Συνεχίζονται οι επαφές των εκπροσώπων της εταιρίας «SSMART» (Χ. Μπεκατώρος, Γ. Μπεκατώρος και Κ. Λάζαρης) με το ΓΕΝ για την υποστήριξη των συστημάτων της εταιρείας «THALES» που βρίσκονται εγκατεστημένα στα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 23 Αυγούστου συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της εταιρίας με τον Διευθυντή Γ Κλάδου και ΔΕΞ Υποναύαρχο Κ. Γκιώνη ΠΝ καθώς και άλλους αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΝ προκειμένου να συζητηθούν οι όροι και οι συνθήκες της συνεργασίας τους. Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Όπλων παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις επαφές αυτές αφού αφορούν μια συνεργασία που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του Πολεμικού Ναυτικού. Κατά συνέπεια απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αν και οι εμπλεκόμενες εταιρίες είναι υψηλού κύρους και εκ πρώτης όψεως έχουν όλα τα εχέγγυα.

Κάντε ένα σχόλιο