Το βάρος των πυρομαχικών φορητών όπλων συχνά δίνεται σε μονάδες grains (κόκκων) που αντιστοιχούν περίπου σε 1grain=64.79891 mg. Το διαμέτρημα των πυρομαχικών δίνεται είτε σε χιλιοστά (mm) είτε σε ίντσες (1in=25,4 mm). Πολύ συνηθισμένα πυρομαχικά των αυτόματων πιστολιών και περιστρόφων είναι των .40 in.

YouTube Preview Image

Στο βίντεο του FBI παρακολουθούμε την εκπαίδευση των αστυνομικών στη χρήση των βλημάτων αυτών καθώς και ανάλυση των ιδιοτήτων τους. Τα βάρη των πυρομαχικών αυτών είναι αντίστοιχα (155, 165, 180) grains όταν (155 κόκκοι =10.04 γραμμάρια)

Κάντε ένα σχόλιο