Αντιμετωπίζουμε τη Δημοκρατία ως αυτονόητη και ως κεκτημένη διότι αυτή υπονομεύεται ακόμη και εκεί που έχει θεσμικά κατοχυρωθεί. Έτσι ξεκίνησε ο ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελος Βενιζέλος την ομιλία του που ακολουθεί:

Κάντε ένα σχόλιο