Η τελευταία μάχιμη ταξιαρχία των ΗΠΑ φεύγει από το Ιράκ. Οι στρατιώτες της ισχυρίζονται ότι ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι και οι εμπειρίες που αποκόμισαν είναι εξαιρετικές. Οι τελευταίοι αυτοί στρατιώτες  (4η ταξιαρχίας, 2η Μεραρχία Πεζικού) έφυγαν από το Ιράκ και στρατοπέδευσαν στο Κουβέιτ δίνοντας την εντύπωση ότι νιώθουν ικανοποιημένοι για την υπηρεσία τους στο Ιράκ.

YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο