος λέγοντας τι ωραία που θα ήταν εάν δεν είχαμε την ανάγκη να έχουμε αμυντικές δαπάνες; Έτσι δεν ξεκινάει κάθε συζήτηση;

Τ. Γκουριώτης: Ωραία θα ήταν να μην είχαμε απειλή κ. Υπουργέ, όχι τι ωραία που θα ήταν να μην είχαμε αμυντικές δαπάνες.

Ευ. Βενιζέλος: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, πράγματι αυτό είπα και αυτό θα έλεγα και η απάντηση είναι ότι ωραία θα ήταν να μην έχουμε απειλή και την απειλή αυτή δεν μας την έχει λύσει ούτε το ΝΑΤΟ από το 1952 και μετά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1980 και μετά.

Άρα δεν υπάρχει μόνο η δημοσιονομική παράμετρος υπάρχει και η στρατηγική και στρατιωτικοπολιτική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό το καταλαβαίνει επίσης ο καθένας και βεβαίως κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουμε το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να υπερβούμε αγκυλώσεις αλλά βεβαίως όπως έχω πει κατ’ επανάληψη άλλο πράγμα είναι η αισιοδοξία και άλλο πράγμα είναι η ψευδαίσθηση. Εμείς ψευδαισθήσεις δεν έχουμε, διολισθήσεις δεν θα επιτρέψουμε ούτε θα μειώνουμε ούτε θα αυξάνουμε τεχνητά την αξιολόγηση των δεδομένων των γεγονότων, των περιστατικών. Έτσι πορευόμαστε σε όλα τα θέματα.

Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα θέλαμε οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου Άμυνας να μην είναι υψηλότεροι απ’ ότι θα είναι απολογιστικά ο προϋπολογισμός του 2010. Θα ήταν λάθος για τη χώρα, λάθος για την οικονομία, λάθος και για την αμυντική πολιτική να μην εκλάβουμε τους αριθμούς του προϋπολογισμού του 2010 όπως θα εκτελεστεί ως όριο.

Αυτό ξέρετε βοηθά και την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων και την καλύτερη αξιολόγηση των εξοπλιστικών αναγκών. Αυτό κάνουμε. Και όταν θα σας παρουσιάσουμε την επαναξιολόγηση του ΕΜΠΑΕ και τις εκτιμήσεις μας για τα επόμενα ΕΜΠΑΕ, θα δείτε πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό.

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ε. Πέτρου: Για τα Ναυπηγεία. Εγώ απ’ ότι καταλαβαίνω είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη για τις συμβάσεις, η οποία αυτή την εβδομάδα προφανώς λόγω των Βρυξελλών πήγε λίγο πίσω αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου…

Ευ. Βενιζέλος: Καλά εντάξει, δύο μέρες, έπρεπε η ομάδα να είναι στις Βρυξέλες.

Ε. Πέτρου: Αλλά καταλαβαίνω ότι βάζοντας και Επιτροπές και Βουλή κλπ. μιλάμε για μια διαδικασία, η οποία θα πάρει αρκετό χρόνο. Ήδη όμως τα Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά με τη Διοίκηση που έχουν, νομίζω ότι έχουν οδηγηθεί ή θα οδηγηθούν πολύ σύντομα σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις…

Ευ. Βενιζέλος: Η επίλυση του θέματος αυτού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει να εφαρμοστούν άμεσα ενδιάμεσες λύσεις πριν την υπογραφή και την κύρωση της οριστικής συμφωνίας.

Ε. Πέτρου: Άρα δηλαδή παρέχεται μια δυνατότητα στο ελληνικό κράτος…

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε. Επειδή αυτό που λέτε δεν αφορά τα υποβρύχια αλλά αφορά το μέλλον των Ναυπηγείων, εκεί το πρόβλημα είναι η συμφωνία μεταξύ της Thyssen Krupp Marin Systems και της Abu Dhabi MAR, σύμφωνα με το προσύμφωνο. Άρα οι δύο αυτές πλευρές αν θέλουν τώρα μπορούν να επιταχύνουν τη μεταξύ τους σχέση.

Ε. Πέτρου: Και εν τοιαύτη περιπτώσει δηλαδή να αναλάβει η Abu Dhabi Mar οικονομικές υποχρεώσεις.

Ευ. Βενιζέλος: Τη διοίκηση των Ναυπηγείων εάν θέλει βεβαίως. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.

Ε. Πέτρου: Θα τελεί ως υπό την αίρεση μιας εγκρίσεως από τη Βουλή.

Ευ. Βενιζέλος: Προφανώς. Θα τελεί υπό την αίρεση καταρχάς της συμφωνίας. Τα έχουμε πει αυτά. Γνωρίζουν οι πάντες ότι θέλουμε χρόνο για να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αυτές και κορυφαία διαδικασία είναι η Βουλή με όλα όσα είπα προηγουμένως.

Χρ. Καπούτσης: Τι είδους αυξημένη πλειοψηφία προβλέπεται;

Ευ. Βενιζέλος: Είναι σε κλίμα μεγάλης πολιτικής συναίνεσης. Δεν αναφέρεται σε αριθμούς, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.

Χρ. Καπούτσης: Αφού είναι η πλειοψηφία με 170 βουλευτές.

Ευ. Βενιζέλος: Τώρα δεν μιλάμε εδώ τυπικά, γιατί τυπικά πρόκειται περί ενός απλού νόμου, μιλάμε ουσιαστικά πολιτικά.

Χρ. Τσιγουρής: Με δεδομένο ότι στην υποεπιτροπή η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να δώσει αυτή τη στήριξη μας εξειδικεύεται λίγο το αυξημένο της πλειοψηφίας;

Ευ. Βενιζέλος: Απευθύνομαι πρωτίστως στη Νέα Δημοκρατία, τα έχω πει αυτά και στον κ. Σαμαρά όταν μας επισκέφτηκε εδώ. Σας είχα ενημερώσει και τότε. Και τα έχω ξαναπεί αυτά, τα έχω πει και δημοσίως, κατ’ επανάληψη τα λέω. Δεν νομίζω ότι σας είπα είδηση στο θέμα αυτό. Κατά την εκτίμησή μου, εσείς ξέρετε καλύτερα από εμένα.

Χρ. Τσιγουρής: Όχι αλλά θα είναι είδηση, επιτρέψτε μου αν επιτευχθεί μια συμφωνία και δεν επικυρωθεί από τη Βουλή…

Ευ. Βενιζέλος: Δεν είναι όμως δικό μου πρόβλημα. Εμείς κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε να το κάνουμε με διαφάνεια, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα του παρελθόντος, δεν θα αναλάβουμε βάρη που δεν μας ανήκουν.

Χρ. Τσιγουρής: Για να καταλάβω, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυξημένης πλειοψηφίας και κομματικής πλειοψηφίας στη Βουλή;

Ευ. Βενιζέλος: Η διαφορά είναι ότι πρέπει να στηρίξουν και κόμματα της αντιπολίτευσης την προσπάθειά μας αυτή.

Χρ. Τσιγουρής: Αν δεν τη στηρίξουν, δεν θα το περάσετε αυτό;

Ευ. Βενιζέλος: Καθαρά, όχι.

Π. Καρβουνόπουλος: Το θέμα του προστίμου δηλαδή είναι οριστικά λυμένο, μπορεί να το θεωρούμε ένα πρόβλημα που λύθηκε;

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συζητήσεις που γίνονται με σοβαρότητα και ότι λέμε το εννοούμε. Δεν έχουμε λάβει το επίσημο έγγραφο..

Π. Καρβουνόπουλος: Έγινε η συζήτηση, ωραία. Και για το θέμα της συναίνεσης που είπαν οι συνάδελφοι θα κάνετε κάποιο νέο κύκλο επαφών ξέρω΄ γω με τον κ. Σαμαρά ή με τον κ. Καρατζαφέρη;

Ευ. Βενιζέλος: Μα ανοιχτός είμαι για τους Αρχηγούς.

Π. Καρβουνόπουλος: Αν το ζητήσουν;

Ευ. Βενιζέλος: Οι Αρχηγοί μπορούν να έρχονται ανά πάσα στιγμή κι εγώ μπορώ να τους συναντάω ανά πάσα στιγμή, όλα μας τα χαρτιά είναι ανοιχτά, ότι ξέρουμε θέλουμε να το ξέρουν, τους ενημερώνω συνεχώς.

Μ. Πολλάτος: Κύριε Υπουργέ, ένα πολιτικό ερώτημα: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι την ώρα που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει ορισμένες εξεταστικές σε εξέλιξη εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και των πεπραγμένων των Κυβερνήσεων του κ. Καραμανλή και σχεδιάζει μάλιστα και νέες εξεταστικές, η Νέα Δημοκρατία θα προσφέρει τη συναίνεσή της σε μία συμφωνία, αν και από ότι αντιλαμβάνομαι και από ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες που σας ψηφίζουν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης εφόσον εξελέγη και επελέγη από τον ελληνικό λαό να εφαρμόσει τις αποφάσεις της.

Ευ. Βενιζέλος: Κύριε Πολλάτο, θεωρώ εύλογο το ερώτημά σας, όμως σας θυμίζω ότι επί σειρά ετών, επί σειρά δεκαετιών στην Ελληνική Βουλή οι δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ψηφιζόταν και από την Αντιπολίτευση. Και πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή την πρακτική, πρέπει ο χώρος της εθνικής άμυνας να βρεθεί εκτός της συνήθους και τρέχουσας κομματικής αντιπαράθεσης, είναι μία εθνική υποχρέωση όλων μας.

Γ. Τσακίρης: Κύριε Υπουργέ, θέλω να μου επιβεβαιώσετε ότι κατάλαβα καλά κατ΄ αρχήν για να μπορέσω να θέσω το ερώτημα, είπατε πριν για τα ναυπηγεία ότι θα υπάρχει δέσμευση ότι για τα επόμενα 15 χρόνια δε θα μπορούν να κάνουν οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες παρά μόνο…

Ευ. Βενιζέλος: Civilian, πολιτικού χαρακτήρα.

Γ. Τσακίρης: Civilian, οκ.

Ευ. Βενιζέλος: Να σας εξηγήσω, στην αρχική φάση της διαπραγμάτευσης τα χρόνια ήταν 10, αλλά επειδή έπρεπε να διασώσουμε την υποδομή πήγαμε στα 15, με σύμφωνη γνώμη όλων.

Γ. Τσακίρης: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που δεν καταλαβαίνω και ίσως δεν το ξέρω καλά για να το καταλάβω, γι΄ αυτό βοηθήστε με σας παρακαλώ, εάν τα ναυπηγεία αναλάβουν 15 χρόνια τη δουλειά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας..

Ευ. Βενιζέλος: Όχι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Γ. Τσακίρης: Των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ευ. Βενιζέλος: Όχι.

Γ. Τσακίρης: Εντάξει, κάτι δεν έχω καταλάβει.

Ευ. Βενιζέλος: Αναλαμβάνουν μη πολιτικές δραστηριότητες. Άρα μπορούν να έρχονται παραγγελίες άλλων πολεμικών ναυτικών.

Γ. Τσακίρης: Εντάξει. Κατά κύριο λόγο ξέρουμε, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας όμως, ότι δύσκολα έρχονται αυτά.

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, όχι, μα αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Το Ελληνικό Ναυτικό ότι και να κάνει δε φτάνει. Θα κινηθεί ορθολογικά το Ελληνικό Ναυτικό, το Πολεμικό Ναυτικό θα κινηθεί επί τη βάση των αρχών και των κανόνων που προανέφερα.

Πρέπει δε να σας πω ότι, δε θέλω να προκαταλαμβάνω και τις πρωτοβουλίες άλλων τομέων της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά έχουμε και μία εκκρεμότητα να εκλογικεύσουμε τον ναυπηγικό τομέα στη χώρα μας.

Γ. Τσακίρης: Ναι, τότε γιατί το πουλάμε;

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, όχι δεν πουλάμε εμείς, δεν ανήκει σε μας.

Γ. Τσακίρης: Ναι εντάξει, γιατί δεν το κρατικοποιούμε;

Ευ. Βενιζέλος: Γιατί για σκεφτείτε τώρα να στείλει διεθνώς η Ελλάδα το μήνυμα ότι ενώ γίνονται συζητήσεις για αποκρατικοποιήσεις, εμείς κάνουμε μια κρατικοποίηση. Σκεφτείτε το κόστος για την εθνική οικονομία.

Και επίσης, μην υποτιμάτε τη φράση μου την προηγούμενη, παρότι ήταν πολύ μικρή, πρέπει να αναδιοργανώσουμε τον τομέα, πρέπει ο τομέας να αποκτήσει πιο λογικά χαρακτηριστικά, διότι δημιουργούνται τεχνητές αντιθέσεις χωρίς λόγο, διότι εμείς ενδιαφερόμαστε εξίσου για όλη τη βιομηχανική υποδομή της χώρας.

Τ. Γκουριώτης: Κύριε Υπουργέ κατ΄ αρχήν συγχαρητήρια για το θέμα της αποκατάστασης των αγωνιστών της Κύπρου του ΄64 και του ΄67, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, υπήρχε μια ιστορική εκκρεμότητα και συγχαρητήρια που επιτέλους λύθηκε.

Κατά δεύτερον λυπάμαι, αλλά σε ότι αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως για τα ξένα στρατιωτικά προγράμματα, σας διαψεύδει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, ο οποίος σε ένα έγγραφό του το οποίο κοινοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κοινοποιώντας τους μάλιστα εντελώς παράνομα κρίσιμες εθνικές πληροφορίες, αναφέρεται μέσα ότι «τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά θα ζήσουν μόνο από τα προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού». Πρώτο ερώτημα αυτό.

Δεύτερο ερώτημα. Μας φέρατε τους Άραβες ή εν πάση περιπτώσει συμφωνήσατε στους Άραβες λέγοντας ότι θα φέρουν τα σούπερ γιοτ των Εμίρηδων για να τα ναυπηγήσουν στο Σκαραμαγκά. Τα σούπερ γιοτ τελείωσαν από ότι μας αναλύσατε με την προηγούμενη τοποθέτησή σας, άρα πάμε λοιπόν μόνο στις στρατιωτικές ναυπηγήσεις, οι οποίες μόνες στρατιωτικές ναυπηγήσεις οι εξασφαλισμένες και από ότι βλέπω εδώ είναι όλες είναι 5 δις κ. Υπουργέ.

Αυτά τα λέει εδώ πέρα ο κ. Πλασκοβίτης, καλή του ώρα, γιατί είναι και εξαιρετικά συμπαθής, τα λέει λέξη προς λέξη, ακόμα και πότε θα αρχίσουν οι υπογραφές λέει. Δεν ξέρω αν γνωρίζατε ότι έγιναν κοινωνοί μη διαβαθμισμένα άτομα εθνικών κρίσιμων πληροφοριών, εν πάση περιπτώσει..

Ευ. Βενιζέλος: Και όσοι έγιναν, έγιναν διαβάζοντας το defencenet, δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει γίνει κοινωνός.

Τ. Γκουριώτης: Δεν έχει σημασία, η αρχική πράξη έχει σημασία κ. Υπουργέ, το ξέρετε καλύτερα από μένα, όχι η αποκάλυψη της πράξεως, η πράξη έχει σημασία, με συγχωρείτε κ. Υπουργέ..

Ευ. Βενιζέλος: Εσείς λέτε ότι ο κ. Πλασκοβίτης κατέστησε κοινωνούς τους αποδέκτες, δηλαδή έναν Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Επίτροπο. Εσείς καταστήσατε κοινωνό όλο το κοινό που σας διαβάζει.

Τ. Γκουριώτης: Το defencenet είχε την ευαισθησία να αποκρύψει τις κρίσιμες εθνικές πληροφορίες κ. Υπουργέ, όχι όμως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας.

Ευ. Βενιζέλος: Να σας απαντήσω για να μην κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη χωρίς λόγο; Βέβαια κάντε όλη την ερώτηση με άνεση πρώτα.

Τ. Γκουριώτης: Το ένα σκέλος της ερώτησης ήταν αυτό, το δεύτερο σκέλος είναι αναφορικά με τις πολιτικές κατασκευές, όπου τα σούπερ γιοτ τελικά δε θα έρθουν στο Σκαραμαγκά, που μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά, αλλά το ερώτημα είναι..

Ευ. Βενιζέλος: Γιατί είστε ολιγαρκής;

Τ. Γκουριώτης: Εσείς είσαστε ολιγαρκής, εγώ είμαι μινιμαλιστής ως Έλληνας πολίτης, η Κυβέρνησή σας αποδεικνύεται ολιγαρκής. Αλλά η ερώτησή μου είναι προς την κατεύθυνση του κ. Τσακίρη που μίλησε προηγουμένως..

Ευ. Βενιζέλος: Επιτρέψτε μου, όλοι εδώ είναι αναγνώστες σας, έγινε κατανοητό..

Τ. Γκουριώτης: Και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι.

Ευ. Βενιζέλος: Καλά ναι, αλλά όλοι οι συνάδελφοί σας. Λοιπόν ακούστε, το έγγραφο αυτό που δημοσιεύετε είναι υπαρκτό. Είναι υπαρκτό έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο ήταν εις γνώση και του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομίας και βεβαίως ένα έγγραφο το οποίο απευθυνόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις υπηρεσίες του κ. Αλμούνια.

Αυτό το έγγραφο εντάσσεται στο φάκελο της διαπραγμάτευσης για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τις κρατικές ενισχύσεις, δεν έχει καμία σχέση με την τρόικα, δεν αφορά τις αντιπροσωπείες που ήρθαν χθες να με δουν, αφορούσε τη συζήτηση που γινόταν εχθές στις Βρυξέλες.

Επίσης ο κ. Πλασκοβίτης υπογράφει το έγγραφο, δεν είναι ο συντάκτης, συντάκτες είναι όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, όλες οι Υπηρεσίες και περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν τα μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα του Ναυτικού, οι οποίες είναι όλες προσιτές από ανοικτές πηγές, όλες.

Τ. Γκουριώτης: Όχι κ. Υπουργέ, διαφωνώ.

Ευ. Βενιζέλος: Όλες, όλες έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς από την προηγούμενη Κυβέρνηση που υπέγραψε τη συμφωνία για τις φρεγάτες, από εμένα που έχω απαντήσει σε ερωτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών «ΜΕΚΟ», όλα όσα περιλαμβάνονται στο έγγραφο βρίσκονται στο διαδίκτυο, φαντάζομαι ότι αν βάλετε τα λήμματα και στο defencenet θα τα βρείτε.

Τ. Γκουριώτης: Όχι κ. Υπουργέ, ενημερωθήκαμε..

Ευ. Βενιζέλος: Αφήστε με να μιλήσω λίγο. Πρέπει δε να σας θυμίσω ότι η διαδικασία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κρατάει τόσα χρόνια, ξεκίνησε από μία καταγγελία της άλλης ναυπηγικής μεγάλης επιχείρησης που έχουμε, του Νεωρίου και της Ελευσίνας.

Για τις κινήσεις μας και για τη διαπραγμάτευση που κάνουμε και για τη στρατηγική μας είναι απολύτως ενήμεροι και αυτοί, διότι και αυτοί είναι εκπρόσωποι μιας πάρα πολύ σημαντικής μονάδας, πολύ κρίσιμης για την ελληνική βιομηχανία και για την ελληνική άμυνα. Γιατί η ασφάλεια του εφοδιασμού, επιβάλλει να στηρίζουμε και να αξιοποιούμε όχι την ελληνική αλλά την εντόπια βιομηχανία. Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι παραλλήλως κινείται και η διαδικασία της ανασυγκρότησης του κλάδου.

Τώρα, τα επόμενα 15 χρόνια στο Σκαραμαγκά θα προωθούνται στρατιωτικού χαρακτήρα προγράμματα του Ελληνικού Ναυτικού ή άλλων Ναυτικών. Στις εγκαταστάσεις που θα διαχωριστούν του Σκαραμαγκά θα εγκατασταθεί μία άλλη επιχείρηση, η οποία δε θα έχει περιορισμούς να αναπτύξει μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Και βεβαίως στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας και του Νεωρίου Σύρου μπορούν να αναπτύσσονται όλες οι αναγκαίες μη στρατιωτικές δραστηριότητες και στρατιωτικές, δεν έχουμε εκεί περιορισμό, αλλά πάντως και όλες οι μη στρατιωτικές.

Άρα διαμορφώνεται μία ισορροπία και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις πλήρους αξιοποίησης όλης της υποδομής, χωρίς περιττά νομικά προβλήματα. Αυτή είναι η απάντηση.

Τ. Γκουριώτης: Κύριε Υπουργέ, είναι στόχος της Κυβέρνησης ο ενιαίος ναυπηγικός φορέας;

Ευ. Βενιζέλος: Η Κυβέρνηση στο θέμα αυτό μπορεί να έχει ευχές, επιθυμίες, κατανόηση, δεν είναι ιδιοκτήτης ούτε της μιας μονάδας ούτε της άλλης.

Τ. Γκουριώτης: Οι ευχές είναι και στόχος;

Ευ. Βενιζέλος: Νομίζω ότι όλοι κατανοούν ότι πρέπει να υπάρξει αναδιοργάνωση και συντονισμός. Δεν ξέρω τώρα, γιατί εδώ κάνουμε ταυτόχρονα κάτι που το χαίρομαι πολύ, αλλά δεν ξέρω αν μας παρακολουθούν όλοι. Παρακαλώ.

Π. Τρουπιώτης: Κύριε Υπουργέ, είπατε προηγουμένως ότι το Ναυτικό θα κοιτάξει, αν κατάλαβα καλά, με διάφορα κριτήρια πού θα πάει. Που σημαίνει ότι αν βρει φθηνότερα θα πάει και εκτός του Σκαραμαγκά;

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, δεν διαπραγματεύεται στην πραγματικότητα το Ναυτικό με τον Σκαραμαγκά ή την Ελευσίνα. Η διαπραγμάτευση στα μεγάλα προγράμματα γίνεται με τον κατασκευή ή τον υποκατασκευαστή. Αλλά προφανώς θα επιλέγουμε πάντα τη φθηνότερη και καλύτερη λύση, προφανέστατα, δεν πρόκειται να αποστούμε από τις αρχές που ανακοίνωσα.

Π. Τρουπιώτης: Το δεύτερο που έχει σχέση με τα ναυπηγεία είναι: Αν δεχτούμε ότι έχουμε μία ανεύθυνη Αντιπολίτευση, η οποία δε θέλει να ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο, η Κυβέρνηση δεν έχει υποχρέωση να κυβερνήσει;

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε, η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να κυβερνά θεσμικά. Έχει πρωτίστως υποχρέωση να γλιτώσει τον ελληνικό λαό από αυτό το μαύρο σύννεφο καχυποψίας που κόβει τον αέρα από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κόβει την αναπνοή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Βουλή έχει υποχρέωση να νομοθετεί.

Π. Τρουπιώτης: Ναι αλλά η Κυβέρνηση έχει πλειοψηφία…

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε δεν αναφέρομαι σε εσάς, αλλά αυτό αγγίζει τα όρια του θεσμικού κυνισμού. Δηλαδή σου λένε «έχεις υποχρέωση να κυβερνήσεις, πάρε απόφαση μόνος σου». Μόλις την παίρνεις, σου λένε «α, αυτό που κάνεις είναι λάθος και είναι σκάνδαλο» και τους λες «όχι δεν θέλω, ελάτε να ελέγξετε και να το κάνουμε μαζί», λένε «όχι δεν παίρνω τέτοια ευθύνη». Αυτό δεν είναι δημοκρατία της ευθύνης. Αυτό είναι δημοκρατία της δημαγωγίας και της διαφυγής.

Π. Τρουπιώτης: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)

Ευ. Βενιζέλος: Με συγχωρείτε, κυβερνάμε μαζί με τον ελληνικό λαό. Αυτό να ξέρετε. Όχι όχι δεν είπα δημοψήφισμα, λέω κυβερνάμε μαζί με τον ελληνικό λαό.

Γ. Τσακίρης: Είστε ο πρώτος οικουμενικός Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πάντως. Για εκεί το πάτε!

Τ. Γκουριώτης: Προετοιμάζετε το αύριο για τη συγκυβέρνηση!

Ευ. Βενιζέλος: Κοιτάξτε, δεν προετοιμάζω καμία συγκυβέρνηση, δεν πιστεύω στα σχήματα της συγκυβέρνησης. Πιστεύω όμως βαθιά στα σχήματα της σοβαρότητας και της συναίνεσης και σέβομαι πολύ το ρόλο της Αντιπολίτευσης και θεωρώ ότι για να υπάρχει στη χώρα καλή Κυβέρνηση πρέπει να υπάρχει και καλή Αντιπολίτευση. Πάντα.

Για την υφαλοκρηπίδα

Κ. Ζηλάκος: Μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, επικαλούμαστε και καλώς όλοι το διεθνές Δίκαιο, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και κατ’ επέκταση … Τελικά ποιοι κανόνες ισχύουν, της Σύμβασης του ’82 με τα 200 μίλια όριο όπου αυτό είναι εφικτό, ή της Σύμβασης του ’58 με τα 200 μέτρα βάθος ως όριο; Επειδή υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με τις κυβερνητικές θέσεις γύρω από αυτό.

Ευ. Βενιζέλος: Η έννοια της υφαλοκρηπίδας έχει οριστεί στη Σύμβαση του Μοντέγκο Μπέι του 1982 και η βασική διαφορά μεταξύ των δυο συμβάσεων, είναι ότι η ισχύουσα έννοια της υφαλοκρηπίδας είναι αμιγώς νομική και δεν έχει καμία σχέση με κανένα γεωλογικό ή γεωφυσικό χαρακτηριστικό.

Κ. Ζηλάκος: Άρα δεν ισχύουν τα 200 μ. βάθος.

Ευ. Βενιζέλος: Όχι, ισχύουν τα 200 μίλια έκταση.

Κ. Ζηλάκος: Όπου υπάρχει.

Ευ. Βενιζέλος: Ναι. Και φυσικά ισχύει η αρχή της μέσης γραμμής και ισχύουν οι κανόνες οριοθέτησης, οι οποίοι έχουν νομολογηθεί από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με τελευταία σχετική απόφαση την απόφαση για το Serpent Island μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας, η οποία είναι μια περσινή απόφαση.

Τ. Γκουριώτης: Έτσι είναι όπως τα λέτε, μόνο που δεν τα ξέρουν όλοι στην Κυβέρνηση αυτά.

Ευ. Βενιζέλος: Θα παρακαλούσα να μην γίνονται τέτοια σχόλια και να μην αμφισβητείται η γνώση και η εμπειρία παλαιών κυβερνητικών στελεχών, που έχουν χειριστεί τα θέματα αυτά επί χρόνια.

Για την απεργία των οδηγών βυτιοφόρων

Χρ. Τσιγουρής: Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο για το χειρισμό της Κυβέρνησης στο θέμα των ιδιοκτητών βυτιοφόρων, που οδήγησε στην επίταξή τους και αν νομίζετε ότι η ιδέα του ανασχηματισμού είναι ελκυστική.

Ευ. Βενιζέλος: Δεν “τσιμπάω” στα θέματα του ανασχηματισμού.

Ως προς τα θέματα των ιδιοκτητών και οδηγών των αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των φορτηγών και των βυτιοφόρων, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το κοινωνικό σύνολο, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια τάξη. Και κυρίως πρέπει να προστατέψουμε το δικαίωμα των Ελλήνων να κάνουν λίγες μέρες διακοπών και το δικαίωμα της εθνικής οικονομίας να διατηρήσει το επίπεδο της τουριστικής σεζόν σε επίπεδα, ως γίνεται υψηλότερα. Διότι αν αυτό δεν επιτευχθεί, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας.

Θα ήθελα να μην φτάσουμε στην ανάγκη εφαρμογής αυτής της αναγκαστικής και αναγκαίας απόφασης, γιατί πρέπει όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, έστω την υστάτη στιγμή, να δείχνουν ότι έχουν αίσθηση εθνικής και κοινωνικής ευθύνης. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά και αγωνίζονται να προωθήσουν και τα επαγγελματικά τους συμφέροντα γιατί ο καθένας δικαιούται να προωθεί τα επαγγελματικά του συμφέροντα, δεν στερούνται πατριωτισμού και είμαι βέβαιος ότι θα λειτουργήσουν έτσι, πατριωτικά και υπεύθυνα, τώρα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να εφαρμοστεί η απόφαση. Αλλά η απόφαση καλώς ελήφθη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Κάντε ένα σχόλιο