Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Υπηρεσίας Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (Υ.Ν.Τ.Ε.Λ.), άσκηση ευρείας κλίμακας , προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να ασκηθεί στο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών του ώστε να βελτιστοποιήσει το επίπεδο εκπαιδεύσεως του προσωπικού στην αντιμετώπιση περιστατικών μείζονος ατυχήματος, με σκοπό την επαύξηση της ασφάλειας του προσωπικού και υλικού. Η οργάνωση, προετοιμασία και διεξαγωγή της άσκησης πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Γενικής Επιθεώρησης Πολεμικού Ναυτικού.

Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση υψηλής ετοιμότητας, για αντιμετώπιση ατυχημάτων / πυρκαγιών, εντός Μονάδων Π.Ν., αλλά και συνδρομής / συνεργασίας με λοιπούς στρατιωτικούς και μη φορείς, σε περιπτώσεις μειζόνων ατυχημάτων εκτός Π.Ν. Για το λόγο αυτό στην άσκηση συμμετείχαν ο Δήμος Λέρου, προσωπικό και οχήματα από το 588 Τάγμα Εθνοφυλακής, το Κεντρικό Θεραπευτήριο Λέρου, η Ελληνική Αστυνομία, και το Λιμενικό Σώμα.

Το Πολεμικό Ναυτικό δείχνοντας την απαιτούμενη ευαισθησία στην βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού του (στρατιωτικού και πολιτικού), πιστοποίησε τις δυνατότητές του και σε καταστάσεις ανάγκης / κινδύνου, όπως είναι η περίπτωση εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς ή και άλλης καταστροφής, με μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Κάντε ένα σχόλιο