Δείτε όλο το βίντεο που αφορά τη μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» που διεξήχθη στις 14-09-2010.
(Προσοχή το βίντεο ξεκινάει με άλλη συζήτηση)

Ένα σχόλιο στο “Βίντεο της συζήτησης στη Βουλή του Σ/Ν «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων….(14-09-2010)”
  1. Ο/ΗΑνδρέας Τζαναβάρας λέει:

    Σε κάθε περίπτωση, πριν να να αναφέρεστε για την νέα αντίληψη της αξιοκρατίας που εισάγει ο νέος Νόμος 3883/2010, θα έπρεπε έστω και καθυστερημένα να εξετάσετε κατά πόσον οι συνθέσεις των Ανωτάτων Συμβουλίων Κρίσεων είναι “στρατιωτικά δεοντολογικοί” σύμφωνοι με την έννοια της αξιοκρατίας και της στρατιωτικής ιεραρχίας. Ποια είναι τα άραγε τα κριτήριά σύμφωνα με τα οποία στελεχώνονται τα εν λόγω Ανώτατα Συμβούλια; Οι εκάστοτε Νόμοι κατά βάση είναι σωστοί . Το πρόβλημα όμως είναι, το εύρος της ερμηνείας που αφήνεται να δοθεί σε αυτούς αυτούς που θα ερμηνεύσουν και θα εφαρμόσουν το Νόμο.

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο